Prejsť na obsah
vnútorné vzťahy a public relations

DECEMBER 2012

 

14.12.2012 "Dobrý anjel" na MTF STU

Dekan Oliver Moravčík sa 13. 12. 2012 stretol s filantropom a zakladateľom Dobrého anjela Andrejom Kiskom, ktorý v rámci dies iovis occurssus predniesol zaujímavú prednášku.


OKTÓBER 2012

 

02.10.2012 Návšteva Univerzity Zelená Hora v Poľsku

V dňoch od 19.9.2012 do 21.9.2012 navštívili zamestnanci Ústavu bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva MTF STU doc. Ing. Ivana Tureková, PhD., Ing. Kristína Gerulová, PhD., RNDr. Maroš Sirotiak, PhD. a Ing. Jozef Martinka, PhD. Strojnícku fakultu Univerzity Zelená Hora a Centrum obnoviteľných zdrojov energie Vyššej odbornej školy v Sulechów v Poľsku.


SEPTEMBER 2012

 

10.09.2012 Letná univerzita stredoškolákov

Minulý týždeň sa naša fakulta ako súčasť rodiny STU stala spoluorganizátorom už štvrtého ročníka,celouniverzitného podujatia Letná univerzita stredoškolákov. V utorok 4.9. sme privítali 50 študentov zo stredných škôl z celého Slovenska a prezentovali im štúdium na našej fakulte.V rámci tohto podujatia  mali zástupcovia jednotlivých ústavov možnosť hravou formou predstaviť potencionalnym študentom činnosť daného ústavu. Vedenie MTF na tomto mieste vyslovuje poďakovanie všetkým prednášajúcim ako aj organizátorom podujatia.


JÚL 2012


23.07.2012 Návšteva z univerzity „University of Wollongong in Dubai" na MTF STU

Dňa 17. júla 2012 zavítala na Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality (ďalej ÚPMK) zahraničná návšteva zo Spojených arabských emirátov. Dr. K. Prakash Vel z „University of Wollongong in Dubai" bol prijatý na našej akademickej pôde doc. Mgr. D. Cagáňovou, PhD.; doc. Ing. J. Šujanovou, CSc. a Ing. P. Hodulíkovou, PhD. za účelom prerokovania konkrétnych oblastí pripravovanej spolupráce.  Následne prezentoval tému s názvom „Destination Marketing". Vo svojej prezentácii, ktorej sa zúčastnili doktorandi i zamestnanci ÚPMK, vyzdvihol významné aspekty, ktoré sú dôležité pri rozvoji destinácie.

28.07.2012 Excelencia veľvyslanec Serpikov na návšteve MTF STU

Dňa 27.07.2012 navštívili našu fakultu excelenia Vladimír Serpikov, veľvyslanec Republiky Bielorusko, v sprievode podpredsedu regionálnej komory Slovenskej priemyselnej a obchodnej komory v Trnave pána Ing. Juraja Čajku. S vedúci predstaviteľmi fakultami prerokovali možnosti spolupráce v oblasti vedy, výskumu a mobilít študentov a vedcov medzi MTF STU a bieloruskými technickými inštitúciami. 

28.07.2012 Návšteva firmy CARL ZEISS na MTF STU

Dňa 27.07.2012 prijali dekan a I. prodekan fakulty vysokých predstaviteľov  firmy CARL ZEISS/SRN  pre Poľsko, Česko a Slovensko, pánov Dr. Andreasa Mohra, Ing. Karla Tillingera, Ing. Mariána Stažovského a Ing. Tomáša Šima, vedúceho Meracieho a školiaceho centra Carl Zeiss  v Trnave. Návšteva si prezrela vybavenie fakulty v dvoch centrách excelencie a následne bola prerokovaná ponuka na spoluprácu v edukatívnej i odbornej oblasti zo strany CARL ZEISS, ktorej ťažiskom bude metrológia. Na záver bola  posúdená možnost biletarálnej zmluvy medzi CARL ZEISS a MTF  STU pre roky 2013-2016.

