Prejsť na obsah
vnútorné vzťahy a public relations

DECEMBER 2012

 

02.12.2012 Mikuláš zavítal na MTF STU

V sobotu dňa 1.12.2012 zavítali do priestorov Materiálovotechnologickej fakulty čert, anjel a nakoniec i deťmi najviac očakávaný Mikuláš. Trojica mala pre deti zamestnancov fakulty pripravený bohatý program, ktorý otvoril čert so svojím pekelným vystúpením. Deti sa však čerta nezľakli, pretože boli po celý rok poslušné a konali len dobré skutky. Spoločne s anjelom sa vytancovali, zaspievali si a zábava pokračovala i po preberaní sladkých balíčkov priamo od Mikuláša. V závere podujatia boli deti obdarované balónikmi, a tí ktorí chceli si nechali vyzdobiť svoju tvár zaujímavými maľbami.

03.12.2012 Rozhovory s praxou III. „Priemyselný svet v roku 2020“

Dňa 26. novembra 2012 sa na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave uskutočnila tretia prednáška zo série „Rozhovory s praxou“. Prednášajúcim bol doc. Ing. Ján Lešinský, CSc., vedúci inštitútu celoživotného vzdelávania STU a absolvent Strojníckej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej (dnes Technickej univerzity) v Bratislave, odbor Dopravné stroje a zariadenia, špecializácia Motorové vozidlá.

10.12.2012 Na MTF STU sa konal Vianočný bazár

Dňa 6.12.2012 sa vo foyer pavilónu Z na Paulínskej ulici a vo foyer pavilónu T na Bottovej ulici konal Vianočný bazár zamestnancov a študentov Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave STU. Podujatie bolo organizované pod záštitou dekana fakulty prof. Dr. Ing. Olivera Moravčíka. Zbierka bola určená pre sociálne odkázaných ľudí a ľudí bez domova v regióne Trnava.

14.12.2012 "Dobrý anjel" na MTF STU

Dekan Oliver Moravčík sa 13. 12. 2012 stretol s filantropom a zakladateľom Dobrého anjela Andrejom Kiskom, ktorý v rámci dies iovis occurssus predniesol zaujímavú prednášku.

20.12.2012 Konali sa Rozhovory s praxou

Dňa 10. decembra 2012 sa na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave uskutočnila už štvrtá prednáška zo série „Rozhovory s praxou“. Prednášajúcim bol doc. Ing. Štefan Rosina, PhD., predseda predstavenstva a generálny riaditeľ MATADOR Holding, a.s. a absolvent Chemicko-technologickej fakulty SVŠT v Bratislave (dnes Slovenskej technickej univerzity v Bratislave). Doc. Ing. Štefan Rosina, PhD. oboznámil s transformáciou gumárenskej spoločnosti na strojársku a podmienkami zabezpečenia jej konkurencieschopnosti

NOVEMBER 2012

 

05.11.2012 MTF na Európskom veľtrhu vzdelávania GAUDEAMUS 2012 v Brne

V termíne od 30. 10. do 2. 11. 2012 sa uskutočnil XIX. ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania GAUDEAMUS 2012 v Brne. Na veľtrhu v pavilóne F predstavili české, slovenské a renomované zahraničné univerzity, vysoké, vyššie odborné a jazykové školy ponuku študijných programov. MTF propagovala akreditované študijné programy na veľtrhu po šiestykrát spolu so 198 ďalšími vystavovateľmi.

07.11.2012 Uskutočnila sa slávnostná imatrikulácia študentov v 1. roku štúdia - 2012/2013

Dňa 6. novembra 2012 boli v aule prof. Čabelku slávnostne imatrikulovaní študenti prvého roku štúdia na MTF STU v Trnave. Za účasti akademických funkcionárov, prodekanov - doc. RNDr. Márie Mišútovej, PhD. a doc. Ing. Petra Schreibera, CSc. študenti prevzali imatrikulačné listy a zložili "Imatrikulačný sľub študenta" na insígniu MTF - žezlo fakulty. Vedenie fakulty všetkých študentom želá veľa študijných i osobných úspechov.

