Prejsť na obsah
vnútorné vzťahy a public relations

December 2018

01.12.2018 Mikuláš na MTF

V sobotu dňa 1.12.2018 sme spoločne s deťmi a vnúčatami zamestnancov MTF privítali na našej fakulte Mikuláša. Najskôr však bolo pre malých i veľkých pripravené predstavenie bábkového divadielka s názvom O čertovi Kolofónovi. Predstavenie sprevádzané živou hudbou pozostávalo z viacerých rozprávok, bolo plné humoru a dobrodružných scén v krásnych maľovaných kulisách. Veselá atmosféra pokračovala príchodom Mikuláša, ktorý deťom rozdal sladké balíčky. Ako malú spomienku si deti odniesli maľovanú magnetku.

05.12.2018 Šachový turnaj o pohár dekana MTF 2018 má víťazov

V stredu dňa 5.12.2018 sa konalo tradičné podujatie v spolupráci VŠ KLUB AMOS a MTF STU - Šachový turnaj o pohár dekana MTF 2018. Pre víťazov na prvých troch miestach bolo pripravené motivačné štipendium, avšak po vzájomnej dohode z radu zúčastnených zamestnancov sa rozhodlo, že motivačné štipendiá dostanú prví traja študenti MTF STU a budú nás tiež reprezentovať na celouniverzitnom kole.

07.12.2018 Vianočná pomoc MTF 2018

Dňa 7.12.2018 sa konal už  siedmy ročník  akcie Vianočná pomoc MTF STU. Mnohí zamestnanci a študenti priniesli teplé zimné oblečenie, deky, uteráky a trvanlivé potraviny, ktoré boli následne odovzdané Trnavskej arcidiecéznej charite.

 

November 2018

06.11.2018 JobSpoTT 2018 - boli sme tam

Po piatykrát sme prezentovali fakultu návštevníkom veľtrhu práce JobSpoTT 2018, ktorý sa uskutočnil v utorok 6. 11. 2018 v priestoroch Mestskej športovej haly v Trnave.Organizátorom tohto podujatia je Národné kariérne centrum, ktoré zastupujú p. Koleník Miroslav a p. Holéczy Igor.Súčasťou veľtrhu bol hlavný a sprievodný program: medzi inými vystúpili na pódium stand-up komici Bekim a Michael Szatmáry, mali sme možnosť dozvedieť sa o dôsledkov sedavého zamestnania, taktiež získať informácie ako bol vynájdený penicilín.....V časti študentská zóna si návštevníci vypočuli zaujímavé príbehy o výhodách, nevýhodách práce v USA a mamičky sa dozvedeli, ako si budovať kariéru aj počas materskej dovolenky.Hlavným  cieľom podujatia bolo ponúknuť návštevníkom na jednom mieste prehľad o voľných pracovných miestach na trhu práce zo strany zamestnávateľov, alebo možnosť získať vzdelanie univerzitného typu na jednej zo zúčastnených vysokých škôl – MTF, Trnavská univerzita, UCM.

 

Október 2018

18.10.2018 TECHBALL 2018 - deň so stredoškolákmi

Dňa 18.10.2018 sme na pôde Materiálovotechnologicej fakulty STU v Trnave spolu so Slovenskou asociáciou športu na školách, privítali žiakov 4. ročníkov stredných škôl v Trnave (Športové gymnázium J. Herdu Trnava, Stredná priemyselná škola dopravná, Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava, Obchodná akadémia Trnava) pri príležitosti konania sa projektu TECHBALL 2018. Cieľom bolo predstaviť stredoškolákom spojenie technológií so športom pútavými prezentáciami našich kolegov.

