Prejsť na obsah
vnútorné vzťahy a public relations

DECEMBER 2016

01.12.2016 Imatrikulovali sme prvákov

Dňa 30. novembra 2016 v aule prof. Adamku na akademickom obrade imatrikulácii – boli slávnostne prijatí študenti zapísaní v I. roku bakalárskeho štúdia 2016/2017 na MTF STU v Trnave a vo výučbovom stredisku v Dubnici nad Váhom.

Za účasti akademických funkcionárov prof. Ing. Milana Marônka, CSc., ktorý zastúpil dekana fakulty prof. Dr. Ing. Jozefa Peterku a prodekana pre vzdelávanie doc. Ing. Romana Čičku, PhD. zložili  slávnostný "Imatrikulačný sľub študenta" na insígniu - žezlo fakulty.

05.12.2016 Mikuláš, čert a anjel zavítali na MTF

V sobotu dňa 3.12.2016 sa na fakulte konalo mikulášske podujatie venované deťom zamestnancov MTF STU. Najskôr čert s anjelom zabávali deti rôznymi hrami, pesničkami, či tancom. Veselá atmosféra pokračovala príchodom Mikuláša, ktorý deťom rozdal sladké balíčky.

09.12.2016 CELODENNÝ SKIPASS pre študentov v stredisku Jasná

Ahoj študentka, študent,

určite si zistil, že i tento rok sa organizuje akcia SkiBoard Jasná, ktorú pre Vás pripravuje VŠ klub AMOS. Ak sa ešte stále nachádzaš v tej rozhodovacej fáze, tak čekuj tieto info, ktoré ti pomôžu rozhodnúť sa. https://www.facebook.com/events/1574681602543255/

15.12.2016 PREDÁTORSKÉ ČASOPISY A VYDAVATEĽSTVÁ

Označenie predátorské časopisy (predátorskí vydavatelia) je relatívne nový pojem označujúci vedecké časopisy (vydavateľov), ktoré zavádzajú autorov a publikujú ich vedecké články výlučne s cieľom finančného zisku. Upozorňujeme Vás na stále sa rozširujúci a rozmáhajúci fenomén v publikačnej činnosti. Ide o tzv. predátorské časopisy a vydavateľstvá. Predátorské časopisy a vydavateľstvá vznikajú primárne s cieľom vyberať autorské poplatky za publikovanie a generovať zisk.

14.12.2016 Prieskum spokojnosti

Vážení respondenti (najmä študenti vo všetkých formách štúdia na MTF STU),

cieľom edičnej činnosti fakulty je zabezpečiť rýchly prenos výsledkov rozvoja vedeckého poznania do obsahu výučby a tým uľahčiť prístup študentov k novým poznatkom a skvalitniť pedagogický proces. Od roku 2007 vydáva MTF STU skriptá v elektronickej forme a od roku 2015 v dvojjazyčnej mutácii.

V súvislosti s týmito aktivitami si Vás dovoľujeme požiadať o Vašu účasť na prieskume spokojnosti vydávania skrípt na MTF STU.

14.12.2016 Zasadnutie Valného zhromaždenia ALUMNI

Dňa 15.12.2016 pozývam  na zasadnutie Valného zhromaždenia občianskeho združenia Banka kvality – ALUMNI MTF STU  o 13:00 h v priestoroch MTF STU (veľká aula), Ulica Jána Bottu 25, 917 24, Trnava. 

19.12.2016 Ocenenie pamätnou plaketou

Pri príležitosti 30. výročia vzniku MTF STU si dňa 16. 12. 2016 z rúk dekana fakulty prof. Dr. Ing. Jozefa Peterku prevzali pamätnú plaketu za význačný prínos pri rozvoji vedy, výskumu a vzdelávania prof. Ing. Dáša Hrivňáková, DrSc. a Dr.h.c. prof. Ing. Ivan Hrivňák, DrSc.

09.12.2016 Chceš ísť do zahraničia?

Od 1.12.2016 je otvorené prihlasovanie na mobility Erasmus+ cez  Akademický informačný systém na všetkých fakultách STU.

Ak si študent ktoréhokoľvek stupňa a roku štúdia a máš chuť skúsiť niečo nové, spoznať nových ľudí, krajiny, zvyky, máš možnosť. Prihlás sa cez AIS na mobility v rámci projektu Erasmus+.

08.12.2016 Staň sa ambasádorom MTF STU pre propagáciu štúdia na MTF STU na ak. rok 2017/2018!

Máš dobré organizačné a komunikačné schopnosti? Chceš reprezentovať tvoju fakultu na strednej škole, ktorú si sám vyštudoval, prípadne inej školy v tvojom okolí? Buď ambasádorom fakulty.