09.11.2012 Konalo sa Dies Iovis Occurssus XXVI

Štvrtkové stretnutie Dies Iovis Occurssus XXVI zo dňa 8.11.2012 otvorila trojica šikovných gitaristov, žiakov Základnej umeleckej školy M. Sch. Trnavského, pod vedením pani učiteľky Smažákovej. Po úvodnom kultúrnom programe predstavil moderátor Ing. Milan Petráš PhD. hosťku stretnutia, pani RNDr. Máriu Bizubovú, ktorej prednášku si nenechal ujsť ani dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU pán prof. Oliver Moravčík spolu s prodekanom pánom doc. Petrom Schreiberom. Pani doktorka Bizubová je autorkou a spoluautorkou učebníc, skrípt, vedeckých, odborných prác, spomedzi ktorých si záujemcovia stretnutia mali možnosť zakúpiť titul Kamene.

14.11.2012 Uskutočnil sa 7. ročník seminára pre doktorandov zo strednej Európy – Výskum v materiálovom inžinierstve

Ústav materiálov  MTF STU organizoval 7. ročník seminára pre doktorandov zo strednej Európy – Výskum v materiálovom inžinierstve, ktorý sa uskutočnil v dňoch 15. – 16. novembra 2012 v priestoroch MTF STU na Bottovej ulici (miestnosti č. 202  a 213). Účastníkmi seminára boli doktorandi z Technickej univerzity Viedeň (TUW), Technickej univerzity Graz (TUG), Univerzity Eötvösa Loránda Budapest (ELTE), Karlovej univerzity Praha (KU), Slovenskej technickej univerzity Bratislava (STU), Ústavu materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied Bratislava (SAVM) a Ústavu materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied Košice (SAVR). Kompletný program seminára a fotografie z celej akcie sú dostupné nižšie.

16.11.2012 Ivo Toman na MTF STU

Na pôde MTF STU sa zrealizovala prednáška známeho odborníka na osobný rozvoj a motivátora Ing. Iva TOMANA s názvom: "IQ vs. EQ - Kadiaľ vedie cesta k úspechu". Absolvent Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene, momentálne žijúci a pôsobiaci v Prahe (majiteľ a zakladateľ medzinárodnej spoločnosti TAXUS International), zaplnil aulu prof. Čabelku na Paulínskej ulici. Študenti, nielen MTF STU ale i oboch ďalších trnavských univerzít, si so záujmom vypočuli inšpiratívnu prednášku sprevádzanú slidovou prezentáciou, na ktorej zazneli pojmy manipulácia, osobný rozvoj, úspech, IQ, emočná inteligencia, vnútorná a vonkajšia motivácia a mnoho ďalších termínov. Po prednáške sa rozprúdila diskusia. Ing.Toman si iste získal pozornosť mladých poslucháčov aj bezprostredným prístupom a tým, že nemal problém odpovedať priamo na akúkoľvek otázku. Zaujímavú prednášku si so záujmom vypočuli i viacerí pracovníci MTF STU.

20.11.2012 Konala sa prednáška - Ladislav Kossár

Dňa 16.11.2012 sa na pôde MTF STU konala prednáška p. Ladislava KOSSÁRA. prítomní študenti i zamestnanci sa oboznamili so skúsenosťami p. Kossára z obdobia štúdia i z jeho jednotlivých pracovných pozícií. Viac o prednášateľovi: Ladislav Kossár vyštudoval Právnickú Fakultu UK. Počas svojich štúdií v Holandsku, Maďarsku a v USA sa venoval najmä medzinárodnému právu, právu duševného vlastníctva a kapitálovým trhom. Na Harvarde študoval okrem práva aj politológiu a vzťah verejného a súkromného sektora. Pracoval pre DeutscheBank v Londýne, Frankurte a Tokyu kde sa venoval fúziám a akvizíciám, správe aktív a investičnému bankovníctvu. V roku 2004 sa vrátil na Slovensko a založil spoločnosť VENVIVIS, ktorá sa venuje investovaniu rozvojového kapitálu do inovatívnych spoločností v Sillicon Valley a na Slovensku. Okrem investičných aktivít svoje filantropické aktivity koncentruje na zlepšenie života ľudí v núdzi a podpore kultúrnych, sociálnych projektov a spoločenskýprospešných projektoch.


