Prejsť na obsah
vnútorné vzťahy a public relations

DECEMBER 2016

 01.12.2016 Imatrikulovali sme prvákov

Dňa 30. novembra 2016 v aule prof. Adamku na akademickom obrade imatrikulácii – boli slávnostne prijatí študenti zapísaní v I. roku bakalárskeho štúdia 2016/2017 na MTF STU v Trnave a vo výučbovom stredisku v Dubnici nad Váhom.

Za účasti akademických funkcionárov prof. Ing. Milana Marônka, CSc., ktorý zastúpil dekana fakulty prof. Dr. Ing. Jozefa Peterku a prodekana pre vzdelávanie doc. Ing. Romana Čičku, PhD. zložili  slávnostný "Imatrikulačný sľub študenta" na insígniu - žezlo fakulty.

01.12.2016 Študenti sa stretli s vedením fakulty

V stredu 30. 11. 2016 boli pozvaní študenti fakulty na stretnutie s vedením fakulty do auly prof. Adamku na Bottovej ul. v Trnave.

Úvodným slovom predstavil prodekan pre vzdelávanie doc. Čička predstaviteľov fakulty – dekana, prodekanku a prodekanov, tajomníka fakulty, predsedu Akademického senátu fakulty a riaditeľa ŠD M. Uhra.

06.12.2016 Šachový turnaj o pohár dekana 2016

VŠ klub AMOS v spolupráci s MTF STU so sídlom v Trnave a MH - REPRO pre Vás pripravili „Šachový turnaj o pohár dekana 2016", ktorého sa môžu zúčastniť všetci študenti a zamestnanci MTF STU.

05.12.2016 MTF STU podporila Centrum pomoci pre rodinu

Dňa 2.12.2016 sa vo vstupných priestoroch pavilónu T konal už piaty ročník podujatia Vianočný bazár MTF STU. Zamestnanci, študenti a priatelia fakulty mali možnosť darovať rôzne veci (šatstvo, knihy, hračky, a i.), ktoré putovali do Centra pomoci pre rodinu. Všetkým zúčastneným ďakujeme.

05.12.2016 Mikuláš, čert a anjel zavítali na MTF

V sobotu dňa 3.12.2016 sa na fakulte konalo mikulášske podujatie venované deťom zamestnancov MTF STU. Najskôr čert s anjelom zabávali deti rôznymi hrami, pesničkami, či tancom. Veselá atmosféra pokračovala príchodom Mikuláša, ktorý deťom rozdal sladké balíčky.

 

NOVEMBER 2016

 16.11.2016 Ocenenie SPECIAL PRIZE in EMEA Region získal študent fakulty

V uplynulom období vyhlásila spoločnosť CoreTech System Co., Ltd, ako vydavateľ simulačného nástroja Moldex3D, celosvetovú súťaž a najlepšiu prípadovú štúdiu, realizovanú s využitím numerických analýz v Moldex3D - "Moldex3D Story Contest".

Za región EMEA (Europe, the Middle East and Africa) získal špeciálne ocenenie "Special Prize in EMEA Region" študent doktorandského štúdia MTF STU so sídlom v Trnave Ing. Košík Miroslav.

18.11.2016 Filmový festival na MTF STU

V predsviatočnú stredu dňa 16.11.2016 sa konal tretí ročník podujatia Filmový festival MTF STU, tentokrát v priestoroch Veľkej auly T pavilónu. Premietali sme tri filmy rôznych žánrov, ktoré v istom zmysle prepojovala myšlienka vedy a techniky. Ďakujeme viac ako 70-tim návštevníkom za účasť. Podujatie bolo organizované ako sprievodná akcia celoslovenského podujatia Týždeň vedy a techniky 2016.

21.11.2016 Protherm Production vyhlásil pre študentov súťaž o exotické dovolenky

Spoločnosť Protherm Production vyhlásila 2. ročník súťaže pre študentov. Ponúka im jedinečnú možnosť natočiť video, poslať analýzu a vyhrať tri exotické dovolenky. Obe úlohy treba vypracovať v angličtine. Súťaž je určená pre všetkých študentov, bez ohľadu na odbor.

22.11.2016 Pozvánka na stretnutie študentov s vedením fakulty 30. novembra 2016

Vážená študentka, vážený študent,

dňa 30. 11. 2016 (streda) Vás vedenie fakulty pozýva  na stretnutie do auly prof. Adamku, Bottova ul.
Výučba  je v uvedený deň zrušená.  Budeme radi, ak sa stretnutia zúčastníte v čo najväčšom počte. 

28.11.2016 21. ročník medzinárodnej konferencie "Quality challenges in a competitive world"

V dňoch 14.11. - 17.11. 2016 sa v Tel Avive v Izraeli uskutočnil 21. ročník medzinárodnej konferencie "Quality challenges in a competitive world", ktorú každé dva roky organizuje Izraelská organizácia pre kvalitu.

Na tejto konferencii odznela vyžiadaná prednáška "The Paradoxes of Internal System for Quality Evaluation of University Educational Process" od autoriek Doc. Ing. Renaty Novákovej, PhD. a Doc. Ing. Aleny Paulikovej, PhD.