 

JÚN 2012

 

08.06.2012 Návšteva z Iževskej štátnej technickej univerzity

Dňa 1.6. 2012 prijal prodekan prof. Dr. Ing. Jozef Peterka v zastúpení dekana delegáciu z Iževksej štátnej technickej univerzity vedenú rektorom prof. Dr. Ing. Borisom Yakimovichom, zastúpenú prorektormi univerzity Alexanrom Balitskym, Alexandrom Elenskiym ako aj prof. Alexandrom Repkom.

14.06.2012 Návšteva z Amirkabir University of Technology (Teheran Polytechnic) na MTF STU 

Dňa 13.06.2012 navštívili našu fakultu profesor Hassan Shafti z Amirkabir University of Technology Teheran, v sprievode Dr. Ali Amiriho a pána Aydina Rahu Veľvyslanectva Islamskej republiky Irán vo Viedni aby podpísali dlhodobo pripravované Memorandum o porozumení medzi MTF STU a Amirkabir University of Technology v Teheráne. Iránski kolegovia sa oboznámili s históriou STU a MTF STU a prerokovali oblasti možnej spolupráce v budúcnosti a prípravu zmluvy o spolupráci.

 

APRÍL 2012

 

27.04.2012 Návšteva z Akadémie tretieho veku z Pezinka

Dňa 26. 4. 2012 navštívili našu fakultu študenti Akadémie tretieho veku z Pezinka pod vedením doc. Ing. Viktora Wittlingera, PhD. So záujmom si prezreli Centrum excelentnosti, botanickú záhradu a galériu významných osobností vedy a výskumu vo foyer na Paulínskej ulici. Súčasťou návštevy bolo aj prijatie u dekana fakulty prof. Dr. Ing. Olivera Moravčíka, ktorý ich srdečne privítal na našej pôde a v skratke im predstavil Materiálovotechnologickú fakultu.

 

FEBRUÁR 2012

 

27.02.2012 Stretnutie s Bauer Gear Motor GmbH.

V pondelok 27. 2. 2012 navštívil fakultu general manager a prvý viceprezident firmy Bauer Gear Motor GmbH. Karl-Peter Simon. Nemecká firma so sídlom v Esslingene založila pobočku Bauer Gear Motor Slovakia s.r.o. v Zlatých Moravciach a hľadá partnerov na Slovensku. So zástupcami vybraných ústavov pán Simon prejednával možnosti komerčnej spolupráce v oblasti aplikovaného výskumu. Zo strany fakulty sa stretnutia zúčastnili zástupcovia UMAT, UVTE, UPMK a UIAM.

29.02.2012 Produktivita a inovácie – prezentácia MTF STU

Dobry den, zial ani tento termin nie je volny. Nakolko sme dokopy predali 550 kuponov a rezervacie na leto robili klienti uz v zime vikendy su uz plne obsadene az do augusta. Jedina moznost je vziat si apartman, ktory vsak nie je sucastou akcie, preto za apartman uctujeme doplatok 20€ za cely pobyt. Apartman je vsak takisto cez majove a junove vikendy obsadeny jediny junovy vikend kedy je volny je od 22.6. do 24.6. Adamciak.

 

JANUÁR 2012

 

20.01.2012 Návšteva magnificencie, rektora Trnavskej univerzity na MTF STU

Dňa 18.01.2012 navštívila magnificencia, rektor Trnavskej univerzity, profesor Marek Šmid, Materiálovotechnologickú fakultu STU so sídlom v Trnave. S dekanom fakulty prerokovali možnosti zlepšenia vzájomnej koexistencie oboch univerzitných subjektov v Trnave a kooperáciu pri presadzovaní akademických záujmov v meste a regióne. Obaja akademickí funkcionári vyjadrili uspokojenie so stavom doterajších pozitívnych vzťahov a dohodli sa na ich kontinuálnom zlepšovaní.