Prejsť na obsah
vnútorné vzťahy a public relations

DECEMBER 2013

 

05.12.2013 Konalo sa stretnutie AS s akademickou obcou

Dňa 4.12.2013 sa v aule prof. Čabelku uskutočnilo stretnutie členov Akademického senátu (AS) MTF STU s členmi Akademickej obce MTF STU. Predseda AS MTF STU prof. Čambál na úvod privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s dôvodmi zvolania tohto stretnutia a s jeho programom. Kľúčovými bodmi bola prezentácia Správy o činnosti AS MTF STU v roku 2012 (zo Zákona o vysokých školách vyplýva povinnosť AS fakulty raz ročne podať Akademickej obci príslušnej fakulty správu o svojej činnosti) a diskusia o aktuálnych problémoch MTF STU a pláne činnosti AS MTF STU na nasledujúce obdobie.

10.12.2013 Exkurzia v spoločnosti Volkswagen Slovakia

Dňa 4.12. 2013 sa konala exkurzia študentov a zamestnancov UPIM v spoločnosti Volkswagen Slovakia, kde im bol predstavený koncept výroby automobilov, ktoré schádzajú z linky bratislavského závodu. Konkrétne to sú: Volkswagen Touareg, Audi Q7, Volkswagen up!, Škoda Citigo, SEAT Mii . Zúčastnení navštívili zvarovňu a montážnu halu v rámci výrobného radu New Small Family, videli agregáty a moduly vstupujúce do výrobného procesu a zároveň navštívili tréningové centrum pre Logistiku, kde videli ako sa zamestnanci pripravujú pre prácu logistov na montáži.

10.12.2013 Konalo sa Dies iovis occurssus (XXXV)

Dňa 5. 12. 2013 v rámci Dies iovis occurssus (XXXV) prednášal PhDr. Milan Vároš o smutných osudoch umeleckých diel, ktoré nenávratne opustili Slovensko.

11.12.2013 Mikuláš na fakulte

V sobotu 7.12.2013 sme v priestoroch veľkej auly na Paulínskej ulici privítali Mikuláša s čertom a anjelom. Trojica si pripravila mikulášsky program pre deti zamestnancov fakulty. Najviac výreční boli spočiatku čert s anjelom, ktorí deti zabávali kým sa dostavil očakávaný Mikuláš. Najviac radosti mali najmenší zrejme z mikulášskych balíčkov plných rôznych sladkých dobrôt.  Balíčky si však deti museli zaslúžiť, či už peknou pesničkou alebo básničkou.

13.12.2013 Prezentácia spoločnosti Bosch České Budějovice

Dňa 11. decembra 2013 sa uskutočnila na pôde MTF STU prezentácia spoločnosti Bosch České Budějovice, ktorá ja veľmi úspešným dodávateľom produktov pre automobilovy priemysel všetkých významných svetových značiek. Cieľom prezentácie bolo predstaviť študentom UPIM a UBEK možnosti zamestnania najmä v oblasti kvality na pozíciu Inžiniera kvality a v oblasti tzv. zákazníckej kvality. Toto stretnutie iniciovala naša absolventka SP Inžinierstvo kvality produkcie Ing. Jozefina Kudičová, ktorá so svojimi kolegami veľmi pútavým spôsobom odprezentovala spoločnosť a portfólio výrobkov.

16.12.2013 Prezentácia programu ERASMUS

Dňa 11.12.2013 sa uskutočnila pre študentov MTF STU na pôde fakulty prezentácia programu ERASMUS+ s cieľom oboznámiť o možnostiach vycestovania študentov v rámci mobilitných programov ERASMUS a ERASMUS+. Informácie študentov v zrozumiteľnej a pútavej formy sprostredkovali pracovníčky rektorátneho útvaru medzinárodných vzťahov zodpovedné práve za administráciu mobilít študentov v rámci horeuvedených mobilitných programov - Mgr. Žemberyová a Mgr. Slobodová.


NOVEMBER 2013

 

04.11.2013 Študentská kvapka krvi – informácia po akcii

Od 21.10. až do 25.10. 2013 prebiehala na celej univerzite STU akcia „Študentská (Technická) kvapka krvi“. Na MTF STU sa bolo možné do akcie zapojiť 22.10.2013 v čase  od 8.00 – 11.00 hod. v priestoroch ŠD M. Uhra  v študentskom klube AMOS.  Naši študenti, zamestnanci a priatelia MTF mali možnosť podporiť dobrú vec.  Darovať krv  prišlo 37 študentov a 1 zamestnanec. Medzi darcami sa nachádzalo 12 PRVODARCOV.  Spolu darovali 17 litrov krvi.

