Prejsť na obsah
vnútorné vzťahy a public relations

DECEMBER 2013

 

06.12.2013 Školenie pracovníkov k automatizovanému testovaniu študentov

Dňa 5. 12. 2013 sa v miestnosti T-23 na Bottovej ul. v pavilóne T uskutočnilo školenie pracovníkov – pedagógov fakulty k automatizovanému testovaniu študentov. Školenie je súčasťou  projektu „ Zavedenie vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania“, ITMS kód 26110230042 na základe podpory operačného programu Vzdelávanie financovaného z Európskeho sociálneho fondu.

10.12.2013 Konalo sa Dies iovis occurssus (XXXV)

Dňa 5. 12. 2013 v rámci Dies iovis occurssus (XXXV) prednášal PhDr. Milan Vároš o smutných osudoch umeleckých diel, ktoré nenávratne opustili Slovensko.

12.12.2013 Druhá časť školenia pracovníkov k automatizovanému testovaniu študentov

Dňa 11. 12. 2013 sa v miestnosti T-23 na Bottovej ul. v pavilóne T v rámci projektu „Zavedenie vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania“, ITMS kód 26110230042 na základe podpory operačného programu Vzdelávanie financovaného z Európskeho sociálneho fondu uskutočnilo druhé školenie pracovníkov – pedagógov fakulty k automatizovanému testovaniu študentov, ktoré nadviazalo na školenie zo dňa 5. 12. 2013.


NOVEMBER 2013

 

12.11.2013 Konalo sa Dies iovis occurssus (XXXIV)

V rámci dies iovis occurssus (XXXIV) vystúpil 7. 11. 2013 hlavný analytik ARRA Miroslav Medveď, MA, MSc. s aktuálnou témou Ranking vysokých škôl - motivácia, možnosti, trendy. K pripravovanej akreditácii vysokých škôl bola rozsiahla diskusia.

18.11.2013 Konali sa Rozhovory s praxou VIII.

Dňa 28. októbra 2013 sa na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave uskutočnila ďalšia prednáška zo série „Rozhovory s praxou“ na tému „Project Manager WANTED! ( O čom je job projektového manažéra?)". Prednášajúcimi boli Silvia Drahošová a Jana Hurtová z SPPR® (Spoločnosť pre projektové riadenie®).

26.11.2013 Exkurzia v Kia Motors Slovakia

V stredu 20. 11. 2013 sa uskutočnila exkurzia študentov Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu v závode Kia Motors Slovakia Žilina. Zúčastnení študenti sa v rámci predmetu Logistika oboznámili s logistickými procesmi sprevádzajúcimi výrobu automobilov značky Kia (Kia cee'd, cee'd_sw, pro_ cee'd, Sportage a Venga), pričom prešli zvarovňou a montážou podniku a mali tak možnosť vidieť finalizáciu produktu od skeletu až po hotový naštartovaný automobil.


OKTÓBER 2013

 

03.10.2013 Konali sa Rozhovory s praxou VII.

Dňa 30. septembra 2013 sa na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave uskutočnila ďalšia prednáška zo série „Rozhovory s praxou“. Prednášajúcim bol Ing. Juraj Janáč, absolvent Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave a v súčasnosti šéf logistiky v spoločnosti VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. .

04.10.2013 Akcia "Vysokoškoláci do praxe" úspešná

Dňa 3.10.2013 sa na pôde MTF STU uskutočnila akcia „VYSOKOŠKOLÁCI DO PRAXE“  v spolupráci národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ (ďalej VŠ-MOTORY), národného rozvojového projektu „AZU – aktivita zvyšuje úspech“  a Materiálovotechnologickej fakulty STU. Cieľovou skupinou  úvodného podujatia kampane boli študenti  II. a III. stupňa vysokoškolského štúdia

14.10.2013 Prezentácia: Trendy v elektro - pneumatike pre automatizáciu dopadla úspešne

Dňa 14. októbra 2013 sa na pôde MTF STU pred aulou na Bottovej ulici uskutočnila prezentácia spoločnosti FESTO na tému "Trendy v elektro - pneumatike pre automatizáciu". Cieľovou skupinou akcie boli najmä zamestnanci a študenti, ktorých zameraním je automatizácia.

21.10.2013 Seminár spoločnosti SECO

Dňa 21.10.2013 sa na pôde MTF STU konalo pokračovanie II. série odborných seminárov spoločnosti SECO Tools Group na tému: Stratégie frézovania II. Patrick De Vos, MSc. manažér technického vzdelávania v spoločnosti SECO Tools Group svojou prednáškou oslovil ako technológov, tak aj ostatných záujemcov o technológiu obrábania, ktorí majú záujem prijímať fundované informácie od skúsených odborníkov.


SEPTEMBER 2013

 

19.09.2013 Uskutočnila sa 20. medzinárodná vedecká konferencia FORMING 2013

V dňoch 11. - 14. 9. 2013 sa uskutočnila v Piešťanoch jubilejná 20. medzinárodná vedecká konferencia FORMING 2013, ktorú usporiadala Katedra obrábania, montáže a tvárnenia, UVTE, MTF STU. Na konferencii sa zúčastnilo 58 účastníkov zo 4 krajín (Poľsko, Česká republika, Slovensko a Kazachstan). Z vysokých škôl to boli: VŠB TU Ostrava, Politechnika Śląska Katowice, Politechnika Śląska Gliwice, Politechnika Czestochowska,  Akademia Górniczo-Hutnicza University of Science and Technology Kraków, Uniwersytet Śląski Chorzów, Politechnika Lubelska, Politechnika Wroclawska, Karaganda state Industrial University Temirtau, TU Košice a STU Bratislava.