29.11.2016 Exkurzie študentov UIBE a UMAT

Dňa 16.11. a 24.11.2016 sa uskutočnili exkurzie študentov študijných programov Integrovaná bezpečnosť a Materiálové inžinierstvo v rámci predmetov „Recyklačné technológie a odpadové hospodárstvo“ a „Environmentálna chémia“ v podnikoch:

 • FCC Trnava, s. r. o. – Skládka odpadov .A.S.A. Trnava,
 • Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. – Čistiareň odpadových vôd Zeleneč,
 • ecorec Slovensko, s. r. o., Pezinok,
 • CRH (Slovensko) a. s. –Cementáreň Rohožník.

Za pedagógov a doktorandov z UIBE sa akcie zúčastnili Ing. Michalíková Anna, CSc.; RNDr. Sirotiak Maroš, PhD.; Ing. Lenka Blinová, PhD.; Ing. Fiala Jozef, PhD.; Ing. Harangozó Jozef, PhD.; Ing. Benko Denis.

 

OKTÓBER 2016

03.10.2016 MTF STU na Noci výskumníkov

Dňa 30.9.2016 sa MTF STU zúčastnila podujatia európskej Noci výskumníkov. Cieľom tohto podujatia je priblížiť vedu všetkým ľuďom, no najmä školopovinným deťom.

Naša prezentácia bola tento rok venovaná materiálom a živému/neživému prostrediu. Ak ste zachytili informácie v rozhlase, že na Noci výskumníkov rozdávajú koraly v skúmavkách - tak to hovorili práve o nás. Prezentáciu „Farebný svet vodného skla“ pripravili zástupci UIBE – RNDr. Maroš Sirotiak, PhD., Ing. Alica Bartošová, PhD. a doktorandka Mgr. Michaela Klačanská. Patrí im nesmierna vďaka nielen za odbornú garanciu prezentácie, ale najmä za  celodennú paľbu odpovedania na všetečné otázky. Náš plán, že umožníme každému záujemcovi vytvárať si vlastný koral v skúmavke nás rýchlo prešiel, pretože vzhľadom na mimoriadny záujem sme vytvárali skúmavky za celú triedy. Veľmi sa tešíme na spätnú väzbu – každý kto odišiel z nášho stánku so skúmavkou dostal súčasne kontakt na zaslanie svojho výtvoru (pretože koraly vo vodnom skle rastú).

04.10.2016 Prednáška Dr. Jonnu Kannosto, PhD.

Dňa 28.09.2016 privítal Ústav integrovanej bezpečnosti Dr. Jonnu Kannosto, PhD. z Technickej univerzity v Tampere (Fínsko), ktorá viedla odbornú prednášku na tému Aerosóly v prostredí. Prednáška pozostávala z dvoch častí. Prvá bola zameraná na: Aerosol measurement technique: Impactor and electrical low pressure impactor a druhá časť na: Density analyses from atmosphere for small particle (10nm-200nm), kde zamestnanci a študenti mohli získať veľa prínosných informácii z výskumu a praxe v tejto oblasti.

V súčinnosti s odbornou prednáškou prijal pozvanie aj pracovník spoločnosti BioWell, s. r. o., Ing. Ľudovít Balco, ktorý názorne predviedol meracie prístroje týkajúce sa danej problematiky. Zároveň si študenti mohli prakticky vyskúšať a overiť princíp ich fungovania.

04.10.2016 Genius loci - výstava fotografií

Aj tento rok pripravilo mesto Trnava v spolupráci s fotoklubom Iris súťažnú prehliadku fotografií Genius loci.

V západnom krídle trnavskej radnice budete tak môcť od 5. do 30. 10. 2016 vidieť fotografie a fotografické cykly inšpirované duchom miesta.

Vernisáž výstavy sa uskutoční 5. 10. 2016 o 17 hod.

Medzi vystavovateľmi bude aj tvorba profesora Milana Marônka. 

05.10.2016 Účasť výskumného tímu UMAT na medzinárodnej konferencii v Nepále

V dňoch 18.9. – 23.9.2016 sa pracovníci z Ústavu materiálov, zamestnankyňa Ing. Ivona Černičková, PhD. a dvaja interní doktorandi Ing. Marek Adamech a Ing. Libor Ďuriška aktívne zúčastnili medzinárodnej vedeckej konferencie “13th International Conference on Quasicrystals (ICQ13)“, ktorá sa konala v Káthmandu v Nepále. Na konferencii sa zišli zástupcovia širokej vedeckej komunity z 22 krajín sveta, vrátane popredných svetových vedcov pôsobiacich v oblasti výskumu kvázikryštálov.
Čestným hosťom konferencie bol držiteľ Nobelovej ceny za chémiu z roku 2011 za objav kvázikryštálov profesor Dan Shechtman, s ktorým mali možnosť pracovníci UMATu odborne diskutovať.