 

NOVEMBER 2016

 15.11.2016 Prieskum spokojnosti

Vážení respondenti (najmä študenti vo všetkých formách štúdia na MTF STU),

cieľom edičnej činnosti fakulty je zabezpečiť rýchly prenos výsledkov rozvoja vedeckého poznania do obsahu výučby a tým uľahčiť prístup študentov k novým poznatkom a skvalitniť pedagogický proces. Od roku 2007 vydáva MTF STU skriptá v elektronickej forme a od roku 2015 v dvojjazyčnej mutácii.

16.11.2016 Ocenenie SPECIAL PRIZE in EMEA Region získal študent fakulty

V uplynulom období vyhlásila spoločnosť CoreTech System Co., Ltd, ako vydavateľ simulačného nástroja Moldex3D, celosvetovú súťaž a najlepšiu prípadovú štúdiu, realizovanú s využitím numerických analýz v Moldex3D - "Moldex3D Story Contest".

Za región EMEA (Europe, the Middle East and Africa) získal špeciálne ocenenie "Special Prize in EMEA Region" študent doktorandského štúdia MTF STU so sídlom v Trnave Ing. Košík Miroslav.

24.11.2016 Výsledky volieb do ŠRVŠ SR za MTF STU na obdobie 2016-2018

Voľby do ŠRVŠ SR za MTF STU na funkčné obdobie 2016-2018 sa konali v dňoch 21. a 22. 11. 2016 vo vstupných priestoroch MTF STU (pri vrátnici) v čase od 9:30 do 15:00. Volil sa jeden delegát a jeden náhradník. Voľby prebehli v súlade s Harmonogramom a Volebným poriadkom pre voľby delegátov do ŠRVŠ za MTF STU v Trnave.

Počet hlasovacích lístkov odovzdaných voličom: 30

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov volebnej komisii: 30

28.11.2016 Pozvánka na stretnutie študentov s vedením fakulty 30. novembra 2016

Vážená študentka, vážený študent,

dňa 30. 11. 2016 (streda) Vás vedenie fakulty pozýva  na stretnutie do auly prof. Adamku, Bottova ul.
Výučba  je v uvedený deň zrušená.  Budeme radi, ak sa stretnutia zúčastníte v čo najväčšom počte. 

30.11.2016 CELODENNÝ SKIPASS pre študentov v stredisku Jasná

Ahoj študentka, študent,

určite ste si všimol, že i tento rok sa organizuje akcia SkiBoard Jasná, ktorú pre Vás pripravuje VŠ klub AMOS. Ak sa ešte stále nachádzaš v tej rozhodovacej fáze, tak čekuj tieto info, ktoré ti pomôžu rozhodnúť sa. https://www.facebook.com/events/1574681602543255/

V termínoch 15.-18.12.2016 alebo 16.-18.12.2016 môžeš zažiť, že sa tvoja tohtoročná zima zmení na zimný tresk, plný športu a zážitkov v mega kolektíve. Tak ako sme všetci vďační za študentské zľavy, i tento rok je pre teba pripravený celodenný skipas hodnote v hodnote iba 19,90€. Ak sa zdá, že to nie je pre teba, pretože neobľubuješ zímné športy, tak sa mýliš. Nejde iba o šport ;) 

 

OKTÓBER 2016

03.10.2016 Prémie Literárneho fondu za najlepšie práce Študentskej vedeckej konferencii v ak. roku 2015/2016

Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu na svojom zasadnutí dňa 22. 9. 2016 udelila prémie študentom za najlepšie práce Študentskej vedeckej konferencie v ak. roku 2015/2016.
S potešením oznamujeme, že medzi ocenenými boli aj študenti MTF STU so sídlom v Trnave, ktorí prezentovali svoje práce v rámci Študentskej vedeckej konferencie dňa 19. marca 2015  v ak. roku 2015/2016:
Priemyselné manažérstvo 1 – Ing. Filip Galgóci (absolvent 2015/16)
Priemyselné manažérstvo 2 – Bc. Tomáš Rudnický
Environmentálne inžinierstvo – Ing. Stefánia Gerendás (absolventka 2015/16)
Bezpečnostné a požiarne inžinierstvo – Ing. Andrej Rakyta (absolvent 2015/16)
Materiálové inžinierstvo -  Bc. Veronika Malovcová

04.10.2016 Genius loci - výstava fotografií

Aj tento rok pripravilo mesto Trnava v spolupráci s fotoklubom Iris súťažnú prehliadku fotografií Genius loci.
V západnom krídle trnavskej radnice budete tak môcť od 5. do 30. 10. 2016 vidieť fotografie a fotografické cykly inšpirované duchom miesta.
Vernisáž výstavy sa uskutoční 5. 10. 2016 o 17 hod.
Medzi vystavovateľmi bude aj tvorba profesora Milana Marônka. 

