Prejsť na obsah
vnútorné vzťahy a public relations

Medzinárodné organizácie

IGIP – Internationale Gesellschaft für Ingenierpädagogik

ATZK – Asociace pro tepelné zpracování kovů

ENETOSH –European Network Education and Training in Occupational Safety&Health

EPWS – European Platform of Women Scientists

EAI – European Alliance of Innovation

 

Domáce organizácie

SPNZ – Slovenský plynárenský a naftový zväz

APE – Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku

SOPK – Slovenská obchodná a priemyselná komora

SES – Slovenská ergonomická spoločnosť

SSÚ – Slovenská spoločnosť údržby