Prejsť na obsah
vnútorné vzťahy a public relations

Odbor

Študent

Strojárske technológie a materiály

Ing. Jozef Bárta, PhD.- Zváranie špeciálne upravených tenkých oceľových plechov

Podnikový manažment

Ing. Juraj Drahňovský, PhD. - Návrh zdokonalenia implementácie a aplikácie TPM so zameraním na udržateľnosť výroby v priemyselných podnikoch v SR

Inžinierstvo kvality produkcie

Ing. Jana Urdziková, PhD. - Návrh metodiky pre zlepšenie úrovne manažérstva reklamácií v organizáciách na Slovensku

Automatizácia a riadenie

Ing. Michal Kebísek, PhD.- Využitie dolovania dát v riadení výrobných procesov

Aplikovaná mechanika

Ing. Ďuriš Rastislav, PhD.- Riešenie nelineárnych úloh s úplnými maticami tuhosti.