Prejsť na obsah
vnútorné vzťahy a public relations

Medzinárodné organizácie

Association for Thermal Processing of Metals 
 
International Society for Engineering Pedagogy - IGIP 

European Platform of Women Scientists  

European Network Education and Training in Occupational Safety and Health (ENETOSH) 

Europalliance for Innovations


Domáce organizácie

Slovenský plynárenský a naftový zväz  (Slovak Natural Gas and Crude Oil Union)

Slovenská obchodná a priemyselná komora  (Slovak Chamber of Commerce and Industry)

Slovenská spoločnosť pre kvalitu (Slovak Society for Quality)

Automobilový klaster (Automobile Cluster)

Slovenská ergonomická spoločnosť  (Slovak Society of Ergonomics) 

Slovenská spoločnosť údržby (Slovak Society of Maintenance)

Slovenská asociácia knižníc (Slovak Society of Library)

Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku pri SAV

Zväz strojárskeho priemyslu SR