11.11.2013 MTF na Európskom veľtrhu vzdelávania GAUDEAMUS 2013 v Brne

V termíne od 5. 11. do 8. 11. 2013 sa uskutočnil XX. ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania  GAUDEAMUS 2013 v Brne. Veľtrh prebiehal ako súbeh so športovým veľtrhom Šport Life v dvoch pavilónoch G1 a G2. Veľtrh je významným zdrojom informácií všetkým účastníkom o možnostiach štúdia po ukončení strednej školy.

12.11.2013 Konalo sa Dies iovis occurssus (XXXIV)

V rámci dies iovis occurssus (XXXIV) vystúpil 7. 11. 2013 hlavný analytik ARRA Miroslav Medveď, MA, MSc. s aktuálnou témou Ranking vysokých škôl - motivácia, možnosti, trendy. K pripravovanej akreditácii vysokých škôl bola rozsiahla diskusia.

15.11.2013 Uskutočnila sa slávnostná imatrikulácia študentov v 1. roku štúdia - 2013/2014

Dňa 13. novembra 2013 boli v aule prof. Čabelku na akademickom obrade imatrikulácii - slávnostne prijatí  študenti zapísaní do prvého roku bakalárskeho štúdia na MTF STU v Trnave, v Dubnici nad Váhom a v Komárne. Za účasti akademických funkcionárov – imatrikulátorky doc. RNDr. Márie Mišútovej, PhD., a prodekanov doc. Ing. Heleny Vidovej, PhD.  a prof. Dr. Ing. Jozefa Peterku, zastupujúcich dekana fakulty spektabilitu Dr. h. c. prof. Dr. Ing. Olivera Moravčíka - študenti prevzali imatrikulačné listy a zložili "Imatrikulačný sľub študenta" na insígniu MTF - žezlo fakulty.

18.11.2013 Konali sa Rozhovory s praxou VIII.

Dňa 28. októbra 2013 sa na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave uskutočnila ďalšia prednáška zo série „Rozhovory s praxou“ na tému „Project Manager WANTED! ( O čom je job projektového manažéra?)". Prednášajúcimi boli Silvia Drahošová a Jana Hurtová z SPPR® (Spoločnosť pre projektové riadenie®).

22.11.2013 Prezentácia VW Slovakia na MTF STU

Dňa 21.novembra 2011 sa uskutočnila  prezentácia spoločnosti Volkswagen Slovensko na pôde MTF STU s cieľom predstavenia firmy prednostne končiacim študentom a ponukou zamestnania v prosperujúcej firme automobilového priemyslu. Prednášajúci Ing. T. Palaščin, vedúci oddelenia Výrobné technológie pútavým spôsobom odprezentoval prednášku s názvom "Výrobný tok vo Volkswagen Slovakia".

28.11.2013 Prednáška doc. Rosinu z Matador Holding a.s.

Dňa 27.11.2013 sa v priestoroch auly prof. Čabelku na MTF STU uskutočnila prednáška doc. Ing. Štefana Rosinu, PhD. - predsedu predstavenstva Matador Holding a.s. Prednáška sa uskutočnila v spolupráci s Junior Chamber International- Slovakia v rámci cyklu "Nápad premenený na úspech". Doc. Rosina odprezentoval prednášku s názvom "Matador- inovatívna firma".


OKTÓBER 2013

 

03.10.2013 Konali sa Rozhovory s praxou VII.

Dňa 30. septembra 2013 sa na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave uskutočnila ďalšia prednáška zo série „Rozhovory s praxou“. Prednášajúcim bol Ing. Juraj Janáč, absolvent Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave a v súčasnosti šéf logistiky v spoločnosti VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. .

04.10.2013 Akcia "Vysokoškoláci do praxe" úspešná

Dňa 3.10.2013 sa na pôde MTF STU uskutočnila akcia „VYSOKOŠKOLÁCI DO PRAXE“  v spolupráci národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ (ďalej VŠ-MOTORY), národného rozvojového projektu „AZU – aktivita zvyšuje úspech“  a Materiálovotechnologickej fakulty STU. Cieľovou skupinou  úvodného podujatia kampane boli študenti  II. a III. stupňa vysokoškolského štúdia.

