Prejsť na obsah
vnútorné vzťahy a public relations

DECEMBER 2019

03.12.2019 Vianočná pomoc MTF 2019

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave už niekoľko rokov organizuje zbierky oblečenia, trvanlivých potravín a iných potrebných vecí pre sociálne odkázaných ľudí a ľudí bez domova v Trnavskom kraji. Vianočná pomoc bola organizovaná pod záštitou dekana MTF STU prof. Ing. Miloša Čambála, CSc. a konala sa v pondelok 2.12.2019.

04.12.2019 TABLE TALK 2019

Naša fakulta 4. 12. 2019 po štvrtýkrát organizovala v spolupráci s Národným kariérnym centrom akciu s názvom Table Talk. Diskusie medzi zástupcami firiem a študentmi prebiehali pri okrúhlych stoloch. Niektorí študenti, ktorým sa veľmi na túto akciu nechcelo prísť, v konečnom dôsledku zistili, že získali cenné informácie užitočné pre ich budúcnosť a zaradenie sa do odbornej praxe po skončení štúdia.

05.12.2019 Športové podujatia na MTF STU

Centrum jazykov, humanitných vied a akademického športu si pre nás v závere roka pripravilo viacero zaujímavých podujatí.

11.12.2019 Fotogaléria Mikuláš na MTF STU

Prinášame Vám fotogalériu z podujatia Mikuláš na MTF STU dňa 7.12.2019.

12.12.2019 Výsledky šachového turnaja o pohár dekana MTF STU 2019

Prinášame Vám výsledky šachového turnaja o pohár dekana MTF STU, ktorý sa konal 10.12.2019 v priestoroch šachovej miestnosti ŠD M. Uhra.

27.12.2019 Vianoce MTF 2019 – fotogaléria

Vo štvrtok 19.12.2019 privítal dekan MTF STU prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. všetkých zamestnancov fakulty slávnostným príhovorom na podujatí Vianoce MTF 2019. Po príhovore predsedu Akademického senátu doc. Ing. Milana Naďa, CSc. ocenil dekan fakulty zamestnancov, ktorí odpracovali na fakulte 25 rokov

 

NOVEMBER 2019

18.11.2019 Otvorenie telocvične

Dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave Prof. Ing. Miloš Čambál, Csc. Vás pozýva na Otvorenie telocvične MTF STU, ktoré sa uskutoční 20.11.2019 (o 13.00 h).

 

OKTÓBER 2019

01.10.2019 Dočasná výstava v Technologickom múzeu MTF

Dekan MTF STU prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. Vás pozýva do priestorov Technologického múzea MTF, kde aktuálne prebieha dočasná výstava umeleckých diel s názvom Čaro patiny, ilúzia bronzu. Exponáty výstavy patria väčšinou do umeleckej zbierky Ing. Eugena Belicu PhD., výskumného pracovníka Ústavu výrobných technológií MTF STU.

 

SEPTEMBER 2019

12.09.2019 Na MTF sa konala Principia Cybernetica 2019

V dňoch 3. - 5. 9. sa na MTF pod gesciou Ústavu aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky uskutočnilo stretnutie ústavov a katedier automatizácie, kybernetiky a informatiky českých a slovenských technických univerzít.

12.09.2019 MTFUni- Zaži univerzitu máme úspešne za sebou

Pilotný ročník akcie MTFUni- Zaži univerzitu, pod záštitou prodekana doc. Ing. Maximiliána Strémyho, PhD. a ideových tvorcov Ing. Alice Bartošovej, PhD., Ing. Petra Szabó, PhD., doc. Ing. Martina Kusého PhD., doc. Ing. Ladislava Moroviča, PhD., neskôr Ing. Marcela Kuruca , PhD. a Ing. Pavla Nogu, PhD. máme úspešne za sebou. Tri dni plné skvelého programu a vysokoškolského života si vyskúšalo 47 žiakov stredných škôl z celého Slovenska. Košice, Tlmače, Vrbové, Hnúšťa, Skalica, Vráble, Levice, Myjava a Komárno vybrali svojich najlepších žiakov, ktorí tento rok maturujú a umožnili im zažiť už počas strednej školy, ako to na vysokej škole chodí.

23.09.2019 Konalo sa stretnutie katedier a ústavov výrobnej techniky a robotiky

V dňoch 9.-11.9.2019 sa uskutočnilo na pôde Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave Stretnutie katedier a ústavov výrobnej techniky a robotiky českých a slovenských technických univerzít, ktoré sa koná každý rok od roku 1983. Tento ročník organizovala stretnutie Katedra výrobných zariadení a systémov, Ústav výrobných technológií. Stretnutia sa zúčastnilo 14 katedier resp. ústavov z univerzít, zameraných na výrobnú techniku, výrobné systémy a robotiku.