10.10.2016 GAUDEAMUS NITRA 2016 – IV. ročník

Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus® je tradičnou akciou s dlhou históriou, prezentuje komplexnú ponuku pomaturitného štúdia a celoživotného vzdelávania v Slovenskej republike, v Českej republike a na celom svete.
Veľtrh je zameraný na univerzitné, neuniverzitné pomaturitné štúdium a na celoživotné vzdelávanie. Jeho cieľom je poskytnúť čo najviac informácií o vysokoškolskom vzdelávaní študentom a absolventom stredných škôl a celému spektru záujemcov o celoživotné vzdelávanie.
Materiálovotechnologickú fakultu zastupoval študent I. stupňa štúdia Milan Zigo, ktorý prezentoval akreditované študijné programy fakulty v spoločnej expozícii so študentami všetkých fakúlt Slovenskej technickej univerzity Bratislava.

21.10.2016 Prezentácia SAIA o štipendiách a grantoch – pozvánka

Slovenská akademická informačná agentúra SAIA Vás pozýva na seminár o štipendijných a grantových možnostiach do zahraničia (jazykové kurzy, študijné/výskumné pobyty, ale aj celé štúdium ukončené bakalárskym, inžinierskym príp. doktorandským titulom či krátkodobé pobyty spojené s vypracovaním bakalárskej/diplomovej/dizertačnej práce).

25.10.2016 XXIII. ročník medzinárodnej konferencie pri príležitosti svetového dňa kvality

V dňoch 20. – 21. októbra 2016 sa v Starej Lesnej, Vysoké Tatry uskutočnil XXIII. Ročník medzinárodnej konferencie pri príležitosti Svetového dňa kvality s pracovným názvom „Kvalita ako predpoklad rastu, kvalita v INDUSTRY 4.0, kvalita – cesta nových riešení“. Na konferencii vystúpili významní rečníci ako napr. generálny riaditeľ Európskej organizácie pre kvalitu pán Dr. Eric Janssens, Dr. Jury Gusakov – prezident Ruskej organizácie pre kvalitu a prezident pre Ázijskú spoluprácu v oblasti kvality, Ing. Miroslav Jedlička, čestný predseda Českej společnosti pro jakost, Dr.h.c. mult. Prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc. Prezident Zväzu automobilového priemyslu SR, Prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc. Profesor Oddelenia subjadrovej fyziky, ktorý je súčasne i viceprezidentom Rady CERN a veľa ďalších významných odborníkov. Cieľom konferencie bolo poukázať na nové trendy v manažérstve kvality a na  význam kvalitatívnych atribútov pre zabezpečenie  rastu konkurencieschopnosti vo všetkých odvetviach národného hospodárstva. MTF STU zastupovala na  konferencii Doc. Ing. Renata Nováková, PhD., Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu, oddelenie Kvality produkcie.

25.10.2016 Prístup do The Royal Society

V rámci 9. International Open Access Week zverejňuje vydavateľstvo The Royal Society celý obsah svojich časopisov!
Až do 6. 11. 2016 sa môžete ponoriť do archívu významných vedeckých prác - od prielomovej série elektrických experimentov Michaela Faradaya, cez vynález zrkadlového ďalekohľadu Isaaca Newtona až po výskumné správy Stephena Hawkinga.
Voľne prístupné sú čísla všetkých časopisov od roku 1665 po súčasnosť na https://royalsociety.org/journals.