24.10.2016 Podpis zmluvy

Dňa 18. 10. 2016 sa konala v priestoroch MTF STU Slávnostná akadémia pri príležitosti 30. výročia jej založenia. V súvislosti s výročím prijal dekan fakulty prof. Dr. Ing. Jozef Peterka rektora Iževskej štátnej technickej univerzity prof. Ing. Borisa Yakimovicha, DrSc., ktorý podpísal s rektorom STU Bratislava, prof. Ing. Róbertom Redhammerom, PhD. dohodu o vzájomnej spolupráci. Pri slávnostnom akte podpisu boli prítomní aj ďalší delegáti IžGTU – prof. Ing. Ivan Abramov, DrSc., doc. Ing. Andrej Abramov, PhD., doc. Ing. Ella Sosnovitch, PhD., Elena Yakimovich, PhD. a prof. Ing. Rail Galiakhmetov, DrSc. 

 

SEPTEMBER 2016

08.09.2016 Plavecké súťaže Letnej univerziády Slovenskej republiky na pôde Materiálovotechnologickej fakulty

V krytej plavárni Materiálovotechnologickej fakulty STU sa dňa 6. septembra 2016 uskutočnili plavecké preteky v rámci 4. Letnej univerziády Slovenskej republiky. Najvýznamnejšie akademické plavecké preteky na Slovensku s výbornou účasťou 52 plavcov z 20 slovenských fakúlt otvoril na akademickej pôde dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU prof. Dr. Ing. Jozef Peterka, PhD. Otvorenia plaveckých súťaží sa zúčastnili aj ďalší významní hostia:  PaedDr. Július Dubovský – prezident Slovenskej asociácie univerzitného športu, Doc. Ing. Peter Pokorný, PhD. – prodekan Materiálovotechnologickej fakulty STU, Milan Augustín – športový riaditeľ FISU, prof. PaedDr. Yvetta Macejková, PhD. – predseda športovej komisie SAUŠ pre plávanie. Plavecké preteky mali výbornú športovú úroveň, pretože v domácom bazéne Materiálovotechnologickej fakulty štartovalo až 13 slovenských reprezentantov.

12.09.2016 Letná univerzita 2016 – opäť úspešná

V rámci 4-dňového programu, ktorý sa uskutočnil striedavo v Trnave a v Bratislave bol pre stredoškolákov pripravený bohatý program s množstvom prehliadok priestorov jednotlivých fakúlt univerzity, zaujímavých prednášok, praktických prezentácií, workshopov a hier, pri ktorých si mali možnosť vyskúšať svoju pozornosť a tvorivosť.

Program na pôde našej fakulty bol  pripravený dňa 8. 9. 2016. 

Pracovníci a doktorandi fakulty pripravili pre študentov zaujímavý program v podobe logických hier, pokusov, ukážok výroby materiálov na 3D skenneri. Z praktických ukážok mali možnosť vidieť dôkazové reakcie v chémii, vyskúšať si ovládanie robotov, pozrieť cez stereomikroskop, či zistiť ako sa realizuje meranie hustoty hmoty.

Prednáškou doc. Ing. Romana Čičku, PhD. s názvom Ako a prečo hrá elektrická gitara?  sa ukončil oficiálny program v Trnave a nasledovalo trošku zábavy pred a po večeri v priestoroch ŠD M. Uhra.

16.09.2016 Uskutočnila sa 23. medzinárodná vedecká konferencia FORMING 2016

V dňoch 7-10. 9. 2016 sa uskutočnila v Senci 23. medzinárodná vedecká konferencia FORMING 2016, ktorú usporiadal Ústav výrobných technológií MTF STU v Trnave v spolupráci s Katedrou tváření materiálů Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB TU v Ostrave a Institutom technologii metali Politechniky Śląskej v Katowiciach. Konferencie sa zúčastnilo 60 odborníkov z oblasti tvárnenia kovov z Poľska, Českej republiky a Slovenska. Prezentované a diskutované boli výsledky výskumu, univerzitných pracovísk (VŠB - TU Ostrava; Politechnika Śląska Katowice; Politechnika Śląska Gliwice; Politechnika Wrocławska Wrocław; Politechnika Lubelska Lublin; Military University of Technology, Warszawa; Akademia Gorniczo-Hutnicza Krakow; Žilinská univerzita, MTF STU Trnava), ale tiež výsledky výskumno-vývojových aktivít výskumných inštitúcií a výrobných podnikov: Třinecké železárny, a.s.; COMTES FHT, a.s. Dobřany; Al Invest Břidličná, a.s.; Pratt & Whitney Rzeszow; Instytut Obróbki Plastycznej Poznań; Instytut Metali Nieżelaznych Gliwice; Železiarne Podbrezová Výskumno-vývojové centrum, s.r.o. a HKS Forge, s.r.o., Trnava. Prezentovaných bolo celkovo 43 príspevkov, ktoré sú publikované v odbornom časopise Kovárenství 57/2016 (ČR) a vedecko-odbornom časopise Hutnik 8, 9/2016 (Poľsko).

21.09.2016 Študenti reprezentovali MTF na IV. Letnej univerziáde Slovenskej republiky 2016

Počas IV. Letnej univerziády Slovenskej republiky 2016 sa v Bratislave (plávanie na MTF v Trnave) v dňoch 4. – 8.9. 2016 uskutočnili súťaže študentov v 11 športových odvetviach. Na tomto najvýznamnejšom akademickom športovom podujatí, ktoré sa uskutočňuje raz za 4 roky, štartovali aj 4 študenti MTF. V konkurencii 650 študentov všetkých slovenských fakúlt a univerzít sa reprezentanti našej MTF pod vedením pedagógov z CAKŠ nestratili.

