Prejsť na obsah
vnútorné vzťahy a public relations

Cena spoločnosti Orange Slovensko

Za publikačné výstupy v oblasti aplikovanej informatiky a automatizácie :

  • doc. Ing. Pavel  Važan, PhD. (Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky)                   

Za úspešné projektové aktivity v oblasti aplikovanej informatiky a automatizácie:

  • Ing. Tomáš Bezák, PhD. (Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky)

Cena Prvej zváračskej a.s.

Za najlepšiu dizertačnú prácu v oblasti zvárania bola vyhodnotená práca  študenta MTF STU:

  • Ing. Miroslava Sahula, PhD. (Ústav výrobných technológií): Zváranie vybraných kombinovaných ocelí laserom.