23.09.2019 Uskutočnila sa 26. medzinárodná vedecká konferencia FORMING 2019

V dňoch 11. ÷ 14. 9. 2018 sa uskutočnila na Štrbskom Pleso vo Vysokých Tatrách 26. medzinárodná vedecká konferencia FORMING 2019, ktorú ako hlavný organizátor zorganizoval Ústav výrobných technológii Materiálovotechnologickej fakulty.

30.09.2019 Boli sme na Noci výskumníkov

Dňa 27.9.2019 prebiehal 13. ročník Festivalu vedy -  Európska noc výskumníkov 2019 v Bratislave, na ktorej sa už po siedmykrát prezentovala aj naša fakulta. Mottom tohtoročného festivalu bolo „Život ako ho (ne)poznáme“. Prezentácia fakulty, ktorú garantoval Ústav priemysleného inžinžierstva a manažmentu, do bodky splnila túto myšlienku. „Priemyselná revolúcia naživo“ vtiahla mladých zvedavcov do čias dávno minulých a previedla účastníkov svetom manažmentu v jednotlivých obdobiach cez tri polstoročia štyroch priemyselných revolúcií od parného stroja, cez zavedenie montážnej linky,  prvý počítačový boom až  po cloude computing.

 

JÚL 2019

15.07.2019 Automobilová junior akadémia už štvrtý rok v Trnave s doteraz najvyšším počtom detí

Cieľom projektu AJA je podnietiť záujem a zatraktívniť štúdium na technicky zameraných školách ešte v čase, keď sa mladí ľudia rozhodujú o svojom profesijnom zameraní a priblížiť im automobilový priemysel v praktickej a zároveň hravej forme.

15.07.2019 Piknik v botanickej záhrade

Piknik v botanickej záhrade.

JÚN 2019

03.06.2019 Stretli sme sa s bývalými zamestnancami MTF STU

V piatok 31.5.2019 sa v priestoroch fakulty uskutočnilo stretnutie vedúcich zamestnancov MTF STU  s bývalými zamestnancami MTF STU, ktorí v rokoch 1986 - 2018 skončili pracovný pomer odchodom do dôchodku. Po krátkom kultúrnom programe, v ktorom vystúpili žiačky ZUŠ M. Schneidera-Trnavského pod vedením pani učiteľky Balgavej, sa prítomným prihovoril dekan fakulty profesor Miloš Čambál  a s aktivitami fakulty oboznámila hostí prodekanka docentka Kristína Gerulová.

26.06.2019 ZAPOJili sme sa

Dňa 21.6.2019 sa zorganizovala dobrovoľná akcia na úpravu a skrášlenie prostredia Botanickej záhrady. Kto mohol a chcel- prišiel, iní sa môžu ísť pozrieť. Zapoj sa- je milá akcia, ktorá prináša nielen úžitok, ale i čas na priloženie ruky k spoločnému dielu, radosť a pocit byť užitočným. Ak nás bude v budúcnosti viac, budeme len radi.

26.06.2019 TEACHER´S CUP 2019 MEMORIÁL Profesora Milana Turňu Majstrovstvá STU zamestnancov

Dňa 21.6.2019 v Trnave sa uskutočnil 18.ročník slovensko – českého tenisového turnaja učiteľov a zamestnancov vysokých škôl, memoriál zakladateľa turnaja prof. Ing. Milana Turňu, PhD. Zároveň sa uskutočnili aj Majstrovstvá STU v tenise zamestnancov.

 

MÁJ 2019

02.05.2019 ZF UNIVERZITA úspešne ukončila 2. ročník

Máme za sebou druhý ročník úspešného projektu ZF Univerzita. Spoločnosť ZF Slovakia, a.s. rozbehla projekt ZF Univerzita v spolupráci s MTF STU v minulom roku. Jedným z dôvodov, prečo sa tak stalo, boli veľmi dobré obojstranné vzťahy.  

13.05.2019 Študentská kvapka krvi vol. 13

Vážení študenti a zamestnanci MTF STU, klub AMOS pre vás pripravuje akciu Študentská kvapka krvi.

17.05.2019 Fotogaléria - Deň MTF

Vo fotogalérii vám prinášame zábery z Dňa MTF STU (16.5.2019).

 

APRÍL 2019

08.04.2019 Študenti reprezentovali MTF v športových súťažiach o „Pohár Rektora STU“

Počas letného semestra 2018/2019 sa v Bratislave (plávanie na MTF) uskutočnili športové súťaže študentov STU o "Pohár Rektora STU". V konkurencii študentov všetkých fakúlt STU sa reprezentanti našej MTF pod vedením pedagógov z OAKŠ nestratili. Práve naopak patrili k tým najlepším!