O najvýznamnejší úspech MTF sa postaral Marek Lukačovič (B-AIA den [sem 3, roč 2]), ktorý po výbornom výkone v tenise v dvojhre obsadil 2. miesto a vo štvorhre dokonca zvíťazil! V plávaní reprezentoval MTF Dominik Velický (B-MI den [sem 5, roč 3]), ktorý v disciplíne 50 metrov znak obsadil 6. miesto a v štafete 4x50 metrov polohové preteky obsadil 3. miesto. Ďalší študent MTF Dávid Polakovič (B-AIA den [sem 5, roč 3]) obsadil 7. miesto v disciplíne 100 metrov motýlik a v štafete 4x50 metrov voľný spôsob obsadil 4. miesto. V plážovom volejbale reprezentoval MTF Adam Ševcech (I-VZS den [sem 1, roč 1]), ktorý obsadil 6. miesto.

 

JÚL – AUGUST 2016 

06.07.2016 Študenti ÚPIM úspešní na treťom ročníku súťaže „The best student project“ organizovanej produktivne.sk

Aj tento rok nadviazali študenti Priemyselného manažérstva na úspechy ich kolegov z predchádzajúcich ročníkov.

Víťazom tretieho ročníka sa stal Ing. Filip Galgóci s prácou „Návrh efektívne fungujúceho materiálového toku pre sériovú výrobu prístrojovej dosky s novými padmi M4 a M5 v spoločnosti Faurecia Slovakia s.r.o. odštepný závod Interior System Hlohovec“ (vedúca práce doc. Ing. Helena Makyšová, PhD.). Zároveň získal aj cenu za najlepšiu prácu v oblasti kvality.

14.07.2016 Pozvánka - IOT Expo 2016 - Internet of things France vs V4

V dňoch 7.-8.7.2016 organizuje Slovak Business Agency v spolupráci s Francúzskou ambsádou na Slovenskukooperačné podujatie spojené s konferenciou so zameraním na stále aktuálnejšiu tému Internet of Things (IoT).IoT Expo 2016 poskytuje možnosť stretnutia a sieťovania pre start-upy ako aj veľké spoločnosti, výskumné centrá, podnikateľských anjelov a zástupcov rizikového kapitálu z 5 krajín (V4 a Francúzsko) v srdci Európy za účelom výmeny znalostí, nápadov a otvorenia nových možností pre obe strany startupovej scény. Partnerom podujatia je aj Slovenská technická univerzita v Bratislave.

13.07.2016  Automobilová junior akadémia (AJA) na MTF STU v Trnave

Za účasti dekana MTF STU prof. Dr. Ing. Jozefa Peterku, prodekanky pre zahraničné projekty doc. Mgr. Dagmar Cagáňovej, PhD. a prodekana pre vzdelávanie doc. Ing. Romana Čičku, PhD. ako aj primátora mesta Trnava JUDr. Petra Bročku, LL.M., viceprezidenta ZAP SR Ing. Jaroslava Holečka, PhD. a zástupcov spoločností PSA Groupe Slovakia Ing. Daniely Schweizer, manažérky pre nábor zamestnancov a vzdelávanie a Ing. Petra Šveca, hovorcu a manažéra pre komunikáciu a Boge Elastmetall Slovakia, a. s. Mgr. Zuzany Boorovej, HR manažérky a prokuristky spoločnosti bola dňa 11.7.2016 v priestoroch MTF STU v Trnave slávnostne otvorená Automobilová JUNIOR Akadémia (AJA).

19.07.2016 Úspešní absolventi fakulty – Cena rektora, Cena dekana a Pochvalné uznanie dekana udelené absolventom I. stupňa štúdia v ak. roku 2015/2016

V akademickom roku 2015/2016 udelil rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave študentke, absolventke fakulty Bc. Behrovej Sare Cenu rektora za vynikajúce výsledky v štúdiu. Absolventka ukončila štúdium na I. stupni s vyznamenaním a dosiahla vážený študijný priemer za celé štúdium vrátane úspešných štátnych skúšok 1,11.

22.08.2016 Noc výskumníkov 2016

Dňa 30.9.2016 bude prebiehať jubilejný 10. ročník Festivalu vedy -  Európska noc výskumníkov 2016v Bratislave, na ktorej sa bude už po štvrtýkrát prezentovať aj naša fakulta.  Špeciálnou cieľovou skupinou podujatia sú deti v školskom veku, pričom dôraz je kladený predovšetkým na zvýšenie ich záujmu o štúdium prírodných vied a technických smerov na vysokých školách. Z týchto dôvodov sú prezentácie fakulty vždy prispôsobené klientovi – volí sa zábavná a pútavá prezentácia pre mladého návštevníka podujatia.