27.10.2016 Boli sme tam - veľtrh práce JobSpoTT 2016

V stredu 26. 10. 2016 sa predstavila MTF STU so sídlom v Trnave na pracovnom veľtrhu JobSpoTT 2016. Tretí ročník nadväzujúci na predchádzajúci veľtrh s názvom Práca a kariéra tento rok zmenil priestor. Vystavovatelia a návštevníci sa stretli v Mestskej športovej hale na Rybníkovej ul. v Trnave. Aj tento rok bola generálnym partnerom podujatia spoločnosť ZF Slovakia, a.s. , hlavní partneri spoločnosti  Šimunek.sk, s.r.o. , Boge Elastmetall Slovakia, a.s.
Prezentácie zamerané na predstavenie firiem, zaujímavé prednášky úspešných podnikateľov a prezentácie v podaní profesionálnych odborníkov – to všetko obsahoval program rozdelený do piatich  častí:
pre stredoškolákov prednášky na tému ako si správne vybrať povolanie/inšpiratívne príbehy úspešných...
príbehy úspešných, napr. Príbeh ako z Cukru/ Good Idea Slovakia/ Digitálna garáž.....
rozvoj osobnosti formou workshopu s témou Ako nemrhať časom/Značka menom ja
dobrovoľníctvo: liga za ľudské práva/aktivizmus a dobrovoľníctvo..........
Veľtrh priniesol aj program šitý na mieru pre študentov a absolventov stredných a vysokých škôl. Každá z trnavských vysokých škôl - MTF STU so sídlom v Trnave, Trnavská univerzita, Univerzita Cyrila a Metoda mali možnosť prezentovať ponuku študijných programov pre potencionálnych uchádzačov na nasledujúci akademický rok a  prilákať ich pozornosť vo svojich prezentačných stánkoch.

  

SEPTEMBER 2016

05.09.2016 Výzva- Fulbrightov program pre výskum a prednášanie

Štipendijný program Fulbrightov program pre výskum a prednášanie je určený odborníkom s ukončeným PhD vzdelaním, ktorí môžu žiadať o 3 – 6 mesačné štipendium na americkej hosťovskej inštitúcii.

08.09.2016 Otvorenie výzvy na predkladanie žiadostí o štipendijné pobyty v Rakúsku

V rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyty v Rakúsku, v nasledujúcich kategóriách:

  • Štipendiá Ernsta Macha Akcie pre doktorandov,
  • Výskumné štipendiá Akcie pre postdoktorandov,
  • Štipendiá Akcie pre diplomantov,

V kategórii Štipendiá Akcie na krátkodobé pobyty (1 – 3 dni) sa prijímajú žiadosti priebežne.

19.09.2016 PRÍHOVOR DEKANA MTF STU K ZAČIATKU AKADEMICKÉHO ROKA 2016-2017

Vážení spolupracovníci, milí študenti,

dovoľte mi, aby som sa Vám prihovoril touto elektronickou cestou, pri príležitosti začiatku nového akademického roka. Začiatok každého nového akademického roka je pre fakultu významným medzníkom. Znamená to otvorenie nového vzdelávacieho cyklu, ktorý obvykle prináša zmeny, nové ciele a zámery. Spoločne, študentky a študenti, pedagógovia a výskumníci, administratívno-ekonomickí a prevádzkoví zamestnanci, začíname nový akademický rok 2016/2017.

26.09.2016 Podporte nášho pedagóga v autorskej pesničkovej súťaži RTVS

Náš pedagóg Ing. Štefan Svetský, PhD., ktorého dlhoročné hobby je skladanie piesní, nadviazal na predchádzajúce úspechy a aj v tomto roku sa prebojoval do semifinále Košického zlatého pokladu. A opäť má možnosť prebojovať sa do finále v prípade, ak pieseň "Keď ma máš", ktorú spieva Kristína Horníková bude úspešná v sms-kovom hlasovaní (7773 tvar sms KZP 5 - hlasuje sa do 1.októbra)

26.09.2016 Ponuka odborného kurzu “Technológia a konštrukcia v praxi”

Ústav výrobných technológií MTF STU so sídlom v Trnave v spolupráci so spoločnosťou Schaeffler Skalica, spol. s r. o., si Vás dovoľujú aj v tomto akademickom roku osloviť s ponukou 1-semestrového odborného kurzu s názvom Technológia a konštrukcia v praxiurčeného pre študentov prvého ročníka inžinierskeho stupňa štúdia. Kurz bude prebiehať kombinovane v priestoroch  MTF STU a spoločnosti Schaeffler Skalica, spol. s r. o., formou riešenia projektových úloh pod vedením odborníkov z praxe.

21.09.2016 Trnavský piknik

Dňa 25.9.2016 Vás pozýva Mesto Trnava v spolupráci s MTF STU v Trnave na Trnavský piknik v Botanickej záhrade MTF STU.

 

JÚL – AUGUST  2016

06.07.2016 Študenti ÚPIM úspešní na treťom ročníku súťaže „The best student project“ organizovanej produktivne.sk

Aj tento rok nadviazali študenti Priemyselného manažérstva na úspechy ich kolegov z predchádzajúcich ročníkov.

Víťazom tretieho ročníka sa stal Ing. Filip Galgóci s prácou „Návrh efektívne fungujúceho materiálového toku pre sériovú výrobu prístrojovej dosky s novými padmi M4 a M5 v spoločnosti Faurecia Slovakia s.r.o. odštepný závod Interior System Hlohovec“ (vedúca práce doc. Ing. Helena Makyšová, PhD.). Zároveň získal aj cenu za najlepšiu prácu v oblasti kvality.