OKTÓBER 2012

 

04.10.2012 Otvorenie vedeckej konferencie Energetické zdroje budúcnosti - súčasnosť a budúcnosť

Dňa 4.10. 2012 otvoril predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš vedeckú konferenciu Energetické zdroje budúcnosti - súčasnosť a budúcnosť. Spoluorganizátorom podujatia je aj MTF STU, ktorá privítala účastníkov konferencie vo svojich priestoroch na Paulínskej ul.  Vedecká konferencia vytvára priestor na prezentáciu problematiky z oblasti využitia slnečnej, vodnej, geotermálnej a veternej energie, oblasť materiálového a energetického zužitkovania biomasy a odpadov a tiež na oblasť energetických zdrojov regiónov.

05.10.2012 Konalo sa Dies Iovis Occurssus XXIV

Dňa 4.10.2012 otvoril v akademickom roku 2012/13 prvé a v celkovom poradí už dvadsiateštvrté Dies Iovis Occurssus nositeľ európskej ceny za kultúrne dedičstvo - Europa Nostra, pán PhDr. Jiří Langer, CSc. Toto prestížne ocenenie získal pán doktor za vlastnoručne ilustrovanú monografiu „Dřevěné kostely a zvonice v Evropě“, ktorej exemplár koloval medzi poslucháčmi na včerajšom stretnutí k téme Drevené kostoly v strednej Európe ako križovatka kultúrnej histórie. Popoludnia s príjemným hosťom sa zúčastnil i pán dekan prof. Oliver Moravčík a pán prodekan prof. Jozef Peterka.

18.10.2012 Uskutočnila sa prezentácia LENOVO

Dňa 18.10.2012 sa uskutočnila prezentácia spoločnosti LENOVO za účelom prezentovania firmy končiacim študentom a ponuky pracovných príležitostí. Na záver podujatia okrem zaujímavej diskusie prebehlo aj losovanie tomboly z vyplnených dotazníkov zúčastnených študentov. Výherkyniam (všetky 3 ceny prevzali študentky) gratulujeme. Zástupcovia spoločnosti boli príjemne prekvapení účasťou a záujmom študentov a avizovali ďalšie prezentácie na pôde MTF STU aj v budúcnosti.

19.10.2012 Uskutočnila sa prezentácia - J.Kuracina a firma GRAND POWER

Dňa 24.10.2012 sa uskutočnila prezentácia p.Jaroslava KURACINU v rámci série prednášok ktoré pripravuje organizácia JCI pod názvom "Nápad premenený na úspech". Prednášku sprostredkovala mimovládna organizácia JCI - Slovensko (Junior Chamber International-Slovakia), ktorá je pobočkou jednej z najvačších organizácií pre mladých lídrov a mladých podnikatelov na svete.

26.10.2012 Konalo sa Dies Iovis Occurssus XXV.

Štvrtkové popoludnia už pravidelne prinášajú priestor pre stretnutia so znalcami z rôznych odborných oblastí vedeckého, kultúrneho, či spoločenského života. Inak tomu nebolo ani na stretnutí dňa 25.10.2012, kedy sme na našej fakulte mali možnosť privítať prednostu Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Fakultnej nemocnice Trnava, pána doc. MUDr. Júliusa Chramca, PhD.

29.10.2012 CO-MAT-TECH 2012 „Globálne krízy – príležitosti a hrozby“

V dňoch 11. – 12. októbra 2012 sa na pôde Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „MTF STU“) konal už 20. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie CO-MAT-TECH 2012 pod názvom „Globálne krízy – príležitosti a hrozby“. Konferencia, ktorú organizoval Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality (ďalej len „UPMK“) MTF STU v spolupráci s občianskym združením VIVAEDUCA, sa konala pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, doc. PhDr. Dušana Čaploviča, DrSc. Súčasťou tohto vedeckého podujatia bola aj tzv. slávnostná sekcia, ktorá bola venovaná pripomenutiu 60. výročia založenia Katedry strojárenského priemyslu, ktorej nasledovníkom je dnešný UPMK a sekcia s názvom „Ph.D. Competition in the Automotive Sector Winner´s Day“.

29.10.2012 Konali sa Rozhovory s praxou

Dňa 22. októbra 2012 sa na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave uskutočnila druhá prednáška zo série „Rozhovory s praxou“. Prednášajúcim bol Ing. Peter ČIRKA, generálny riaditeľ pre východnú Európu v spoločnosti Johnson Controls a absolvent Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave.