24.08.2016 Forming 2016

Dovoľujeme si Vás pozvať na 23. medzinárodnú vedeckú konferenciu

na tému

PLASTICITA MATERIÁLOV

v dňoch 7. - 10. septembra 2016,  Senec

Konferenciu organizujú:

STU Bratislava – MTF Trnava, Ústav výrobných technológií, 

VŠB - Technická univerzita Ostrava, FMMI, Katedra tváření materiálů

Politechnika Śląska Katowice, Katedra Technologii Materiałów


JÚN 2016

14.06.2016 "Cena primátora 2016" pre študenta MTF

Dňa 7. júna 2016 sa v zasadačke Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, v budove historickej Radnice uskutočnilo každoročné slávnostné udeľovanie Ceny primátora mesta Trnava za mimoriadne výsledky v štúdiu. Primátor mesta udeľuje ocenenie najlepším žiakom základných škôl, študentom stredných škôl a univerzít v rámci sociálneho rozvoja mesta Trnava. Medzi ocenenými bol študent inžinierskeho stupňa štúdia študijného programu obrábanie a tvárnenie na MTF STU so sídlom v Trnave -  Bc. DUŠAN PETRÍK.

15.06.2016 Ukončenie odborného kurzu Technológia a konštrukcia v praxi

Ústav výrobných technológií MTF STU so sídlom v Trnave v spolupráci so spoločnosťou INA Skalica, s. r. o., zorganizoval v letnom semestri 2015 – 2016 1-semestrový odborný kurz s názvom Technológia a konštrukcia v praxi pre vybraných študentov prvého a druhého ročníka inžinierskeho stupňa štúdiaKurz prebiehal kombinovane v priestoroch  MTF STU a spoločnosti INA Skalica formou riešenia projektových úloh pod vedením odborníkov z praxe a zameriaval sa na riešenie reálnych problémov z oblasti výrobných technológií (technológia tvárnenia, obrábania a montáže) a z oblasti zlepšovania podnikových procesov (projekt Fit for Quality, Six Sigma).

22.06.2016 TEACHER´S CUP - Memoriál profesora Milana Turňu

Dňa 17.6.2016 v Trnave sa uskutočnil 15.ročník slovensko – českého tenisového turnaja učiteľov a zamestnancov vysokých škôl a zároveň memoriál zakladateľa turnaja prof. Ing. Milana Turňu, PhD.

Turnaj bol organizovaný Centrom akademického športu MTF STU v spolupráci s Odborom poznatkového manažmentu a Odborom hospodárskych a administratívnych činností MTF STU, pod záštitou dekana MTF STU prof. Dr. Ing. Jozefa Peterku.

22.06.2016 Úspešní absolventi fakulty – Cena rektora, Cena dekana a Pochvalné uznanie dekana udelené absolventom II. stupňa štúdia v ak. roku 2015/2016

V akademickom roku 2015/2016 udelil rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave študentovi, absolventovi fakulty Ing. Starečkovi Augustínovi Cenu rektora za vynikajúce výsledky v štúdiu. Absolvent ukončil štúdium na II. stupni s vyznamenaním, dosiahol vážený študijný priemer za celé štúdium 1,04 vrátane úspešných štátnych skúšok, zároveň sa umiestnil na prvých miestach v Študentskej vedeckej konferencii v rokoch 2015 a 2016. Cena dekana bude udelená študentke, absolventke Ing. Šimončičovej Stanislave, ktorá ukončila štúdium na II. stupni s vyznamenaním a dosiahla vážený študijný priemer za celé štúdium na II. stupni 1,02 vrátane úspešných štátnych skúšok.

23.06.2016 Zapísali sme nových študentov do I. roku bakalárskeho štúdia - 2016/2017

Ako je zvykom, aj v tomto roku sme v mesiaci jún (22. 6. - 23. 6. 2016)  privítali na  Materiálovotechnologickej fakulte novoprijatých študentov, ktorí sa zapísali do I. roku bakalárskeho štúdia v dennej forme štúdia prezenčnou a kombinovanou metódou v Trnave a na výučbovom stredisku v Dubnici nad Váhom.

29.06.2016 Úspech študenta z UVTE

Dňa 27. júna 2016  sa uskutočnila prezentácia a finále TOP 10 najlepších projektov v rámci medzinárodnej súťaže „ The Best Student´s Project, určenej pre študentov denného štúdia slovenských a českých univerzít, ktorí dokončili svoju diplomovú prácu na inžinierskom stupni štúdia v akademickom roku 2015/2016. Úspešné tretie miesto v súťaži získal tohtoročný absolvent z UVTE (študijný program: Počítačová podpora návrhu a výroby) na MTF STU so sídlom v Trnave, Ing. Miroslav Országh s prezentáciou svojej diplomovej práce „Konštrukčný návrh pódia pre automobilovú sedačku“ (vedúca diplomovej práce: Ing. Ivana Kleinedlerová, PhD.). Študent sa taktiež zapojil do súťaže Zväzu automobilového priemyslu SR, ktorý sa rozhodol vyhlásiť súťaž o najlepšiu diplomovú prácu s tematikou zahŕňajúcou oblasť automobilového priemyslu. V tejto súťaži sa umiestnil na výbornom 2. mieste

 

MÁJ 2016

06.05.2016 Študenti MTF úspešní na ŠVK vo Zvolene

Dňa 3. mája 2016  študenti MTF STU so sídlom v Trnave úspešne prezentovali svoje práce a získali umiestnenie v medzinárodnej konkurencii na 57. ročníku  Študentskej vedeckej konferencii na Drevárskej fakulte, Technickej univerzity vo Zvolene.

