Prejsť na obsah
vnútorné vzťahy a public relations

DECEMBER 2014

 

08.12.2014 Uskutočnil sa seminár "Špeciálne aplikácie a technológie DMG MORI"

V dňoch 3. a 4. 12.2014  sa v Centre excelentnosti 5- osového obrábania MTF STU v Trnave uskutočnil seminár Špeciálne aplikácie a technológie DMG MORI. Účastníkmi seminára boli ako záujemcovia z priemyslu, tak aj zamestnanci a študenti MTF STU. Zúčastnili sa ho tiež študenti  stredných škôl, ktoré dlhodobo spolupracujú s fakultou.


NOVEMBER 2014

 

18.11.2014 Uskutočnili sa "Prezentačné dni podnikov"

Dňa 18.11.2014 sa na pôde MTF STU  uskutočnila akcia pod záštitou Národného projektu "Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti" „Prezentačné dni podnikov“ Zúčastnených privítal dekan fakulty Jozef Peterka, za STU prorektor František Horňák a odborný garant aktivity Národného projektu Štefan Chudoba. Nasledovali prednášky a prezentácie úspešných absolventov našej fakulty i zástupcov pozvaných firiem. Cieľom akcie bolo sprostredkovanie stretnutí vysokoškolákov s ich potenciálnymi zamestnávateľmi a zároveň priblížiť úspešných absolventov našej fakulty a ich cestu k úspechu vo svojej profesii.

23.11.2014 Prednáška na Ústave bezpečnosti, environmentu a kvality

Dňa 19. novembra 2014 sa na Ústave bezpečnosti, environmentu a kvality  MTF  STU so sídlom v Trnave sa uskutočnila prednáška na tému „Uplatnenie nástrojov a techník manažérstva   kvality v spoločnosti BOSCH Bernolákovo. Prednášajúcim bol Ing. Daniel Šefčík – manažér kvality zo spoločnosti BOSCH, Bernolákovo. Prednáška bola určená pre študentov 2. roč. inžinierskeho stupňa štúdia v odbore Inžinierstvo kvality produkcie.

28.11.2014 Prezentácia "Kariéra vo VW Slovakia" oslovila študentov

Dňa 27.11.2014 sa na pavilóne T na Bottovej ulici MTF STU uskutočnila prezentácia zamestnancov Volkswagen Slovakia a.s. Bratislava. Po odbornej prednáške p.Tomáša Mičíka, vedúceho oddelenia Plánovanie karosárne C-SUV nasledovali informácie Mgr. Gabriely  Ďubjakovej z útvaru Vzdelávacie projekty/ personálny marketing (SEP)  o možnostiach praxe vo Volkswagen Slovakia v rámci programu IngA – Inžinier v automobilovom priemysle.

28.11.2014 Vedecký seminár “High – Tech Technológie 2014 - zdroj inovácií EÚ”

Dňa 27. novembra 2014 sa v priestoroch spoločnosti PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s., na Kopčianskej ulici v Bratislave uskutočnil vedecký seminár “HIGH – TECH TECHNOLÓGIE 2014 - zdroj inovácií EÚ”. Organizátorom podujatia bola spoločnosť PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s., ktorá seminár organizovala v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave (MTF, FEI, SjF), Medzinárodným laserovým centrom v Bratislave a spoločnosťou TRUMPF Slovakia, spol. s r. o. Materiálovotechnologickú fakultu na podujatí reprezentoval dekan fakulty, prof. Dr. Ing. Jozef Peterka, prodekan pre vnútorné a zahraničné vzťahy, prof. Ing. Milan Marônek, CSc., prof. Ing. Peter Šugár, PhD., riaditeľ Ústavu výrobných technológií a prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD., odborný garant podujatia. Organizačne seminár zabezpečoval tím pracovníkov Ústavu výrobných technológií pod vedením Ing. Beáty Šimekovej, PhD.


JÚN 2014

 

01.06.2014 Konal sa seminár ESAB 2014

Dňa 26. mája 2014 sa konal tradičný, už 18. odborný seminár ESAB poriadaný v spolupráci Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave a ESAB Slovakia, s.r.o. Seminár bol zameraný na problematiku zvárania a zvariteľnosti. Zúčastnilo sa ho 116 odborníkov z oblasti zvárania. Okrem získania zaujímavých informácií počas prednášok mali účastníci možnosť prezrieť si novinky z oblasti zváracích zariadení firmy ESAB a demobus ESAB.


