Prejsť na obsah
vnútorné vzťahy a public relations

DECEMBER 2019

03.12.2019 Uskutočnil sa seminár ERA Chair

Dňa 5.12.2019 sa uskutočnil odborný seminár na Ústave výskumu progresívnych technológií: ERA Chair projekt na UK - Laboratórium pre pokročilé materiály. Prednášajúcim bol RNDr. Milan Sýkora, MBA., PhD. - vedúci Laboratória pre pokročilé materiály. Následne si Dr. Sýkora s prodekanom  pre vedecko výskumnú a projektovú činnosť PriF UK v Bratislave prof. Jozefom Nogom prezreli výskumné laboratóriá UVPT. Oboch hosťov privítal za MTF STU prodekan pre zahraničné vzťahy a medzinárodné projekty doc. Maximilián Strémy. Prebehli aj rokovania so širším vedením ústavu o ďalšej spolupráci.

16.12.2019 Na MTF STU sa uskutočnil seminár o študijných pobytoch

Dňa 16.12.2019 o 10:00 hod. sa na MTF STU v miestnosti T-201 uskutočnil seminár o študijných pobytoch za účasti pracovníčok útvaru medzinárodných vzťahov STU Mgr. Lesany Zemanovej a Ing. Dominiky Tomáškovej a Erasmus+ koordinátorky MTF STU, Márie Rešetkovej, MBA.

 

NOVEMBER 2019

08.11.2019 Medzinárodná vedecká konferencia „Mobility IoT 2019 - 6th EAI International Conference on Smart Cities”

V dňoch 8. – 10. 10. 2019 sa konala v Krynici – Zdroj (Poľsko) 6. medzinárodná vedecká konferencia Mobility IoT 2019. Organizátormi konferencie boli Európska aliancia pre inovácie a Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Spoločne s uvedenou konferenciou prebiehala konferencia MMS 2019 - 4th EAI International Conference on Management of Manufacturing Systems.

08.11.2019 Prednáška INESS

Stret dvoch svetov: digitálne technológie 21. storočia a kamenné inštitúcie 20. storočia.

22.11.2019 Uskutočnil sa infoseminár o študijných pobytoch

Dňa 21.11.2019 o 12.30 hod. sa na MTF STU v miestnosti T-031 uskutočnil infoseminár o študijných pobytoch za účasti pracovníčok útvaru medzinárodných vzťahov STU Mgr. Michaely Briatkovej a Ing. Dominiky Tomáškovej a Erasmus+ koordinátorky MTF STU, Márie Rešetkovej, MBA. Témou infoseminára boli Erasmus+ pobyty študentov.

 

OKTÓBER 2019

07.10.2019 Medzinárodný doktorandský seminár 2019 v Chorvátsku

Medzinárodný doktorandský seminár v Chorvátskom Varaždine, ktorý sa konal 2.-4.10.2019, nadviazal na dlhoročnú tradíciu doktorandských seminárov z minulosti. Fakulta organizácie a informatiky vo Varaždine (FOI) privítala na svojej pôde predstaviteľov z rôznych štátov a odborov.

20.10.2019 Smart Cities diskusia na MTF STU

Dňa 11. 10. 2019 navštívili MTF STU so sídlom v Trnave pani doc. Rhonda Binda,  spoluzakladateľka a výkonná riaditeľka Smart Regions Initiative,  pán Mgr. Andrej Chovan, ekonomický radca amerického veľvyslanectva v Bratislave, pani Ing. Petronela Ďureková, vedúca Odboru medzinárodných vzťahov TTSK spolu s pani Mgr. Andreou Kolárikovou poverenou zástupkyňou oddelenia Stratégií a projektov TTSK na základe pozvania pani doc. Dagmar Cagáňovej, koordinátorky pre medzinárodné vzťahy na UPIM MTF STU so sídlom v Trnave v nadväznosti na jej spoluprácu s TTSK v oblasti prípravy stratégie Smart City, ako aj s americkým, holandským i taiwanským veľvyslanectvom v uvedenej oblasti.

22.10.2019 Zastúpenie MTF na Economic and Environmental Dimension Implementation Meeting

Dňa 15.10. 2019 sa doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD. + Dr. Igor Wachter zúčastnili ako pozvaní speakri stretnutia  delegácií  57 členských štátov Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu V EU (OBSE) - Economic and Environmental Dimension Implementation Meeting . Na stretnutí mali  prednášku k téme:  Promoting modernization and technological innovation in the energy sector, in particular with a view to enhancing environmental sustainability . Je to vysokoaktuálna téma v celosvetovom kontexte  a možno najdôležitejšia výzva súčasnej doby.