18.10.2018  Oficiálne otvorenie zrekonštruovanej učebne

Dňa 18.10.2018 sa na pôde MTF STU uskutočnilo oficiálne otvorenie zrekonštruovanej učebne T-137. Vybudovaná učebňa je jedným z viacerých spoločných projektov, ktoré vznikli na základe dlhodobej spolupráce Ústavu výrobných technológií MTF STU a firmy Schaeffler, spol. s r. o., Skalica. Spomínaná učebňa bude slúžiť študentom Materiálovotechnologickej fakulty na štandardný pedagogický proces, ako aj na projektovú výučbu, ktorá bude prebiehať pod gesciou firmy  Schaeffler, v rámci kurzov “Technológia a konštrukcia v praxi”, kde si študenti nadobudnuté teoretické vedomosti a znalosti, v príjemnej a tvorivej atmosfére, budú aplikovať a overovať na konkrétnych, v praxi riešených, úlohách.

 

Júl - August

03.07.2018 MTF STU a ŽP VVC podpísali Zmluvu o združení

Dňa 3.7.2018 dekan fakulty prof. Ing. Dr. Jozef Peterka, riaditeľ Ústavu výrobných technológií Doc. Ing. Štefan Václav, PhD, riaditeľ a konateľ ŽP Výskumno-vývojového centra s.r.o. (ŽP VVC) prof. Ing. Ľudovít Parilák, CSc. a Ing Lenka Nováková konateľka ŽP VVC s.r.o podpísali Zmluvu o združení. Predmetom a účelom združenia OPTECHFORM je „Optimalizácia technológie tvárnenia pri výrobe presných rúr v ŽP a.s.“ Výskum a vývoj bude zameraný do oblasti „Plastickej deformácií v tvárnení pri výrobe bezšvíkových rúr ťahaných za studena“ a však predovšetkým budú riešené aktuálne potreby podnikovej praxe Železiarni Podbrezová a.s. Výsledkom výskumu a vývoja do praxe budú konkrétne inovačné projekty. V rámci návštevy ŽP VVC sme navštívili prevádzky oceliareň a ťaháreň rúr v Železiarňach Podbrezová a.s.

Zahájenie Automobilovej JUNIOR Akadémie na MTF STU

Dňa 16. júla 2018 dekan MTF STU prof. Dr. Ing. Jozef Peterka slávnostne otvoril tretí ročník Automobilovej JUNIOR Akadémie (AJA) na našej fakulte. Prodekanka pre zahraničné projekty doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. okrem iného predstavila program, v ktorom v tento deň zaznela prednáška prof. Ing. Štefana Kleina, Csc. s najnovšími výsledkami výskumu o Lietajúcom aute. Doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD. a Ing. Ján Milde prezentovali účastníkom projektu 3D skenovanie a 3D tlač. MTF STU bola predstavená  prodekanom pre vzdelávanie doc. Ing. Romanom Čičkom, PhD. Slávnostného zahájenia sa zúčastnil i Dr.h.c. Ing. Jaroslav Holeček, PhD. z Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu MTF STU a  riaditeľ komunikácie Groupe PSA Ing. Peter Švec. Keďže cieľom tohto projektu je  motivovať mladých ľudí pre štúdium technických odborov, pre účastníkov boli pripravené i kreatívne vedecko-technické aktivity. Prvý deň bol ukončený športovým popoludním, na ktorom nechýbala  ani lukostreľba.

 

Jún 2018

15.06.2018 TEACHER´S CUP 2018 - MEMORIÁL Profesora Milana Turňu

Dňa 15.6.2018 v Trnave sa uskutočnil 17.ročník slovensko – českého tenisového turnaja učiteľov a zamestnancov vysokých škôl a zároveň memoriál zakladateľa turnaja prof. Ing. Milana Turňu, PhD.Turnaj bol organizovaný Centrom akademického športu MTF STU  v spolupráci s Odborom poznatkového manažmentu a Odborom hospodárskych a administratívnych činností MTF STU, pod záštitou dekana MTF STU prof. Dr. Ing. Jozefa Peterku. K dobrej turnajovej nálade prispela aj skvelá organizácia  a  priaznivé počasie. Hralo sa na tenisových kurtoch TC Fortuna, kde uvoľnená a priateľská atmosféra vydržala až do konca. Nebolo treba riešiť žiadne spory ani konfliktné situácie. Teacher´ s cup sa zúčastnilo celkom 36 tenisových nadšencov, z toho 19 súťažiacich. Všetci  zúčastnení  prisľúbili účasť aj na budúcom 18. ročníku