 

SEPTEMBER 2012

 

03.09.2012 Zápisy novoprijatých študentov do I. roku štúdia 2012/2013 na doktorandskom štúdiu a bakalárskom štúdiu – II. kolo

V dňoch 30. 8. 2012 privítala Materiálovotechnologická fakulta novoprijatých študentov, ktorí sa zapísali do I. roku na doktorandskom stupni štúdia. Za vedenie fakulty ich privítal prodekan pre II. a III. stupeň štúdia doc. Ing. Peter Schreiber, CSc. V nasledujúcich dňoch 31. 8. 2012 a 3. 9. 2012 sa zapísali na štúdium uchádzači prijatí v II. kole prijímania na bakalársky stupeň štúdia. O systéme vysokoškolského štúdia boli oboznámení prostredníctvom študijného oddelenia fakulty. Uchádzačov prijatých a zapísaných na detašované pracoviská privítali doc. Bartolomej Hájnik, PhD. – vedúci DP Dubnica nad Váhom a Ing. Peter Szabó, PhD – vedúci DP Komárno.

03.09.2012 International Summer School

Od 2. septembra do 13. septembra 2012 sa uskutoční na pôde Materiálovotechnologickej fakulty v rámci programu ERAZMUS (Education and Culture DG, LifelongLearningProgramme) medzinárodná letná škola "Vybrané otázky bezpečnostného inžinierstva a využívania jadrových elektrární v kontexte energetickej politiky EÚ". Koordinátorom letnej školy je Univerzita Wroclav a hosťujúcim subkoordinátorom je Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva MTF STU so sídlom v Trnave.

10.09.2012 Forming 2012

V Poľskom Zakopanom sa v dňoch 5. ÷ 8. 9. 2012 konala 19. medzinárodná vedecká konferencia Forming 2012 zameraná najmä na plasticitu a tvárniteľnosť materiálov. Spoluorganizátorom konferencie je od roku 2001 aj MTF STU so sídlom v Trnave. Na konferencii sa zúčastnilo 64 odborníkov z univerzít v Poľsku (Katowice, Gliwice, Wroclaw, Lublin, Czestochowa, Rzeszów, Krakow), z Českej republiky (Ostrava, Plzeň) a Slovenska ako aj odborníci z významných výskumných ústavov a firiem (ArcelorMittal Ostrava, VÚHŽ Dobrá, COMTES FHT Dobřany, Pilsner steel Plzeň, Třinecké železárny, Železiarne Podbrezová, Akademia Gornicze-Hutnicza Krakow a ďalších). Na konferencii bolo publikovaných a prednesených spolu 50 príspevkov.

10.09.2012 Letná univerzita stredoškolákov

Minulý týždeň sa naša fakulta ako súčasť rodiny STU stala spoluorganizátorom už štvrtého ročníka,celouniverzitného podujatia Letná univerzita stredoškolákov. V utorok 4.9. sme privítali 50 študentov zo stredných škôl z celého Slovenska a prezentovali im štúdium na našej fakulte.V rámci tohto podujatia  mali zástupcovia jednotlivých ústavov možnosť hravou formou predstaviť potencionalnym študentom činnosť daného ústavu. Vedenie MTF na tomto mieste vyslovuje poďakovanie všetkým prednášajúcim ako aj organizátorom podujatia.

19.09.2012 Záznamy z prezentácie MTF STU na MSV v Brne

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave  sa v dňoch 9. – 14.9.2012 aktívne zúčastnila najvýznamnejšieho priemyselného veľtrhu v strednej Európe, Medzinárodného strojárskeho veľtrhu 2012 v Brne. Návštevnosť bola vysoko odborná, veľtrhu sa zúčastnilo viac ako 1500 vystavovateľov a 80 000 návštevníkov.


AUGUST 2012

   

21.08.2012 Zápisy novoprijatých študentov do I. roku štúdia na inžinierskom štúdiu - 2012/2013

V dňoch 20. 8. - 22. 8. 2012 privítala Materiálovotechnologická fakulta novoprijatých študentov, ktorí sa zapísali do I. roku na inžinierskom stupni štúdia. Za vedenie fakulty ich na zápise privítal prodekan pre II. stupeň štúdia doc. Ing. Peter Schreiber, CSc. Počas zápisu boli študentom poskytnuté informácie o systéme štúdia (vedúca štud. odd. - Mgr. Ivančíková), o ubytovaní v ŠD M. Uhra (riaditeľ ŠD - Ing. Knap), o využívaní Akademického informačného systému (OKIS - Ing. Otčenáš).