28.10.2019 Uskutočnil sa ESA seminár na UVPT

V dňoch 11.-15.11.2019 sa na UVPT uskutočnil v poradí už tretí ESA seminár. Tentokrát bol lídrom Peter Boorman PhD z University of Southampton, ktorý je momentálne na postdoktorandskom pobyte v Prahe na AV ČR. Seminár bol zameraný na oboznámenie sa a vytvorenie automatizovaných skriptov v rámci softvérovej platformy družice NuSTAR agentúry NASA. Predchádzajúce semináre mali za cieľ XMM-Newton (ESA) a Swift (NASA).

 

SEPTEMBER 2019

05.09.2019 Seminár PECS 5th Call Briefing Day

Dňa 19. septembra 2019 sa v Centre vedecko-technických informácií SR bude konať seminár PECS 5th Call Briefing Day. Cieľom seminára je oboznámenie sa s podmienkami podávania projektov v rámci 5. PECS výzvy spojenou s možnosťou konzultácií projektových zámerov priamo s expertmi Európskej vesmírnej agentúry (ESA).

23.09.2019 Konalo sa stretnutie katedier a ústavov výrobnej techniky a robotiky

V dňoch 9.-11.9.2019 sa uskutočnilo na pôde Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave Stretnutie katedier a ústavov výrobnej techniky a robotiky českých a slovenských technických univerzít, ktoré sa koná každý rok od roku 1983. Tento ročník organizovala stretnutie Katedra výrobných zariadení a systémov, Ústav výrobných technológií. Stretnutia sa zúčastnilo 14 katedier resp. ústavov z univerzít, zameraných na výrobnú techniku, výrobné systémy a robotiku.

23.09.2019 Uskutočnila sa 26. medzinárodná vedecká konferencia FORMING 2019

V dňoch 11. ÷ 14. 9. 2018 sa uskutočnila na Štrbskom Pleso vo Vysokých Tatrách 26. medzinárodná vedecká konferencia FORMING 2019, ktorú ako hlavný organizátor zorganizoval Ústav výrobných technológii Materiálovotechnologickej fakulty.

23.09.2019 Medzinárodný IT workshop V4+ACARDC na UIAM

Začiatkom septembra sa na pôde UIAM uskutočnil IT workshop medzinárodného projektu V4+ACARDC, s ktorým paralelne beží inštitucionálny projekt MTF.

 

AUGUST 2019

28.03.2019 Managing Generations – pozvánka

MTF STU so sídlom v Trnave a Sekcia sociológie organizácie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu zameranú na interakciu generácií zamestnancov v pracovnom prostredí.

 

JÚN 2019

10.06.2019 V4+ACARDC na workshope ResInfra@DR

Materiálovotechnologická fakulta sa v rámci riešenia projektu V4+ACRDC zúčastnila koncom mája na pracovnom workshope projektu "Výskumná infraštruktúra v Dunajskom regióne" (ResInfra@DR), ktorý združuje 14 väčšinou akademických subjektov z jedenástich štátov (zo Slovenska CVTI Bratislava). Prostredníctvom inštitucionálneho projektu MTF spolufinancovaného Medzinárodným vyšehradským fondom v rámci strategického grantu #21810100 sme participovali na výmene informácií o výskumných infraštruktúrach a pri tvorbe akčného plánu.

10.06.2019 Medzinárodná vedecká konferencia “Managing Generations”

Dňa 30. 5. 2019 sa v priestoroch Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia “Managing Generations”, organizovaná pod záštitou dekana MTF STU prof. Ing. Miloša Čambála, CSc. Organizátorom podujatia bol Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu MTF STU v spolupráci so Sekciou sociológie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV.

 

MÁJ 2019

09.05.2019 Exkurzia v spoločnosti Schaeffler Skalica, spol. s r.o.

Dňa 17. apríla 2019 sa skupina študentov  a pedagógovia z MTF STU so sídlom v Trnave zúčastnila exkurzie v spoločnosti Schaeffler Skalica, spol. s r.o.. Exkurzie sa zúčastnilo 20 študentov zo študijného programu „Výrobné zariadenia a systémy“ a 17 študentov zo študijného programu  „Priemyselné manažérstvo“, z radov pedagógov študentov sprevádzali Ing. Marcela Bučányová, Ing. Martina Kusá a Ing. Andrea Mudriková.

16.05.2019 Stretnutie materiálových katedier a ústavov Slovenska, Čiech a Moravy

V dňoch 14. a 15. mája 2019 sa uskutočnilo stretnutie materiálovo orientovaných katedier a ústavov zo Slovenska, Čiech a Moravy. Okrem zástupcov našej, Materiálovotechnologickej fakulty, sa zúčastnili aj zástupcovia zo Západočeskej univerzity v Plzni, Univerzity obrany v Brne, Fakulty strojního inženýrství v Ústí nad Labem, Technickej univerzity v Liberci, Technickej univerzity v Košiciach z viacerých fakúlt (Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie a Strojníckej fakulty), Žilinskej univerzity v Žiline a z poriadajúcej Technickej univerzity vo Zvolene.