  

Máj 2018

02.05.2018 Študenti reprezentovali MTF v športových súťažiach o „Pohár Rektora STU“

Počas letného semestra 2017/2018 sa v Bratislave uskutočnili športové súťaže študentov STU o "Pohár Rektora STU". V konkurencii študentov všetkých fakúlt STU sa reprezentanti našej MTF pod vedením pedagógov z CAKŠ nestratili. Práve naopak patrili k tým najlepším!

09.05.2018 Úspech našich študentov na mŠVOK v Zielonej Gore

V dňoch 9 a 10. mája 2018  prezentovali svoje znalosti študentky Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu MTF STU v Trnave na medzinárodnej Študentskej vedeckej konferencii mŠVOK Zielogórske Dni Logistiki „Nowe trendy i rozwiazania w logistice“  organizovanou  Univerzitou v Zielonej Gore , Poľsko, za účasti 4 univerzít.Cenu dekana  Fakulty ekonómie a manažmentu, Zielonogorskej univerzity,  získala  študentka Bc. Eliška  Deckárová  s témou ŠVOČ „THE PROPOSAL FOR IMPROVEMENT THE SUPPLY OF PRODUCTION WORKPLACES IN INDUSTRIAL COMPANY”  (školiteľka Ing. Henrieta Hrablik Chovanová, PhD.).Tretie miesto v medzinárodnej konkurencii získala Karolína Froncová  s témou ŠVOČ „PROPOSAL OF SYSTEM MEASURES FOR IMPROVEMENT OF REVERSE LOGISTICS“ (školiteľka Ing. Helena Fidlerová, PhD. ).

24.05.2018 Víťaz súťaže MODEL ŠACHOVEJ TROFEJE

Vo februári MTF STU vyhlásila súťaž o najkrajší Model šachovej trofeje, kde študenti mali možnosť využiť svoju kreativitu a skúsenosti z modelovania v CAD softvéroch.Cenu za najkrajší model získal študent Bc. Pavol Novák.

 

Apríl 2018

04.04.2018 Tlačová konferencia AJA 2018

Dňa 4.4.2018 sa uskutočnila tlačová konferencia pri príležitosti prípravy ďalšieho ročníka Automobilovej JUNIOR Akadémie. Letná akadémia bola predstavená zástupcom Zväzu automobilového priemyslu SR, generálnym sekretárom Ing. Jánom Pribulom, riaditeľom komunikácie Groupe PSA Slovakia Ing. Petrom Švecom a zástupkyňou Materiálovotechnologickej fakulty STU, prodekankou pre zahraničné projekty doc. Mgr. Dagmar Cagáňovou, PhD. Projekt pred tromi rokmi odštartoval ZAP SR a v Trnave dostal konkrétnu podobu vďaka partnerstvu MTF so sídlom v Trnave s trnavskou automobilkou Groupe PSA Slovakia. Projekt podporilo aj mesto Trnava, ktoré je zriaďovateľom základných škôl.