14.10.2013 Prezentácia: Trendy v elektro - pneumatike pre automatizáciu dopadla úspešne

Dňa 14. októbra 2013 sa na pôde MTF STU pred aulou na Bottovej ulici uskutočnila prezentácia spoločnosti FESTO na tému "Trendy v elektro - pneumatike pre automatizáciu". Cieľovou skupinou akcie boli najmä zamestnanci a študenti, ktorých zameraním je automatizácia.

17.10.2013 Výučbové stredisko Komárno oslavuje 20 rokov svojej existencie

Výučbové stredisko Komárno oslavuje 20 rokov svojej existencie. Oslava sa uskutoční dňa 17. Októbra 2013 o 14:00 v priestoroch výučbového strediska.

21.10.2013 Seminár spoločnosti SECO

Dňa 21.10.2013 sa na pôde MTF STU konalo pokračovanie II. série odborných seminárov spoločnosti SECO Tools Group na tému: Stratégie frézovania II. Patrick De Vos, MSc. manažér technického vzdelávania v spoločnosti SECO Tools Group svojou prednáškou oslovil ako technológov, tak aj ostatných záujemcov o technológiu obrábania, ktorí majú záujem prijímať fundované informácie od skúsených odborníkov.

30.10.2013 Uskutočnilo sa prvé doktorandské fórum

V budove Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Trnave sa v dňoch 24.- 25. 10. 2013 konala prvá celoslovenská konferencia doktorandov, ktorú organizovala Asociácia doktorandov Slovenska v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave. Na konferencii sa zúčastnilo 125 doktorandov z celého Slovenska, ktorí mali možnosť počas dvoch dní diskutovať na témy týkajúce sa doktorandského štúdia na Slovensku. „Som rada, že doktorandi prejavili záujem o konferenciu a dožadujú sa aj druhého ročníka. Spokojnosť bola nielen na strane hostí a účastníkov, ale rovnako aj Asociácie doktorandov Slovenska.“ hovorí Veronika Trstianska predsedníčka Asociácie doktorandov Slovenska.


SEPTEMBER 2013

 

04.09.2013 Konal sa ďalsí úspešný ročník Letnej univerzity stredoškolákov

V utorok 3. septembra 2013 sa na pôde našej fakulty konal piaty ročník celouniverzitného podujatia Letná univerzita stredoškolákov, ktorej sa zúčastnilo 51 študentov z celého Slovenska. Absolventi tohto podujatia – budúci ambasádori, získali na základe prezentovaných informácií prierezový obraz o štúdiu a zameraní našej fakulty.

13.09.2013 Konalo sa kolokvium prof. Daši Hrivňákovej

Dňa 11. 09. 2013 sa v priestoroch Materiálovotechnologickej fakulty STU na ulici J. Bottu v Trnave konalo kolokvium pri príležitosti významného životného jubilea prof. Ing. Daši Hrivňákovej, DrSc., emeritnej profesorky STU a držiteľky Veľkej medaily sv. Gorazda. Podujatia, nad ktorým prevzali záštitu dekan MTF STU Dr. h. c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík a riaditeľ ÚMMS SAV Ing. Karol Iždinský, PhD. sa zúčastnilo približne 30 hostí z Českej republiky a Slovenska, ako aj bývalí spolupracovníci z materského Ústavu materiálov. Laudácio predniesol doc. Ing. Vladimír Magula, PhD. a s odbornou prednáškou na tému „Permanentné magnety – ich vlastnosti a použitie“ vystúpil doc. Ing. Viliam Hrnčiar, CSc. zo Strojníckej fakulty STU.

19.09.2013 Uskutočnila sa 20. medzinárodná vedecká konferencia FORMING 2013

V dňoch 11. - 14. 9. 2013 sa uskutočnila v Piešťanoch jubilejná 20. medzinárodná vedecká konferencia FORMING 2013, ktorú usporiadala Katedra obrábania, montáže a tvárnenia, UVTE, MTF STU. Na konferencii sa zúčastnilo 58 účastníkov zo 4 krajín (Poľsko, Česká republika, Slovensko a Kazachstan). Z vysokých škôl to boli: VŠB TU Ostrava, Politechnika Śląska Katowice, Politechnika Śląska Gliwice, Politechnika Czestochowska,  Akademia Górniczo-Hutnicza University of Science and Technology Kraków, Uniwersytet Śląski Chorzów, Politechnika Lubelska, Politechnika Wroclawska, Karaganda state Industrial University Temirtau, TU Košice a STU Bratislava.