 

JÚL 2012

 

03.07.2012 Výsledky Teacher´s cup 2012

Dňa 22.6.2012 sa konal dvanásty ročník tenisového turnaja učiteľov a zamestnancov vysokých škôl - Teacher´s cup 2012. Turnaj bol organizovaný Materiálovotechnologickou fakultou STU pod záštitou dekana MTF STU  prof. Dr. Ing. Olivera Moravčíka. Organizácia turnaja bolá skvelá a taktiež dobrá nálada. Uvoľnená a priateľská atmosféra súťažiacim vydržala až do konca. Nebolo treba riešiť žiadne spory ani konfliktné situácie.

09.07.2012 Seminár UMAT

Dňa 07.07.2012 sa v Campuse Bottova v seminárnej miestnosti č. T- 202 uskutočnila výročná konferencia medzinárodnej profesnej organizácie APDTC (Alloy Phase Diagram Thermodynamics Commision), ktorej členom je aj MTF STU. Po odborných prednáškach, mali účastníci príležitosť oboznámiť sa s laboratóriami Ústavu materiálov MTF STU. V rámci kultúrno-spoločenskej časti konferencie navštívili účastníci historickú časť Trnavy a zúčastnili sa výstupu na mestskú vežu.

 

JÚN 2012

  

04.06.2012 Oslavovali sme s deťmi 

Dňa 2.6.2012 organizovala MTF STU spolu so Zamestnaneckou radou MDD pre deti zamestnancov fakulty. Pre deti bol pripravený kultúrny program a darčeky. Všetko úsilie, ktoré fakulta vynaložila na organizáciu podujatia, nám deti vrátili úsmevom a radosťou. Prinášame Vám fotogalériu a videozáznam z podujatia

 

MÁJ 2012

  

03.05.2012 Uskutočnila sa medzinárodná konferencia

V dňoch 26.-27.4.2012 sa uskutočnila na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre tribológiu a tribotechniku a Competence Center Tribology Mannheim medzinárodná konferencia na tému „Výroba a poruchy ozubených kolies a ozubených prevodov".

04.05.2012 Dies Iovis Occurssus XXIII

Dňa 3.mája 2012 sme mali možnosť privítať na pôde Materiálovotechnologickej fakulty váženú pani Ing. Darinu Kyliánovú, predsedníčku Úradu priemyselného vlastníctva SR. Návštevou nás poctil i prorektor pre spoluprácu s praxou STU, prof. Ing. Marián Peciar, PhD.

25.05.2012 Konal sa International Doctoral Seminar 2012

Seminár bol určený študentom doktorandského štúdia, ktorí mali možnosť prezentovať výsledky svojich vedeckých prác z oblasti strojárskych technológií; materiálového inžinierstva; aplikovanej informatiky a automatizácie v priemysle; priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality; environmentálneho a bezpečnostného inžinierstva a humanitných vied.

 

APRÍL 2012

  

02.04.2012 Aký bol Deň MTF ?

Program Dňa MTF moderovala prodekanka pre vnútorné vzťahy doc. Ing. Helena Vidová, PhD. Oficiálne privítal všetkých dekan fakulty prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, zhodnotil úsilie za posledné obdobie a poprial všetkým veľa zdravia a úspechov. Pripomenul sviatok Dňa učiteľov, no nezabudol aj na všetkých neučiteľských pracovníkov, ktorí dotvárajú, resp. sa podieľajú na chode akademického prostredia.

10.04.2012 Konalo sa fakultné kolo ŠVK 2012

Na Materiálovotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Trnave sa dňa 29. marca 2012 konal 16. ročník Študentskej vedeckej konferencie (ŠVK), ako vyvrcholenie Študentskej vedeckej a odbornej činnosti na fakulte.

13.04.2012 Konalo sa štvrtkové stretnutie - Dies Iovis Occurssus XXII

Takmer plná aula zamestnancov fakulty a poslucháčov privítala dňa 12.4.2012 na pôde Materiálovotechnologickej fakulty váženého pána prof. MUDr. Antona Gútha, CSc.. Na vzácnu návštevu profesora Gútha sa tešil i jeho spolurodák z Malých Levárov, pán dekan MTF, prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, ktorý po hudobnom vystúpení žiakov zo ZUŠ Trnava otvoril prednášku srdečnými a priateľskými slovami.