Ambasádori v roku 2018 reprezentovali fakultu

Propagáciu štúdia na fakulte šírením informácií o nás zabezpečili aj v roku 2018  ambasádori z radov študentov fakulty. Deväť ambasádorov navštívilo 21 stredných škôl, na ktorých študovali, resp. v okolí svojho bydliska.Ponúkli stredoškolákom informácie o univerzitnom štúdiu z pohľadu vysokoškoláka v rámci prezentácie, alebo voľnej diskusie. Veríme, že i napriek nižšiemu počtu zapojených študentov, má program AMBASÁDOR svoj význam a priláka záujemcov o štúdium zo stredných škôl, ktorých privítame na pôde fakulty v akademickom roku 2018/19.Vedenie fakulty ďakuje ambasádorom fakulty za ich záujem propagovať svoju fakultu a praje im veľa šťastia v štúdiu.  Všetkým zúčastneným bude za ich prácu priznané motivačné štipendium.

06.04.2018 Deň učiteľov MTF

Dňa 6.4.2018 sa v priestoroch MTF STU konalo podujatie Deň učiteľov. V úvodnom príhovore dekan fakulty prof. Dr. Ing. Jozef Peterka poďakoval za odvedenú prácu nielen pedagogickým pracovníkom. Prekvapením pre zúčastnených bolo hudobné vystúpenie všestranného hudobníka, muzikálového herca a víťaza slovenskej SuperStar - Petra Cmorika. Stretnutie bolo ukončené spoločným obedom a priateľským posedením v jedálni M. Uhra.

12.04.2018 Študentská vedecká konferencia 2018 – výsledky fakultného kola

Dňa 12. apríla 2018 sa na MTF STU so sídlom v Trnave uskutočnil 22. ročník fakultného kola Študentskej vedeckej konferencie 2018 (ŠVK).Z radov študentov na I. a II. stupni štúdia, 76 študentov realizovalo vedeckú odbornú činnosť formou odbornej práce prezentovanej v rámci konferencie v 8 sekciách. Študenti verejne prezentovali a obhajovali svoje práce, predložené vo forme posterov pred hodnotiacimi komisiami. Pri obhajovaní prác prejavili výborné prezentačné schopnosti a mnohé z predložených prác dosiahli vysokú odbornú kvalitu.Práce študentov hodnotilo v komisiách 38 odborníkov, zložených  z pedagogických a výskumných pracovníkov fakulty i mimofakultných. Celkovo bolo v roku 2018 na ŠVK prezentovaných 67 prác. V každej sekcii komisia vyhodnotila  tri najlepšie práce.

 

Marec 2018

14.03.2018 Uskutočnil sa Job Day 2018

VI. ročník JOB DAY 2018 máme za sebou. A opäť inak ako úspešným sa hodnotiť nedá. Počas dvoch dní 14.3.2018 a 15.3.2018 sa študenti fakulty na jednom mieste – vo foyer budovy na Bottovej ulici stretli s 29 zamestnávateľmi, ktorí hľadajú vhodných kandidátov na voľné pracovné pozície prevažne v oblasti materiálov, technológií, strojárstva.Teší nás skutočnosť, že v tomto roku sme sa stretli nielen s vystavovateľmi, ktorí k nám prichádzajú pravidelne, ale oslovili nás spoločnosti, ktoré sa prezentovali na fakulte po prvýkrát.Okrem ponuky zamestnania poskytujú mnohé zo zúčastnených spoločností aj možnosť stáže v rámci trainee programov a školení, na ktorých budúci absolvent získava požadovanú prax a možnosť prípravy do nového zamestnania. Taktiež ponúkajú študentom aj vypracovanie záverečných prác priamo v podnikoch.

16.03.2018 Konal sa 6. ročník súťaže Mladý mechatronik

Dňa 16. marca 2018 sa v priestoroch Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave uskutočnil 6. ročník celoštátnej súťaže Skills Slovakia „Mladý mechatronik“. Odborná hodnotiaca komisia v zložení Ing. Milan Daňo (Festo Didaktika SK), Ing. Martin Neštický, PhD. (MTF STU), Ing. Roman Ružarovský, PhD. (MTF STU) dohliadala na celý priebeh súťaže určenej pre žiakov stredných priemyselných škôl a stredných odborných škôl odboru mechatronik z celého Slovenska. Po registrácii účastníkov privítal prítomných hostí prodekan doc. Ing. Roman Čička, PhD.