14.05.2019 Predátori vo vedeckom publikovaní – webinár

Dovoľujem si dať do vašej pozornosti webinár „Pochybní vydavatelia alebo predátori vo vedeckom publikovaní“, ktorý sa uskutoční 14. maja 2019, 10.00 - 11.00 h. Webinar CVTI SR môžete sledovať online. Prednáša RNDr. Zuzana Stožická, PhD.

20.05.2019 Ukončenie odborného kurzu Technológia a konštrukcia v praxi 2019

Dňa 09.05.2019 sa na pôde MTF STU uskutočnilo slávnostné ukončenie a vyhodnotenie 4. ročníka odborného kurzu Technológia a konštrukcia v praxi, organizovaného v spolupráci s firmou Schaeffler Skalica, spol. s r. o.

20.05.2019 Exkurzia študentov UPIM v podniku TATRAVAGÓNKA, a.s. Poprad

Dňa 26.3.2019 sa uskutočnila exkurzia študentov študijných programov Priemyselné manažérstvo a Personálna práca v priemyselnom podniku v rámci predmetu Inovačný manažment v podniku TATRAVAGÓNKA, a.s. v Poprade. Exkurzia študentov sa uskutočnila pod záštitou organizátorky exkurzie a garantky predmetu Inovačný manažment doc. Mgr. Dagmar Cagáňovej, PhD. a pedagógov Ing. Natálie Horňákovej, PhD. a Ing. Lukáša Juríka PhD.

 

APRÍL 2019

02.04.2019 Exkurzia v Schaeffler Skalica

Dňa 27.3.2019 sa uskutočnila exkurzia študentov študijného programu Integrovanej bezpečnosti UIBE v rámci predmetov „Audity kvality, bezpečnosti a environmentu“ a „Monitorovanie škodlivín a energetické bilancie“ na pôde spoločnosti Schaeffler Skalica, spol. s r.o.

 

MAREC 2019

28.03.2019 Managing Generations – pozvánka

MTF STU so sídlom v Trnave a Sekcia sociológie organizácie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu zameranú na interakciu generácií zamestnancov v pracovnom prostredí.

 

FEBRUÁR 2019

07.02.2019 Pozvánka na odborný seminár

Dňa 19.03.2019 bude na MTF STU prebiehať pätnásty ročník odborného seminára „Kriminalistika v praktických príkladoch“.

12.02.2019 Konferencia: Podpora výskumu v rámci EÚ

Konferencia sa bude zaoberať financovaním výskumu a mobility v rámci EÚ – informácie o finančných prostriedkoch EÚ pre výskumnú činnosť a možnosti doktorandského štúdia a mobilít. Programy EÚ pre výskum a inovácie, ako aj Akcie MSCA budú prezentované Národnými kontaktnými bodmi pre program Horizont 2020.

15.02.2019 Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2019 -FITS´19

Dovoľujeme si Vás pozvať na konferenciu „Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2019 -FITS´19“ s ústrednou témou “Duševné vlastníctvo pri podpore ekonomiky Slovenska“, ktorá sa bude konať dňa 19. marca 2019 v kongresovej sále Doprastavu, Košická ul., Bratislava.

18.02.2019 Pracovný CSA workshop konzorcia V4+ACARDC na Materiálovotechnologickej fakulte STU

Dňa 7.-8. februára sa konal na UIAM pracovný workshop riešiteľov CSA projektu V4+ACARDC, ktorý vedie MTF a ktorý je ako regionálny strategický grant č. 21810100 spolufinancovaný Medzinárodným vyšehradským fondom (CSA projekty sú štandardným nástrojom Horizontu). Zúčastnili sa na ňom partneri z univerzít Ostrava, Siedlce, Budapešť, STU-FEI a ukrajinskej Národnej akadémie edukačných vied, vrátane projektovej manažérky IVF-Fondu a riešiteľov z pridruženého fakultného tímu z UIAM, UPIM a ZAP.

19.02.2019 Otvorenie 4. ročníka odborného kurzu Technológia a konštrukcia v praxi

Dňa 14.02.2018 sa na pôde MTF STU uskutočnilo slávnostné otvorenie 4. ročníka 1-semestrového odborného kurzu Technológia a konštrukcia v praxi 2019, organizovaného v spolupráci s firmou Schaeffler Skalica, spol. s r. o. Kurz bude prebiehať kombinovane v priestoroch  MTF STU a spoločnosti Schaeffler Skalica a bude zameraný na intenzívnejšie prepojenie teoretického vzdelávania so získavaním praktických skúseností z odboru štúdia formou riešenia projektových úloh pod vedením odborníkov z praxe.

19.02.2019 Medzinárodná vedecká konferencia Forming 2019

Dovoľujeme si Vás pozvať na 26. medzinárodnú vedeckú konferenciu zameranú na tému PLASTICITA MATERIÁLOV.