Prejsť na obsah
vnútorné vzťahy a public relations

APRÍL 2019

02.04.2019 Exkurzia v Schaeffler Skalica

Dňa 27.3.2019 sa uskutočnila exkurzia študentov študijného programu Integrovanej bezpečnosti UIBE v rámci predmetov „Audity kvality, bezpečnosti a environmentu“ a „Monitorovanie škodlivín a energetické bilancie“ na pôde spoločnosti Schaeffler Skalica, spol. s r.o.

 

MAREC 2019

28.03.2019 Managing Generations – pozvánka

MTF STU so sídlom v Trnave a Sekcia sociológie organizácie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu zameranú na interakciu generácií zamestnancov v pracovnom prostredí.

 

FEBRUÁR 2019

07.02.2019 Pozvánka na odborný seminár

Dňa 19.03.2019 bude na MTF STU prebiehať pätnásty ročník odborného seminára „Kriminalistika v praktických príkladoch“.

12.02.2019 Konferencia: Podpora výskumu v rámci EÚ

Konferencia sa bude zaoberať financovaním výskumu a mobility v rámci EÚ – informácie o finančných prostriedkoch EÚ pre výskumnú činnosť a možnosti doktorandského štúdia a mobilít. Programy EÚ pre výskum a inovácie, ako aj Akcie MSCA budú prezentované Národnými kontaktnými bodmi pre program Horizont 2020.

15.02.2019 Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2019 -FITS´19

Dovoľujeme si Vás pozvať na konferenciu „Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2019 -FITS´19“ s ústrednou témou “Duševné vlastníctvo pri podpore ekonomiky Slovenska“, ktorá sa bude konať dňa 19. marca 2019 v kongresovej sále Doprastavu, Košická ul., Bratislava.

18.02.2019 Pracovný CSA workshop konzorcia V4+ACARDC na Materiálovotechnologickej fakulte STU

Dňa 7.-8. februára sa konal na UIAM pracovný workshop riešiteľov CSA projektu V4+ACARDC, ktorý vedie MTF a ktorý je ako regionálny strategický grant č. 21810100 spolufinancovaný Medzinárodným vyšehradským fondom (CSA projekty sú štandardným nástrojom Horizontu). Zúčastnili sa na ňom partneri z univerzít Ostrava, Siedlce, Budapešť, STU-FEI a ukrajinskej Národnej akadémie edukačných vied, vrátane projektovej manažérky IVF-Fondu a riešiteľov z pridruženého fakultného tímu z UIAM, UPIM a ZAP.

19.02.2019 Otvorenie 4. ročníka odborného kurzu Technológia a konštrukcia v praxi

Dňa 14.02.2018 sa na pôde MTF STU uskutočnilo slávnostné otvorenie 4. ročníka 1-semestrového odborného kurzu Technológia a konštrukcia v praxi 2019, organizovaného v spolupráci s firmou Schaeffler Skalica, spol. s r. o. Kurz bude prebiehať kombinovane v priestoroch  MTF STU a spoločnosti Schaeffler Skalica a bude zameraný na intenzívnejšie prepojenie teoretického vzdelávania so získavaním praktických skúseností z odboru štúdia formou riešenia projektových úloh pod vedením odborníkov z praxe.

19.02.2019 Medzinárodná vedecká konferencia Forming 2019

Dovoľujeme si Vás pozvať na 26. medzinárodnú vedeckú konferenciu zameranú na tému PLASTICITA MATERIÁLOV.