21.03.2018 Prednáška Dr. Ferenc Farkasa z Univerzity v Szegede

Dňa 21.3. 2018 sa realizovala na Ústave výrobných technológií prednáška Dr. Ferenc Farkasa na tému "ENGINE TESTS AND ECONOMICAL CONNECTIONS OF DIESEL FUELS", v rámci prezentácie bola v krátkosti predstavená aj Univerzita v Szegede. Prednášky sa zúčastnili študenti ako aj zamestnanci fakulty.Pán Dr. Ferenc Farkas je docentom na Univerzite v Szegede a navštívil Slovenskú technickú univerzitu v rámci programu Erazmus+. Na UVTE ho prijal riaditeľ doc. Ing. Štefan Václav, PhD. a v rámci rozhovoru, ktorý sa niesol v priateľskej atmosfére, boli načrtnuté možnosti spolupráce v blízkej budúcnosti ako aj zhodnotený priebeh doterajšej spolupráce.Návštevu po fakulte sprevádzal doc. Ing. Peter Košťál, PhD.

22.03.2018 Prednáška Dr.Furstnera z Vysokej školy technickej v Subotiči

Dňa 22.3. 2018 riaditeľ UVTE prijal delegáciu v rámci programu CEEPUS v zložení Dr. Igor Furstner, Dr. Robert Sánta a Dr. Imre Némedi. Počas rozhovoru bol venovaný značný priestor možnostiam budúcej spolupráce v oblasti programov ERAZMUS+ a CEEPUS, kde bola dohodnutá aj realizácia spoločného projektu ERAZMUS+.Po prehliadke laboratórií UVTE sa uskutočnila prednáška Dr. Igora Furstnera, v ktorej predstavil Vysokú školu technickú v Subotici.Delegáciu po fakulte sprevádzal doc. Ing. Peter Košťál, PhD..

 

Február 2018

1.2.2018 Účasť fakulty na výstave Kam na vysokú školu Trnava/Nitra

Na tohtoročnom ročníku výstavy Kam na vysokú školu v Trnave  v dňoch 30. 1. v Trnave a 31. 1. 2018 v Nitre sa v stánku fakulty aj v tomto roku zastavili študenti stredných škôl, výchovní poradcovia a ostatní návštevníci, ktorí sa zaujímali, aké študijné programy fakulta ponúka pre nasledujúci akademický rok.So záujmom pozorovali výrobok, ktorý sa pred ich očami vymodeloval podľa zosnímanej predlohy z 3D tlačiarne. Vyskúšali si svoju pozornosť pri kontaktnej hračke – bez dotyku za určitý čas prechádzali z bodu A do bodu B. Mali možnosť získať informáciu ako funguje magnetické pole, ako je možné, že banán je vodivý alebo prečo sa pri štúdiu environmentu využíva termokamera.  V rámci sprievodného programu získali záujemcovia počas prezentácie (prednášala Černičková Ivona) komplexný obraz o štúdiu na fakulte. Otázky k tomu, čo ich zaujímalo a čo naviac sa chceli dozvedieť, mali možnosť predniesť pri okrúhlom stole. Diskusiu pri okrúhlom stole zabezpečili zamestnanci fakulty Mesárošová Jana, Černičková Ivona a študent doktorandského štúdia Milde Ján.