24.09.2013 Výsledky súťažných disciplín "Športového dňa zamestnancov MTF STU"

Dňa 20.9.2013 sa uskutočnil v telovýchovných priestoroch našej fakulty „Športový deň zamestnancov MTF STU“. Do súťaží v 10-ich športových disciplínach sa aktívne zapojilo 85 zamestnancov našej fakulty. Okrem súťažnej aktivity sa väčšina zúčastnených zapojila do  merania vlastných funkčných a telesných ukazovateľov  – krvný tlak, srdcová frekvencia, meranie množstva podkožného tuku. Mnohí účastníci si zacvičili pilates, vyskúšali si klasickú masáž a využili možnosť plávania počas celého športového dňa.

24.09.2013 Uskutočnila sa V. konferencia pedagógov MTF STU

Dňa 19. septembra 2013 sa uskutočnila v aule prof. Čabelku na pavilóne Z V. konferencia pedagógov  MTF STU. Na úvod prítomných pedagógov, vedúcich útvarov a študentov z AS MTF privítal dekan fakulty. Postupne vystúpili doc. Mišútová  s prezentáciou „Zmeny v študijnom poriadku STU platné od 1.9.2013“, doc. Schreiber odprezentoval „Úspešnosť štúdia na MTF STU“, „Výsledky študentskej ankety za akademický rok 2012/13“ a „Komplexná akreditácia“. Prezentáciu doc. Schreibera o akreditácii v oblasti študijnej doplnil  prof. Grgač  informáciami o postupe akreditácie v oblasti vedecko-výskumnej.

30.09.2013 Miroslav Motyčík na MTF STU

Dňa 26. 9. 2013 v rámci dies iovis occurssus (XXXII)vystúpil riaditeľ Antidopingovej agentúry SR PhDr. Miroslav Motyčík s témou Antidoping v športe. Športovci, ktorí chodia na preteky sú pravidelne monitorovaní, horšie je to s voľným používaním nedovolených látok u bežných športovcov. Je to aj problém vysokoškolákov, ktorí podceňujú negatívne účinky preparátov.


JÚN 2013

 

02.06.2013 Konali sa Rozhovory s praxou VI

Dňa 27. mája 2013 sa na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave uskutočnila šiesta prednáška zo série „Rozhovory s praxou VI“. Prednášajúcim bol Ing. Milan Šesták, General Manager Emerson, a.s.  v Novom Meste nad Váhom a prezident Slovenskej spoločnosti pre kvalitu.


MÁJ 2013

 

03.05.2013 Preplnená malá aula

Dňa 2. mája 2013 sa uskutočnilo jubilejné tridsiate (!) pokračovanie dies iovis occurssus, ktoré pri nástupe do funkcie dekana založil Dr. h. c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík. Podujatiami deklaroval potrebu univerzálnosti na univerzite. Bolo symbolické, že prítomní privítali jeho bývalého diplomanta, spoluzakladateľa firmy ESET Ing. Miroslava Trnku. V súčasnosti je predsedom Nadácie ESET.

27.05.2013 MTF STU na výstave v Nitre

V dňoch 21.-24.5.2013 sa MTF STU zúčastnila na 1.ročníku výstavy TECHFÓRUM 2013, ktorá sa organizovala ako súčasť 20. ročníka medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre. Cieľom výstavy bola prezentácia výstupov výskumných a vývojových pracovísk fakúlt vysokých škôl, univerzít  technického zamerania a ich konfrontácia s praxou.

28.05.2013 Slávnostné otvorenie budovania Univerzitného vedeckého parku

Dňa 17.5.2013 sa konalo na pôde Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave  slávnostné otvorenie budovania Univerzitného vedeckého parku v Trnave. Tohto významného podujatia sa zúčastnili významní hostia z  domáceho a zahraničného akademického, hospodárskeho ale i spoločenského života.

28.05.2013 Otvorenie bývalej Botanickej záhrady MTF STU

V piatok 24.5.2013 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie bývalej Botanickej záhrady Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave, ktoré bolo súčasne vyvrcholením revitalizačných aktivít realizovaných od r. 2006. Počas 7 rokov revitalizácie získala MTF takmer 42 500,- Eur, prevažne na stroje a výsadbu. Slávnostného otvorenia sa zúčastnilo viac ako 80 návštevníkov, už prvé reakcie na „Našu záhradu“ boli veľmi pozitívne.