 1. miesto získal v sekcii Marketing, obchod a inovačný manažment Bc. Tomáš Rudnický s témou Inovácia produktového radu a jej propagačná podpora (školiteľka Ing. Dagmar Babčanová, PhD.).
 1. miesto získal v sekcii Ekonomika a manažment podnikov Milan Kováčik s témou  Aplikácia nástrojov manažérstva kvality pri zlepšovaní procesov v spoločnosti IKEA Industry Slovakia s.r.o., Trnava (školiteľka Ing. Katarína Čekanová, PhD.).

12.05.2016 Stretnutie absolventov

Dňa 30. apríla 2016 sa v reštaurácii na Kamennom mlyne uskutočnilo stretnutie absolventov MTF po 20-tich rokoch. Celkovo sa zúčastnila takmer polovica celého ročníka končiaceho v roku 1996. Atmosféra bola priateľská a plná pohody. Po úvodnom znovu-spoznávaní sa bola stredobodom stretnutia aj vzájomná debata, v ktorej sa „vynárali“ historky zo štúdia a rovnako aj so súkromného života. Každý z prítomných sa mal čím pochváliť a ukázalo sa, že každý z absolventov STU MTF v roku 1996 má za sebou jednak zaujímavú, ale aj úspešnú kariéru.

19.05.2016 Výstava fotografií TERRA ABSTRACTA

Dňa 6.5.2016 v popoludňajších hodinách bola v priestoroch MTF STU otvorená výstava fotografií prodekana Milana Marônka nesúca názov TERRA ABSTRACTA. Po úvodnom príhovore dekana fakulty Jozefa Peterku autor fotografií predstavil prítomným vystavené kolekcie a ich súvislosť s univerzitnou pôdou a jubilejným 30. výročím fakulty. Fotografie tematicky zoradené do troch cyklov ponúkajú návštevníkom pohľad prostredníctvom tvorivého využitia makro zobrazenia na vizuálne stvárnenie niektorých prírodných zákonov.

19.05.2016 Uskutočnil sa seminár na UVTE

V rámci projektov medzinárodnej spolupráce CEEPUS navštívil Materiálovotechnologickú fakultu so sídlom v Trnave  Associate  Professor  Gelu  Ovidiu  Tirian zo Strojníckej fakulty Polytechnickej univerzity Timisoara so sídlom v Hunedoare ( Rumunsko ).
Pri tejto príležitosti sa uskutočnil dňa 18.5.2016 na UVTE seminár na tému Mobile robots and robotic arms. Na seminári prezentoval pán docent pracovníkom a doktorandom fakulty výsledky práce svojho výskumného kolektívu vrátane študentov fakulty. Účastníkov seminára zaujali najmä demonštrácie funkcií jednotlivých zariadení navrhnutých a vyrobených na fakulte. Niektoré z nich boli ocenené v Rumunsku v  rámci študentských súťaží na národnej úrovni."

30.05.2016 Stretnutie s bývalými zamestnancami MTF STU

V piatok 20. mája 2016 sa v priestoroch Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave konalo stretnutie s bývalými zamestnancami fakulty. Podujatie otvoril dekan fakulty prof. Dr. Ing. Jozef Peterka. Po úvodnom hudobnom vystúpení žiačok ZUŠ v Trnave prodekan prof. Ing. Milan Marônek, CSc. prezentoval bývalým zamestnancom budovanie Campusu Bottova a Univerzitného vedeckého parku. Vedúca Odboru poznatkového manažmentu PhDr. Kvetoslava Rešetová PhD. informovala účastníkov o aktuálnom dianí na fakulte v tomto roku. Prítomní si ďalej prezreli priestory prístavby T-002, či už foyer s prebiehajúcou výstavou TERRA ABSTRACTA alebo laboratóriá Ústavu aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky. Tí, ktorí chceli nahliadli i do študovne a Akademickej knižnice. 

 

APRÍL 2016

15.04.2016 Študentská vedecká konferencia 2016 – výsledky fakultného kola

Dňa 14. apríla 2016 sa na MTF STU so sídlom v Trnave uskutočnil 20. ročník Študentskej vedeckej konferencie 2016 (ŠVK).

Na konferencii s medzinárodnou účasťou sa predstavilo 94 zúčastnených študentov, ktorí prezentovali svoje práce v 11 sekciách:

 • Anglický jazyk
 • Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
 • Bezpečnostné a požiarne inžinierstvo
 • Environmentálne inžinierstvo
 • Humanitné vedy
 • Kvalita produkcie
 • Materiály
 • Priemyselné manažérstvo 1
 • Priemyselné manažérstvo 2
 • Výrobné technológie 1
 • Výrobné technológie 2

Študenti verejne prezentovali a obhajovali svoje práce, predložené vo forme posterov pred odbornými komisiami. Pri obhajovaní prác prejavili výborné prezentačné schopnosti a mnohé z predložených prác dosiahli vysokú odbornú kvalitu.

V hodnotiacich komisiách, zložených  z pedagogických a výskumných pracovníkov hodnotilo práce  celkom 53 odborníkov.