7.2.2018 Uskutočnil sa XII. ročník akcie „Deň otvorených dverí 2018“

XII. ročník DOD, ktorý sa v tomto roku uskutočnil v stredu 7. 2. 2018 nemôžeme hodnotiť inak ako úspešný. Privítali sme v priestoroch fakulty viac ako 300 účastníkov – študentov stredných škôl, výchovných poradcov, rodičov.S potešením konštatujeme, že záujem o štúdium na fakulte prejavili študenti stredných škôl nielen tradične z Trnavy ale aj z ďalších miest Slovenska: Banská Bystrica, Bratislava, Dubnica nad Váhom, Galanta, Hlohovec, Komárno, Lučenec, Levice, Modra, Myjava, Martin, Nováky, Nové Mesto nad Váhom, Nitra, Pezinok, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Piešťany, Púchov, Sereď, Senica, Stará Turá, Šurany, Tlmače,  Žiar nad Hronom, Vráble..Pre všetkých, ktorí boli zvedaví  ako prebieha štúdium na fakulte, aké študijné programy ponúkame v nasledujúcom akademickom roku, v akých priestoroch sa výučba realizuje,  ako študenti bývajú a stravujú sa, kde  môžu športovať,  bol pripravený zaujímavý program na všetkých ústavoch a pracoviskách fakulty.Úvod patril tradične privítaniu všetkých účastníkov v aule prof. Adamku prodekanom pre vzdelávanie doc. Ing. Romanom Čičkom, PhD. V krátkosti predstavil fakultu, študijné programy, pracoviská fakulty a informoval o možnostiach sociálneho zabezpečenia počas štúdia.Po úvodnej časti sa účastníci rozdelili podľa záujmu o konkrétny študijný program vo vstupných priestoroch budovy. Následne boli sprevádzaní pracovníkmi jednotlivých ústavoch priamo na pracovisko, kde boli pripravené prezentácie, praktické ukážky a mali možnosť sa pýtať na všetko, čo ich zaujíma.

 

Január 2018

16.1.2018 Návšteva organizácie Dnepropetrovsk Development Agency (DDA)

Zástupcovia ukrajinskej organizácie DDA sa zúčastnili prehliadky laboratórnych priestorov fakulty. Prehliadka začala o 13:10 a trvala do 15:15. Po skončení prehliadky sa uskutočnilo rokovanie za účasti prodekanky D. Cagáňovej a V. Švača za stranu fakulty. Počas prehliadky laboratórií ústavov boli v krátkosti odprezentované  výsledky výskumu, súčasné strojové a laboratórne vybavenie a výsledky spolupráce so zahraničím, resp. práce na zahraničných projektoch. Počas rokovania na dekanáte organizácia DDA predstavila svoje zámery, ciele a úlohy, ktoré majú naplniť pod vedením mesta Dnepropetrovsk v oblasti ekonomického rozvoja a tvorby partnerských sietí spolupráce. Prioritnými oblasťami tejto organizácie sú najmä projekty v rozvoji infraštruktúry ako napr. modernizácia mestského dopravného systému, rekonštrukcia a čiastočná výstavba ciest, stavba medzinárodného letiska, vybudovanie priemyselného parku s vedeckými inštitúciami , odpadové hospodárstvo najmä so zameraním na čistotu rieky v meste, rozvoj verejnej mestskej prepravnej lanovky, rozvoj spolupráce so zahraničím v oblasti vedy a výskumu.

24.1.2018 Stolnotenisový a volejbalový turnaj zamestnancov MTF

Dňa 24.1. 2018 zorganizovalo Centrum akademického športu pre zamestnancov MTF stolnotenisový turnaj. Podujatie nielen otvoril, ale sám sa aj aktívne zúčastnil dekan MTF prof. Jozef Peterka, CSc. Víťazom turnaja sa už po niekoľkýkrát stal Michal Bohunický, na druhom mieste skončil Jozef Peterka a na treťom mieste sa umiestnil Jozef Ölvecký. Dňa 23.1. 2018 zorganizovalo Centrum akademického športu pre študentov a zamestnancov MTF priateľský volejbalový zápas zmiešaných družstiev, v ktorom zvíťazili študenti 3:1. V zápase išlo najmä o odreagovanie sa od každodenného stresu a zašportovanie si v dobrej nálade a v duchu fair play.