18.04.2012 Uskutočnil sa seminár ESAB

Dňa 3. apríla 2012 zorganizoval Ústav výrobných technológií MTF STU (UVTE) v spolupráci s ESAB Slovakia s.r.o. 16.-ty seminár ESAB k problematike zvárania a zvariteľnosti. Súčasťou odborných prednášok bola prezentácia zariadení a ukážky zvárania firmou ESAB Slovakia s.r.o. Na dlhoročne úspešnom podujatí sa zúčastnilo približne 160 účastníkov. Medzi prednášajúcimi sa predstavili absolventi Katedry zvárania i súčasní doktorandi UVTE.

23.04.2012 Slávnostný deň na UPMK

Dňa 13. apríla 2012 sa v priestoroch MTF STU v Bratislave so sídlom v Trnave (pavilón „T", zasadačka T202) konalo slávnostné stretnutie zamestnancov a hostí Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu a kvality (ďalej len „UPMK"). Cieľom stretnutia bolo pripomenúť si jubileum vzniku a výsledky činnosti Katedry strojárskeho priemyslu Fakulty ekonomického inžinierstva SVŠT Bratislava, ktorej následníkom je UPMK a životné jubileum prof. Ing. Alexandra Linczényiho, CSc.

25.04.2012 Úspešná reprezentácia študentov MTF na športových súťažiach o "Pohár Rektora STU 2012"

Tohtoročné športové súťaže o „Pohár Rektora STU" sa uskutočnili v Bratislave na jednotlivých fakultách STU v dňoch 17. - 18. 4. 2012 v nasledovných športoch: futbal, florbal, volejbal, plávanie, stolný tenis a basketbal.  Otvorenie jednotlivých športov  a ukončenie s odovzdávaním diplomov a putovných pohárov „Rektora STU" vykonávali dekani jednotlivých fakúlt a ich zástupcovia. O organizáciu a športovo-technické zabezpečenie sa postarali učitelia z jednotlivých fakúlt STU. V konkurencii študentov všetkých fakúlt STU sa reprezentanti našej MTF pod vedením pedagógov z OTVŠ LEKA nestratili. Práve naopak patrili k tým najlepším!

26.04.2012 Uskutočnila sa prezentácia TRW Slovakia

Dňa 25.4.2012 sa  uskutočnila prezentácia spoločnosti TRW Automotive (Slovakia) s r.o. za účelom prezentovania firmy končiacim študentom a ponuky pracovných príležitostí. Študenti privítali možnosť oboznámenia sa s činnosťou spoločnosti a prejavili aj záujem o konkrétne pracovné miesta.

 

MAREC 2012

 

07.03.2012 Uskutočnila sa prednáška "Výrobné systémy vo Volkswagen Slovakia"

Dňa 6.3.2012 sa uskutočnila  prezentačná prednáška "Výrobné systémy vo Volkswagen Slovakia". Bola určená študentom, ktorí sa zaujímajú o prax a prípadné zamestnanie v podniku Volkswagen Slovakia a.s. Pre budovou MTF na Paulínskej ulici bolo zároveň vystavený najnovší model VW up.

07.03.2012 Prezentácia PMP Montex s.r.o. - ponuka práce pre študentov

Dňa 7.3.2012 sa uskutočnila prezentácia spoločnosti PMP Montex s r.o. pre študentov MTF STU prednostne končiacich rokov štúdia. Výrobné zameranie spoločnosti bolo predstavené Mgr. Viktóriou Ivanovou- HR riaditeľkou spoločnosti a  Ing. P.Dankom a Ing. M.Sojkom. Počas i po prezentácii sa študenti mali možnosť spýtať na podrobnosti o firme, ale i priamo na voľné pracovné pozície. Viacerí študenti využili možnosť odovzdať po prezentácii životopisy a požiadali o zaradenie do databázy uchádzačov o zamestnanie.

13.03.2012 Vyhodnotenie medzinárodných plaveckých pretekov

V krytej plavárni Materiálovotechnologickej fakulty STU sa v dňoch 10. - 11. marca 2012 uskutočnil 38. ročník medzinárodných plaveckých pretekov „Veľká cena Trnavy". Najvýznamnejšie plavecké preteky na Slovensku s účasťou 360 plavcov z 31 plaveckých klubov a oddielov pozdravil predseda Trnavského samosprávneho kraja Ing. Tibor Mikuš i primátor mesta Trnava Ing. Vladimír Butko. Plavecký míting otvoril 1. prodekan Materiálovotechnologickej fakulty prof. Dr. Ing. Jozef Peterka.