16.04.2019 16.4.2019 Beseda s 1. slovenským kozmonautom

Dňa 16.4.2019 privítame na pôde MTF STU významnú osobnosť slovenských dejín – prvého slovenského kozmonauta Ivana Bella.  Pri príležitosti 20. výročia jeho pobytu vo vesmíre si vás dovoľujeme pozvať na besedu s týmto výnimočným človekom.

 

MAREC 2019

06.03.2019 Schaeffler day na MTF

Dňa 6. marca sa na pôde fakulty konal Schaeffler day. Fotogaléria: http://foto.mtf.stuba.sk/?id_folder=821#

07.03.2019 Týždeň knihy 4.-8.marca 2019

V dňoch 3.-10. marca 2019 vyhlásila Slovenská asociácia knižníc, Spolok slovenských knihovníkov a knižníc  20. ročník celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc. Akademická knižnica MTF STU Vás pozýva na Týžden knihy v dňoch 4.-8. marca 2019  s týmto programom počas celého týždňa.

18.03.2019 Uskutočnil sa JOBDAY 2019

Máme za sebou ďalší ročník pracovného veľtrhu JOBDAY 2019.  Počas dvoch dní 13.03.2019 a 14.03.2019 sme ponúkli predstaviteľom spoločností nadviazať priamy kontakt so študentami formou osobných konzultácií a študentom možnosť vybrať z 29 spoločností svojho budúceho zamestnávateľa.

18.03.2019 „Kriminalistika v praktických príkladoch“

Dňa 19.03.2019 bude na MTF STU prebiehať pätnásty ročník odborného seminára „Kriminalistika v praktických príkladoch“, ktorý je organizovaný každoročne a sú na ňom prezentované výsledky praktických skúmaní jednotlivých forenzných odvetví. Podujatie organizuje Kriminalistický a expertízny ústav PZ v spolupráci s MTF STU (UIBE).

 

FEBRUÁR 2019

12.02.2019 Prvá verejná prezentácia sošiek OTO ročník 2019

Pozývame Vás prezrieť si sošky OTO ročník 2019 ešte skôr ako sa dostanú do rúk ocenených osobností v diváckej Ankete Osobnosť televíznej obrazovky 2019. Prvá verejná prezentácia sošiek OTO r. 2019 sa bude konať v dňoch 14. – 25. 2. 2019 v priestoroch Technologického múzea MTF STU. Sošky OTO vyrába už tradične Ing. Eugen Belica (UVTE), ich autorkou je akademická sochárka Linda Viková.

11.02.2019 Kam na vysokú 2019 – Trnava, Žilina, Prešov, Košice

Aj v tomto roku nás stredoškoláci mali možnosť vidieť na veľtrhu pomaturitného vzdelávania Kam na vysokú školu.  Účasťou na veľtrhu sme potvrdili záujem fakulty stretnúť sa osobne možno s našimi budúcimi študentami a ponúknuť im to najlepšie, čo na fakulte máme........ istú budúcnosť!

07.02.2019 Deň otvorených dverí 2019

Dňa 6. februára sme na našej fakulte privítali všetkých, ktorí mali záujem získať informácie o štúdiu na MTF STU so sídlom v Trnave. Už 13-sty ročník podujatia Deň otvorených dverí začal o 10.00 hod v aule prof. Adamku, kde prítomných privítala prodekanka pre rozvoj ľudských zdrojov doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD. Program pokračoval rozdelením účastníkov do skupín, podľa záujmu o konkrétny študijný program.

20.02.2019 Týždeň knihy 4.-8.marca 2019

V dňoch 3.-10. marca 2019 vyhlásila Slovenská asociácia knižníc, Spolok slovenských knihovníkov a knižníc  20. ročník celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc.

26.02.2019 45. ročník medzinárodných plaveckých pretekov „Veľká cena Trnavy“ na pôde Materiálovotechnologickej fakulty

V krytej plavárni Materiálovotechnologickej fakulty STU sa v dňoch 23. – 24. februára 2019 uskutočnil tradičný 45. ročník medzinárodných plaveckých pretekov „Veľká cena Trnavy“. Najvýznamnejšie plavecké preteky na Slovensku s výbornou účasťou 380 plavcov (z toho 80 univerzitných študentov) z 34 plaveckých klubov a oddielov z Českej republiky, Poľska, Holandska a Slovenska privítal na akademickej pôde dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.

  

JANUÁR 2019

31.01.2019 Stolnotenisový turnaj zamestnancov MTF

Dňa 30.1. 2019 zorganizovalo Oddelenie akademického športu CJHŠ pre zamestnancov MTF stolnotenisový turnaj. Víťazom turnaja sa už po niekoľkýkrát stal Michal Bohunický, na druhom mieste skončil Jozef Peterka a na treťom mieste sa umiestnil Tomáš Vopát.