Prejsť na obsah
vnútorné vzťahy a public relations

Ústav

Meno

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky

Ing. Tomáš Škulavík, PhD.

Ústav materiálov

Ing. Ivona Černičková, PhD.

Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality

Ing. Jana Samáková, PhD.

Ústav výrobných technológií

Ing. Marek Zvončan, PhD.