30.09.2013 Miroslav Motyčík na MTF STU

Dňa 26. 9. 2013 v rámci dies iovis occurssus (XXXII)vystúpil riaditeľ Antidopingovej agentúry SR PhDr. Miroslav Motyčík s témou Antidoping v športe. Športovci, ktorí chodia na preteky sú pravidelne monitorovaní, horšie je to s voľným používaním nedovolených látok u bežných športovcov. Je to aj problém vysokoškolákov, ktorí podceňujú negatívne účinky preparátov.


JÚN 2013

 

02.06.2013 Konali sa Rozhovory s praxou VI

Dňa 27. mája 2013 sa na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave uskutočnila šiesta prednáška zo série „Rozhovory s praxou VI“. Prednášajúcim bol Ing. Milan Šesták, General Manager Emerson, a.s.  v Novom Meste nad Váhom a prezident Slovenskej spoločnosti pre kvalitu.


MÁJ 2013

 

03.05.2013 Preplnená malá aula

Dňa 2. mája 2013 sa uskutočnilo jubilejné tridsiate (!) pokračovanie dies iovis occurssus, ktoré pri nástupe do funkcie dekana založil Dr. h. c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík. Podujatiami deklaroval potrebu univerzálnosti na univerzite. Bolo symbolické, že prítomní privítali jeho bývalého diplomanta, spoluzakladateľa firmy ESET Ing. Miroslava Trnku. V súčasnosti je predsedom Nadácie ESET.

28.05.2013 International Doctoral Seminar 2013 finished

The 8th International Doctoral Seminar (IDS), organised by the Faculty of Materials Science and Technology with the seat in Trnava, the Slovak University of Technology, was for the first time co-organised with a foreign University, the Faculty of Organisation and Informatics, Varaždin, University of Zagreb, Croatia. The Seminar venue was the Centre for Advanced Academic Studies in Dubrovnik, Croatia.


APRÍL 2013

 

07.04.2013 17. seminár ESAB

Dňa 9. apríla 2013 sa konal tradičný, už 17. odborný seminár ESAB poriadaný v spolupráci Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave a ESAB Slovakia, s.r.o. Seminár bol zameraný na problematiku zvárania a zvariteľnosti. Zúčastnilo sa ho cca 160 odborníkov z oblasti zvárania. Okrem získania zaujímavých informácií počas prednášok mali účastníci možnosť prezrieť si novinky z oblasti zváracích zariadení firmy ESAB.


MAREC 2013

 

26.03.2013 Seminár o ochrane duševného vlastníctva na STU

Know-how centrum STU v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR a MTF STU Vás pozýva na Seminár o ochrane duševného vlastníctva na STU dňa 26. marca 2013 o 10.00 hod v priestoroch pavilónu T na MTF STU (Ul. J. Bottu), č. miestnosti T-32.


FEBRUÁR 2013

 

27.02.2013 Rozhovory s praxou V

Dňa 25. februára 2013 sa na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave uskutočnila piata prednáška zo série „Rozhovory s praxou“. Prednášajúcim bol PhDr. Branislav Hunčík, PhD., CHRO (Chief HR Officer) – Penta Investments, s.r.o., Praha. Prednáška pozostávala z troch častí. V prvej časti PhDr. Branislav Hunčík, PhD. vysvetlil  súvislosti kľúčových ukazovateľov výkonnosti a samotný proces riadenia výkonnosti spoločnosti. Zaujímavosťou boli informácie o tom, že spoločnosti by sa nemali zamerať len na benchmarkovateľné ukazovatele výkonnosti, ale hlavne na strategické ukazovatele, ktoré nás ako organizáciu posúvajú ďalej v duchu motta: „Merajte čo je merateľné a to čo nie spravte merateľným“. Veľmi podstatnou a dôležitou časťou bola aj myšlienka prepojenia praxe a teórie merania ukazovateľov výkonnosti. Druhou časťou prednášky bola praktická ukážka používania kľúčových ukazovateľov výkonnosti spoločnosti. Záverom bola diskusia, kde sa poslucháči mali možnosť opýtať na to, čo ich najviac zaujalo.


JANUÁR 2013

 

18.01.2013 Novoročné stretnutie zamestnancov a priateľov MTF STU

Každoročne novoročné stretnutie obohacuje odborná prednáška osobností z vedeckého, spoločenského prostredia. S poctou sme privítali na našej akademickej pôde PhDr. Evu Kowalskú, DrSc., ktorá pútavo priblížila históriu  mesta Trnavy, ako univerzitného mesta.

24.01.2013 Dies Iovis Occurssus XXVIII

V tomto roku si pripomíname 1150 výročie príchodu svätých Cyrila a Metoda na naše územie. V rámci 28. pokračovania dies iovis occurssus bol hosťom dekana MTF prof. Dr. Ing. Olivera Moravčíka významný cirkevný historik, biskup Nitrianskej diecézy prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. Témou prednášky bol názov jednej z jeho publikácií: Živé dedičstvo, v ktorej sa venuje tejto významnej dejinnej udalosti.