28.05.2013 International Doctoral Seminar 2013 finished

The 8th International Doctoral Seminar (IDS), organised by the Faculty of Materials Science and Technology with the seat in Trnava, the Slovak University of Technology, was for the first time co-organised with a foreign University, the Faculty of Organisation and Informatics, Varaždin, University of Zagreb, Croatia. The Seminar venue was the Centre for Advanced Academic Studies in Dubrovnik, Croatia.


APRÍL 2013

 

07.04.2013 17. seminár ESAB

Dňa 9. apríla 2013 sa konal tradičný, už 17. odborný seminár ESAB poriadaný v spolupráci Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave a ESAB Slovakia, s.r.o. Seminár bol zameraný na problematiku zvárania a zvariteľnosti. Zúčastnilo sa ho cca 160 odborníkov z oblasti zvárania. Okrem získania zaujímavých informácií počas prednášok mali účastníci možnosť prezrieť si novinky z oblasti zváracích zariadení firmy ESAB.

11.04.2013 Prezentácia INA SKALICA

Dňa 11.4.2013 sa uskutočnila prezentácia spoločnosti INA SKALICA za účelom prezentovania firmy končiacim študentom a ponuky pracovných príležitostí. Študenti privítali možnosť oboznámenia sa s činnosťou spoločnosti a prejavili aj záujem o konkrétne pracovné miesta.

16.04.2013 Deň MTF STU

Už tradične sa na MTF STU spája oslava Dňa učiteľov s organizáciou Dňa MTF STU.  A bolo tak i tento rok – 12.4.2013. Všetkých privítala prodekanka pre vnútorné vzťahy doc. Ing. Helena Vidová, PhD. Do zelenej aleje stromov vysádzaných práve pri tejto príležitosti osláv pribudla nová lipka, ktorú dekan fakulty Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík zasadil s plnou zručnosťou i radosťou. Pri príležitosti osláv Dňa MTF STU ocenil dekan fakulty za prínos rozvoja detašovaných pracovísk v Dubnici n./Váhom a v Komárne.

24.04.2013 Konala sa akcia Študentská kvapka krvi

Vo štvrtok 18. apríla 2013 od 8:00 do 10:00 sa uskutočnila v priestoroch študentského domova Miloša Uhra v klube AMOS Študentská kvapka krvi MTF. Študenti, zamestnanci a priatelia MTF mali možnosť podporiť dobrú vec. Na Študentskú kvapku krvi MTF prišlo 37 darcov, medzi ktorými sa nachádzalo 5 PRVODARCOV. Spolu darovali viac ako 16,5 litra krvi.

29.04.2013 Kolokvium prof. Žitňanského

Dňa 22. 04. 2013 sa v Bratislave v priestoroch Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV konalo kolokvium pri príležitosti 80-tych narodenín prof. Dr. Ing. Marcela Žitňanského, DrSc., emeritného profesora STU. Podutia, spoluorganizovaného MTF STU, sa zúčastnili viacerí významní hostia zo Slovenska aj zo zahraničia, vrátane rektora STU prof. Ing. Roberta Redhammera, PhD.

30.04.2013 Konalo sa stretnutie Vedenia a vedúcich zamestnancov fakulty s bývalými zamestnancami MTF STU

Dňa 25.4.20313 sa na pôde fakulty konalo stretnutie Vedenia a vedúcich zamestnancov fakulty s jej bývalými zamestnancami. Prítomných na úvod privítal dekan MTF STU Dr. h. c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík a akciou zúčastnených sprevádzala prodekanka doc. Ing. Helena Vidová, PhD. Celý priebeh stretnutia sa niesol v príjemnej a priateľskej atmosfére sprevádzanej kultúrnym vystúpením a prehliadkou Botanickej záhrady spojenej s výkladom Ing. Kristíny Gerulovej, PhD. a RNDr. Maroša Sirotiaka, PhD. Podujatie sa stretlo zo strany zúčastnených s pozitívnou odozvou a vierou v ďalšie pokračovanie, čo vyjadrila vo svojom poďakovaní aj doc. Ing. Eva Doubková, CSc.


MAREC 2013

 

01.03.2013 Uskutočnila sa prezentácia VW Slovensko

Dňa 27. februára 2013 sa na MTF STU uskutočnila prednáška zástupcov spoločnosti Volkswagen Slovakia s cieľom prezentovania firmy a možností praxe vo VW Slovakia končiacim študentom. Prednášal Dip.-Ing. Frank Werz, MBA. – vedúci oddelenia Príprava karosérie C-SUV Lean a ďalšie informácie sprostredkovala Mgr. Ďubjaková z oddelenia personálneho rozvoja.