MÁJ 2014

 

05.05.2014 Odborná prednáška na UBEK

Dňa 29. apríla 2014 sa na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave sa uskutočnil workshop na tému „Odborná prednáška Systém JCMS a kvality vo výrobnom procese vstrekovania plastov„. Prednášajúcimi boli Ing. Eduard Jakubík – riaditeľ závodu, Ing. Michal Perun – Manažér výroby plastov, Bc. Michal Spitzkopf – Manažér CI, Ing. Anna Dudášová Jadrňáková – HR Manažér zo spoločnosti Johnson Controls, Námestovo.

05.05.2014 Konala sa Medzinárodná doktorandská konferencia

Dňa 24. apríla 2014 sa na pôde Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave na Paulínskej ulici konala medzinárodná doktorandská konferencia s názvom „Development and Implementation of Academic Competencies of PhD Students of Technical Sciences. Táto udalosť bola záverečnou aktivitou v rámci ESF projektu „Rozvoj pedagogických spôsobilostí doktorandov MTF STU v Trnave.

07.05.2014 Workshop: Školy - centrá rozvoja regiónov

Dňa 13.5.2014 sa na pôde fakulty konal workshop s názvom "Školy - centrá rozvoja regiónov". Organizátori uvedeného podujatia boli Občianske združenie Samsung, SOPK, CVTI a EKS. V panelovej diskusii s tématikou „Ako naplniť víziu vysokých škôl ako motorov rozvoja regiónov“ a „Príklady a bariéry dobrej spolupráce vysokých škôl a priemyslu“ konanej pod záštitou národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ vystúpili: Maroš Šefčovič - podpredseda Európskej Komisie, Štefan Chudoba - štátny tajomník MŠVVaŠ SR, Tibor Mikuš - predseda Trnavského samosprávneho kraja, Jozef Uhrík - čestný prezident Zväzu automobilového priemyslu, Robert Redhammer - rektor STU a Kyung Jin Kim - prezident Samsung Electronics Slovakia. Moderátorom diskusie bol Ján Turňa - Cetrum vedecko-technických informácií SR.

30.05.2014 International Doctoral Seminar 2014 finished

The 9th International Doctoral Seminar (IDS), organised by the Faculty of Materials Science and Technology with the seat in Trnava, the Slovak University of Technology, was for the second time co-organised with a foreign university, The University of Zielona Góra Poland (UZG). The Seminar venue was the Hotel Qubus in Zielona Góra.


MAREC 2014

 

17.03.2014 Prednáška Ing. Miroslava Trnku

Dňa 19. marca 2014 (streda) o 11.00 hod. sa v aule MTF STU na Paulínskej 16 v Trnave uskutočnila prednáška Ing. Miroslava TRNKU, spoluzakladateľa firmy ESET, ktorá je dlhodobo lídrom v proaktívnej ochrane pred internetovými hrozbami a podľa rebríčka Deloitte Technology Fast 500 EMEA patrí medzi najrýchlejšie rastúce technologické spoločnosti v regióne Európy, Blízkeho východu a Afriky.


FEBRUÁR 2014

 

06.02.2014 Prednáška k Svetovému dňu proti rakovine

Dňa 4.2.2014 sa na pôde našej fakulty konala prednáška na tému: "Mýty o rakovine", ktorá bola usporiadaná pri príležitosti Svetového dňa proti rakovine. Svojou prítomnosťou nás poctil významný hosť - prezidentka občianskeho združenia Liga proti rakovine, MUDr. Eva Siracká, DrSc., ktorá veľmi ľudsky a pútavo predstavila činnosť a pôsobenie občianskeho združenia.

26.02.2014 Konali sa Rozhovory s praxou X.

Dňa 24. februára 2014 sa na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave uskutočnila ďalšia prednáška zo série „Rozhovory s praxou“ na tému „Využívanie SW v rámci koncepcie Digitálny podnik - praktické riešenia“. Prednášajúcom bol Ing. Andrej VRÁBEL zo spoločnosti SOVA Digital a.s. v Bratislave.


JANUÁR 2014

 

01.01.2014 Konali sa Rozhovory s praxou IX.

Dňa 02. decembra 2013 sa na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave uskutočnila ďalšia prednáška zo série „Rozhovory s praxou“ na tému „Digitálny podnik a jeho používanie v praxi automobilového priemyslu. Prednášajúcimi boli Ing. Jozef HNÁT, PhD., ktorý pôsobí na Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline, na Katedre priemyselného inžinierstva, ako výskumný pracovník a Ing. Marián KUPKA zo spoločnosti CEIT Consulting, s.r.o., Bratislava.