Každý zúčastnený študent prevzal po ukončení rokovania v sekcii z rúk predsedu hodnotiacej komisie certifikát o účasti. Celkovo bolo v roku 2016 na ŠVK prezentovaných 88 prác, z ktorých komisie vyhodnotili tri najlepšie práce v každej sekcii.

Na spoločnom slávnostnom vyhodnotení v popoludňajších hodinách, v priestoroch auly Z-086 autori víťazných prác prevzali z rúk predsedu organizačného výboru ŠVOČ a prodekana pre vzdelávanie doc. Ing. Romana Čičku, PhD. diplom dekana fakulty. Okrem diplomu im bolo pridelené finančné ocenenie formou motivačného štipendia.

Záujem oceniť víťazné práce prejavila aj odborná verejnosť.  Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) udelil Cenu ZSTVS študentovi Bc. Dušanovi Petríkovi. Slovenská zváračská spoločnosť (SZS) udelila dve ocenenia - Cenu predsedu SZS ako uznanie za Študentskú vedeckú a odbornú činnosť na MTF STU so sídlom v Trnave študentom Bc. Tomášovi Hlístovi a Bc. Mariánovi Drozdovi. Všetky tri ocenenia prevzali študenti zo sekcie Výrobné technológie.  Udelené ceny odovzdal oceneným študentom predseda Slovenskej zváračskej spoločnosti Ing. Pavol Radič, EURO Ing.

V súlade s Rámcovými pravidlami ŠVOČ na MTF STU so sídlom v Trnave bude šesť víťazných prác zo sekcií – Bezpečnostné a požiarne inžinierstvo, Environmentálne inžinierstvo, Materiály, Kvalita produkcie, Priemyselné manažérstvo 1, Priemyselné manažérstvo 2 nominovaných na udelenie prémie Literárneho fondu v sekcii pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy.

Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným študentom, školiteľom, organizačným vedúcim jednotlivých sekcií, pracovníkom, ktorí organizovali práce súvisiace so ŠVOČ na ústavoch (členovia komisie ŠVOČ), členom hodnotiacich komisií, riaditeľom ústavov a vedúcim pracovísk za podporu konania konferencie a vytvorenie dôstojného rámca celej akcie, a rovnako všetkým ostatným, ktorí sa podieľali na jej zabezpečení.

V neposlednom rade pre zorganizovanie podujatia bola nevyhnutná podpora vedenia fakulty vyčlenením finančných prostriedkov na materiálne zabezpečenie akcie i finančnú odmenu študentom vo forme motivačných štipendií. Po organizačnej a metodickej stránke bola akcia garantovaná prodekanom doc. Ing. Romanom Čičkom, PhD. a študijným oddelením fakulty.

11.04.2016 Ambasádori 2016 – študenti reprezentovali fakultu

V roku 2016 sa akcia ambasádor uskutočnila piaty rok, čo svedčí o stálom záujme študentov fakulty,  ponúknuť pohľad vysokoškoláka na univerzitné štúdium študentom stredných škôl – budúcim maturantom a záujemcom o vysokoškolské štúdium, v podobe osobnej účasti a konzultácie prostredníctvom pripravenej prezentácie.

22 ambasádorov reprezentovalo svoju fakultu propagáciou novoakreditovaných študijných programov, ktoré fakulta ponúka uchádzačom v ak. roku 2016/2017 na  43 stredných školách, na ktorých študovali, resp. v okolí svojho bydliska.

Vedenie fakulty ďakuje ambasádorom fakulty za ich záujem propagovať svoju fakultu a praje im veľa šťastia v štúdiu.  Všetkým zúčastneným bude za ich prácu priznané motivačné štipendium.

Zoznam ambasádorov a zoznam stredných škôl, na ktorých ambasádori propagovali VŠ štúdium nájdete TU.

20.04.2016 Študenti reprezentovali MTF v športových súťažiach o „Pohár Rektora STU“

Počas letného semestra 2015/2016 sa v Bratislave uskutočnili športové súťaže študentov STU o "Pohár Rektora STU". Z dôvodu prípravy Univerziády 2016, ktorú v septembri organizuje STU (plávanie MTF), boli tento rok športové súťaže redukované. V konkurencii študentov všetkých fakúlt STU sa reprezentanti našej MTF pod vedením pedagógov z CAKŠ nestratili.

 

MAREC 2016

 

16.03.2016 Uskutočnil sa Job Day 2016

4. ročník akcie JOB DAY 2016 je za nami. Uskutočnil sa 16. marca 2016 a inak, ako úspešne, sa hodnotiť nedá. Tento rok v nových priestoroch, na jednom mieste – vo foyer budovy v pavilóne T na Bottovej ulici sa stretli študenti fakulty so zástupcami z 25 firiem a spoločností, ktoré v rámci hľadania  nových pracovných síl poskytujú prístup kvalifikovaným uchádzačom-absolventom vysokých škôl hľadajúcim zamestnanie po ukončení štúdia.

Firmy sa prezentovali 30-minutovými prednáškami paralelne v dvoch miestnostiach T-31, T-32 počas celého dňa. Teší nás, že záujem študentov o túto akciu sa z roka na rok zvyšuje, čo dokazuje aj ich tohtoročná vysoká účasť ako v stánkoch firiem, tak na prezentáciách v prednáškových miestnostiach.