06.03.2013 Job Day 2013

Na MTF bola dňa 6.marca 2013 organizovaná akcia "Job Day 2013", s cieľom poskytnúť budúcim absolventom fakulty/potenciálnym uchádzačom o zamestnanie možnosť získať informácie o spoločnostiach pôsobiacich na trhu práce a vytvoriť podmienky na reálnu komunikáciu medzi uchádzačmi/študentmi na jednej strane a zamestnávateľmi na strane druhej.

12.03.2013 Znovuotvorenie posilňovne MTF

12. marca 2013 o 13:00 hod. bola znovuotvorená posilňovňa MTF po rekonštrukcii a doplnení nových prístrojov.

19.03.2013 Týždeň knihy na MTF STU

Do mesiaca knihy vhodne zapadá aj podujatie Týždeň slovenských knižníc, ktoré vyhlásila Slovenská asociácia knižníc v roku 1999 a pravidelne sa organizuje posledný marcový týždeň. Cieľom tejto akcie je pripomenúť, že aj v období informatizácie, moderných informačných technológií a počítačov má kniha svoje opodstatnenie a význam. Nie je podstatná jej podoba (tlačená, alebo elektronická), ale význam, ktorý mala v histórii a má aj v súčasnosti pre spoločnosť i jednotlivca.

25.03.2013 Študentská vedecká konferencia 2013

Na Materiálovotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Trnave sa dňa 21. marca 2013 konal 17. ročník Študentskej vedeckej konferencie (ŠVK), ako vyvrcholenie Študentskej vedeckej a odbornej činnosti na fakulte. Na konferencii sa zúčastnilo v trinástich sekciách 111 študentov, 71 z dennej prezenčnej formy bakalárskeho, 33 z dennej prezenčnej formy inžinierskeho, 4 študenti z dennej kombinovanej formy inžinierskeho štúdia, 2 študenti z dennej kombinovanej formy bakalárskeho štúdia a 1 študent zo ŽU Žilina. Prezentované práce boli spracované aj ako ppt. prezentácie príp. aj vo forme posterov


FEBRUÁR 2013

 

08.02.2013 Správa z „Týždňa doktorandov“ 2013

V dňoch 4.- 6.2.2013 sa na pôde MTF STU Trnava uskutočnil druhý ročník akcie „Týždeň doktorandov", ktorej hlavnými organizátormi a koordinátormi boli zástupcovia interných doktorandov za jednotlivé ústavy. V spolupráci s vedením ústavov, odborov a s podporou vedenia fakulty boli vytvorené podmienky pre priestorové, finančné i organizačné zvládnutie trojdňového podujatia.

 

26.02.2013 Deň otvorených dverí na DP v Komárne

Dňa 20. februára sa na Detašovanom pracovisku (DP) v Komárne uskutočnila propagačná akcia "Deň otvorených dverí" pre stredoškolákov a záujemcov o vysokoškolské štúdium z regiónu Komárna, ktorú pripravil kolektív pracovníkov DP pod vedením Ing. Petra Szabó, PhD. Podujatie poctili svojou prítomnosťou prodekanka fakulty doc. Ing. Helena Vidová, PhD., ako i prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.

27.02.2013 Rozhovory s praxou V

Dňa 25. februára 2013 sa na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave uskutočnila piata prednáška zo série „Rozhovory s praxou“. Prednášajúcim bol PhDr. Branislav Hunčík, PhD., CHRO (Chief HR Officer) – Penta Investments, s.r.o., Praha.


JANUÁR 2013

 

18.01.2013 Novoročné stretnutie zamestnancov a priateľov MTF STU

Novoročné stretnutie zamestnancov a priateľov MTF STU  sa stáva príležitosťou na zhodnotenie predchádzajúceho roka, predznamenanie aktivít, ktoré nás čakajú v nadchádzajúcom roku, ale hlavne priestorom  na spoločné stretnutie. Rok 2012 bol výnimočný nielen dosiahnutými úspechmi fakulty, ale i v tom, že bol oslavným rokom  75. výročia STU.

30.01.2013 Na MTF sa 30.1.2013 uskutočnil deň otvorených dverí

Dňa 30. 1. 2013 sa uskutočnil VII. ročník akcie  Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave. Deň otvorených dverí sa začal privítaním a príhovorom prodekanky pre bakalárske štúdium doc. RNDr. Márie Mišútovej, PhD. a pokračoval informačnou videoprezentáciou ponúkaných študijných programov.