14.03.2012 Zahraničná exkurzia doktorandov MTF STU

V dňoch 27. 2. až 3. 3. 2012 sa v rámci projektu „Rozvoj pedagogických spôsobilostí doktorandov MTF STU" zúčastnilo 40 doktorandov a traja odborní zamestnanci doc. Ing. Roman Hrmo, PhD., Ing. Lucia Krištofiaková, PhD. a Mgr. Dušan Fedič, PhD. zahraničnej exkurzie v Estónsku. Počas exkurzie navštívili univerzitu a pracoviská - Tallinn University of Technology a Estonian Centre for Engineering Pedagogy, TUT, ktoré sa zaoberajú problematikou rozvoja pedagogických spôsobilostí doktorandov.

23.03.2012 Pozvánka Dies Iovis Occurssus XXI

Hlavným hosťom stretnutia bol tentokrát slovenský jazykovedec PhDr. Milan Majtán, DrSc., ktorý prednášal na tému Genéza a vývin pomenúvania osôb na Slovensku. Pán doktor Majtán nám objasnil pôvod a vývin niekoľkých mien, ktoré sú na našom území používané.

28.03.2012 Uskutočnila sa prezentácia firmy ESCAD Slovakia s r.o.

Dňa 27.3.2012 sa na pôde MTF v posluchárni T 201 uskutočnila prezentácia firmy ESCAD Slovakia  r.o. Prezentácia sa stretla so záujmom študentov fakulty,  predovšetkým študijných programov obrábanie a montáž a počítačová podpora návrhu a výroby. Predstavitelia firmy - konatelia Ľubica Leo a Milan Droppa a  vedúci pobočky Tobias Grassman prezentovali náplň činnosti ESCAD, ktorá je zameraná na konštrukcie (3D), detailovanie (2D), prípravu dokumentácie a RobCad simulácie.

29.03.2012 Uskutočnila sa prezentácia Johnson Controls International, s.r.o.

V prednáškovej miestnosti MTF STU na Paulínskej ulici sa uskutočnila dňa 28.3.2012 prezentačná prednáška spoločnosti Johnson Controls Trenčín, s r.o.. Predstavitelia firmy Ing. M. Babničová - HR professional Employee a Ing. T. Janega- odborník v oblasti materiálových dát, ich aplikácie a analýz  odprezentovali prednášku na tému: Život, práca a kariéra materiáloveho inžiniera v automobilovom priemysle, Aplikácia materiáloveho inžinierstva v praxi pri vývoji produktov, Kariérny a osobnostný rast.

29.03.2012 Rozhovory s praxou - hosť Dr.h.c. Ing. Jozef Uhrík, CSc.

Dňa 27. marca 2012 sa konalo na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave prvé zo série nových diskusných pódií - Rozhovory s praxou, ktoré organizuje Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality (ÚPMK). Hosťom prvej diskusie bol prezident Združenia automobilového priemyslu SR Dr. h.c. Ing. Jozef Uhrík CSc.

 

FEBRUÁR 2012

  

06.02.2012 Úspešný „Týždeň doktorandov"

Podujatie  „Týždeň doktorandov"  sa uskutočnila v týždni 30. 1. - 3. 2. 2012. Koordinátorom celého podujatia bol prodekan pre tretí stupeň štúdia doc. Schreiber. Do prípravy a organizácie akcie boli zapojení zástupcovia študentov internej formy doktorandského štúdia všetkých ústavov fakulty. V súčinnosti ústavov a odborov fakulty boli vytvorené podmienky priestorové, finančné i organizačné na zvládnutie pomerne náročného, niekoľkodňového podujatia.

14.02.2012 9. projektový míting, exkurzia a záverečná konferencia projektu "AUTOCLUSTERS" (08/02/2012 - 10/02/2012)

V dňoch 08. - 10. 02. 2012 sa konala „Záverečná konferencia", dve odborné exkurzie a 09. projektový míting projektu AUTOCLUSTERS (SEE/A/594/1.2/X) „Medzinárodná kooperačná sieť vzdelávacích výskumných inštitúcií spolu so subdodávateľmi a inými organizáciami aktívnymi v automobilovom priemysle". Organizátormi podujatí boli Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave (MTF STU Trnava) a Automobilový klaster - západné Slovensko v Trnave. Projekt bol podporovaný a realizovaný v úzkej spolupráci s Vyšším územným celkom (VÚC) v Trnave, ako aj mestom Trnava.