31.03.2016 Celoštátna súťaž Skills Slovakia „Mladý mechatronik“ na MTF

Dňa 31. marca 2016 sa v priestoroch Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave uskutočnil 4. ročník celoštátnej súťaže Skills Slovakia „Mladý mechatronik“. Odborná hodnotiaca porota v zložení Ing. Milan Daňo(Festo Didaktika SK), doc. Ing. Michal Kopček, PhD. (SKARTEK, s.r.o.), Ing. Tomáš Škulavík, PhD. (UIAM MTF STU) dohliadala na celý priebeh súťaže určenej pre žiakov stredných odborných škôl odboru mechatronik. Po registrácii účastníkov privítal prítomných hostí prodekan MTF prof. Ing. Milan Marônek, CSc. a súťaž sa mohla začať.
Súťažilo sa v troch skupinách zložených z viacerých družstiev. Skupiny, ktoré práve nesúťažili sa zúčastnili priehliadok laboratórií UIAM a firma Festo zabezpečila prehliadku Expotainera umiestneného v parkovacom priestore fakulty.

 

FEBRUÁR 2016

  

12.2.2016: 299. Rozhovory o aktuálnych otázkách v rentgenovej a neutrónovej štruktúrnej analýze

Čas a miesto konania: 12.2.2016 (piatok), Ústav materiálov – Materiálovotechnologická fakulta STU (pavilón T), Jána Bottu 25, Trnava, 2. poschodie m.č. 202 (prípadne T 32-prízemie).

10.2.2016: Uskutočnil sa IX. ročník akcie „Deň otvorených dverí 2016“

V stredu 10. 2. 2016 sme privítali v priestoroch MTF STU so sídlom v Trnave v rámci  Dňa otvorených dverí viac ako 300 záujemcov o štúdium materiálov a technológií, informatiky, personalistiky, manažmentu a bezpečnosti ponúkaných v 10 akreditovaných študijných programoch v ak. roku 2016/2017.

S potešením konštatujeme, že záujem o štúdium na fakulte prejavili študenti stredných škôl ako z Trnavy, tak aj z okolia Piešťan, Galanty, Šurian, Ilavy, Dubnice nad Váhom, Púchova, Levíc, Tlmáč, Skalice, Považskej Bystrice - čo dokazuje, že absolventi našej fakulty majú dobré uplatnenie v praxi.

12.2.2016: História MTF STU vo fotografiách

Rok 2016 je pre našu fakultu jubilujúci – oslavujeme 30. výročie svojej existencie a pri tejto príležitosti Vás pozývame na výstavu fotografií z histórie fakulty. Čas sa výrazne podpísal na zmene budovy na ul. Jána Bottu, kde mala fakulta svoje začiatky. Čas bol milosrdný k ľuďom, pretože niektorí ako keby sa nemenili vôbec. Materiálovotechnologická fakulta Slovenskej technickej univerzity bola zriadená nariadením vlády ČSSR č. 94 z 10.10.1985, s účinnosťou od 1.1.1986 pod pôvodným názvom Strojárskotechnologická fakulta Slovenskej vysokej školy technickej so sídlom v Trnave. Aj keď rokom vzniku fakulty je uvedený dátum, jej história je oveľa staršia a úzko súvisí s činnosťou technologických odborov strojárskej výroby, ktorých základy boli položené na bývalom Odbore strojného a elektrotechnického inžinierstva (OSEI) ešte v roku 1939. OSEI sa po roku 1950 premenoval na Fakultu strojného a elektrotechnického inžinierstva, ktorá sa v toku 1951 rozdelila na dve samostatné fakulty – Strojnícku fakultu a Elektrotechnickú fakultu.

22.2.2016: Prvá verejná prezentácia sošiek "OTO" ročník 2016

Pozývame Vás na verejnú prezentáciu sošiek "OTO" ročník 2016, ktorá práve prebieha v priestoroch Technologického múzea MTF STU (v budove fakulty na ul. J. Bottu 25).
Anketa Osobnosť televíznej obrazovky (OTO) je divácka anketa, ktorej organizátorom a držiteľom licencie je agentúra APA. Diváci si raz za rok vyberú svoje najobľúbenejšie televízne osobnosti a programy, ktoré obdržia sošku OTO.
Autorkou sošky OTO je akademická sochárka Linda Viková a o výrobu sa stará Ing. Eugen Belica, zamestnanec Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave.
Sošky "OTO" budú v priestoroch Technologického múzea MTF vystavené do nedele 28.2.2016.

 

JANUÁR 2016

 

28.01.2016 Fakulta sa zúčastnila výstavy Kam na vysokú školu

V termíne 26. 1. – 27. 1. 2016 sa uskutočnil I. ročník výstavy Kam na vysokú školu v priestoroch športovej haly Družba v Trnave. So svojím programom bude pokračovať v priebehu mesiaca február a marec aj v mestách: Banská Bystrica, , Trenčín, Žilina, Prešov.  Výstava ponúkla návštevníkom – predovšetkým študentom stredných škôl, ale aj ich rodičom a výchovným poradcom možnosť získať informácie o ponuke študijných programov, materiálno-technickom vybavení, sociálnych programov pre študentov na vysokých školách a univerzitách, ktoré sa prezentovali na podujatí.