15.02.2012 Oficiálne otvorenie výskumno - vzdelávacieho centra zriadeného v rámci projektu ITMS 262 202 200 56 a výstava zariadení k projektu spojená s prezentáciou výsledkov

Dňa 10. 2. 2012 sa na Ústave bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva konalo oficíalne otvorenie výskumno - vzdelávacieho centra zriadeného v rámci projektu ITMS 262 202 200 56 „Hybridný elektrický zdroj pre technicko-poradenské laboratórium využitia a propagácie obnoviteľných zdrojov energie" a výstava zariadení k projektu spojená s prezentáciou výsledkov. Pôvodné „solárne laboratórium" vybudované v rámci programu iniciatívy spoločenstva INTERREG IIIA AT-SR sa tak rozšírilo aj o prezentáciu ďalších obnoviteľných zdrojov energie, najmä hydropotenciálu a biomasy.

17.02.2012 Konalo sa stretnutie Dies Iovis Occurssus XX

Ekonomický rozvoj kontra prírodné zdroje - tak znel názov témy februárovej prednášky, ktorej hosťom bol bývalý minister životného prostredia SR, akademik, pán prof. Ing. Juraj Hraško, DrSc. Prednášateľ, vyštudovaný pedológ, prezentoval zúčastneným zaujímavé informácie o danej téme, vrátane problémov životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja.

20.02.2012 Deň otvorených dverí na detašovanom pracovisku v Komárne - 15.2.2012

Dňa 15. februára sa na detašovanom pracovisku (DP) v Komárne uskutočnila propagačná akcia "Deň otvorených dverí" pre stredoškolákov a záujemcov o vysokoškolské štúdium z regiónu Komárna, ktorú pripravil kolektív zamestnancov DP pod vedením Ing. Petra Szabó, PhD. Podujatie poctili svojou prítomnosťou prodekanka fakulty doc. Ing. Helena Vidová, PhD., prof. Ing. Jozef Sablik, CSc. a viceprimátor mesta Komárno Ing. Béla Szabó.

 

JANUÁR 2012

 

20.01.2012 Uskutočnilo sa novoročné stretnutie zamestnancov a priateľov MTF STU

Dňa 19. januára 2012 sa uskutočnilo Novoročné stretnutie zamestnancov a priateľov MTF STU. Stretnutie sa začalo príhovorom dekana fakulty prof. Dr. Olivera Moravčíka a predsedu AS MTF STU doc. Ing. Miloša Čambála, CSc. Po odbornej prednáške prof. Dr. prof. emeritus Güntera Dörfela (Nemecko) a Ing. Milana Petráša, PhD. sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie ocenení za rok 2011. Záver oficiálneho programu patril vystúpeniu hudobnej formácie Sweet Little Chicks. Spoločenské stretnutie oživila časť folklórneho súboru Trnafčan. Novoročného stretnutia sa okrem zamestnancov MTF zúčastnilo viac ako 40 hostí a priateľov fakulty.

26.01.2012 Uskutočnil sa Deň otvorených dverí na MTF

Po šiestykrát privítala Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave vo svojich priestoroch uchádzačov stredných škôl, ktorí prejavili záujem o štúdium ponúkaných akreditovaných študijných programoch v ak. roku 2012/2013. Deň otvorených dverí sa začal privítaním a príhovorom prodekanky doc. Ing. Heleny Vidovej, PhD. a pokračoval informačnou videoprezentáciou ponúkaných študijných programov. Po úvodnom stretnutí sa uchádzači rozdelili do skupín, ktoré viedli poverení zástupcovia z jednotlivých ústavov a vo svojich laboratóriách im prezentovali témy z oblasti vlastností materiálov (doc. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.), reverzného inžinierstva, umeleckého zlievarenstva (Ing. Ivan Buranský, PhD.), nebezpečných chemických reakcií (Ing. Richard Kuracina, PhD.), dôkazových reakcií v chémii (Ing. Lenka Blinová, Ing. Zuzana Turňová, PhD., Ing. Tomáš Chrebet, PhD.) ako aj robotiky a pneumatiky (doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.).