14.07.2016 Pozvánka - IOT Expo 2016 - Internet of things France vs V4

V dňoch 7.-8.7.2016 organizuje Slovak Business Agency v spolupráci s Francúzskou ambsádou na Slovenskukooperačné podujatie spojené s konferenciou so zameraním na stále aktuálnejšiu tému Internet of Things (IoT).IoT Expo 2016 poskytuje možnosť stretnutia a sieťovania pre start-upy ako aj veľké spoločnosti, výskumné centrá, podnikateľských anjelov a zástupcov rizikového kapitálu z 5 krajín (V4 a Francúzsko) v srdci Európy za účelom výmeny znalostí, nápadov a otvorenia nových možností pre obe strany startupovej scény. Partnerom podujatia je aj Slovenská technická univerzita v Bratislave.

13.07.2016  Automobilová junior akadémia (AJA) na MTF STU v Trnave

Za účasti dekana MTF STU prof. Dr. Ing. Jozefa Peterku, prodekanky pre zahraničné projekty doc. Mgr. Dagmar Cagáňovej, PhD. a prodekana pre vzdelávanie doc. Ing. Romana Čičku, PhD. ako aj primátora mesta Trnava JUDr. Petra Bročku, LL.M., viceprezidenta ZAP SR Ing. Jaroslava Holečka, PhD. a zástupcov spoločností PSA Groupe Slovakia Ing. Daniely Schweizer, manažérky pre nábor zamestnancov a vzdelávanie a Ing. Petra Šveca, hovorcu a manažéra pre komunikáciu a Boge Elastmetall Slovakia, a. s. Mgr. Zuzany Boorovej, HR manažérky a prokuristky spoločnosti bola dňa 11.7.2016 v priestoroch MTF STU v Trnave slávnostne otvorená Automobilová JUNIOR Akadémia (AJA).

19.07.2016 Úspešní absolventi fakulty – Cena rektora, Cena dekana a Pochvalné uznanie dekana udelené absolventom I. stupňa štúdia v ak. roku 2015/2016

V akademickom roku 2015/2016 udelil rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave študentke, absolventke fakulty Bc. Behrovej Sare Cenu rektora za vynikajúce výsledky v štúdiu. Absolventka ukončila štúdium na I. stupni s vyznamenaním a dosiahla vážený študijný priemer za celé štúdium vrátane úspešných štátnych skúšok 1,11.

17.08.2016 Harmonogram akademického roka 2016/2017 MTF STU

Akademický rok 2016/2017 začína na MTF STU so sídlom v Trnave dňom 19.9.2016. Slávnostné zahájenie akademického roka sa koná v Bratislave dňa 19.9.2016 na Mýtnej ul.

16.08.2016 Nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné pobyty

V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové  pobyty v letnom semestri akademického roka 2016/2017.

Štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl (aj v prípade, že sa doktorandské štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii v zmysle zákona o VŠ, napr. na SAV) s trvalým pobytom na Slovensku na pokrytie životných nákladov na študijný pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (magisterské/inžinierske/doktorské štúdium), resp. študijný alebo výskumný pobyt počas doktorandského štúdia na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnej organizácii.

 

JÚN 2016

07.06.2016 Medzinárodná vedecká e-konferencia ISeC 2016

Medzinárodná vedecká konferencia ISeC 2016, ktorá sa uskutoční v termíne 11. 7. – 15. 7. 2016, je určená pre študentov doktorandského štúdia a vedeckých pracovníkov.
Jej cieľom je umožniť predstaviť výsledky vedecko-výskumnej práce odbornej komunite.

14.06.2016 "Cena primátora 2016" pre študenta MTF

Dňa 7. júna 2016 sa v zasadačke Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, v budove historickej Radnice uskutočnilo každoročné slávnostné udeľovanie Ceny primátora mesta Trnava za mimoriadne výsledky v štúdiu. Primátor mesta udeľuje ocenenie najlepším žiakom základných škôl, študentom stredných škôl a univerzít v rámci sociálneho rozvoja mesta Trnava. Medzi ocenenými bol študent inžinierskeho stupňa štúdia študijného programu obrábanie a tvárnenie na MTF STU so sídlom v Trnave -  Bc. DUŠAN PETRÍK.

14.06.2016 Zahraničná návšteva na MTF

Dňa 10.6.2016 navštívila MTF STU delegácia z Istanbul Bilgi University. Dekan fakulty prof. Dr. Ing. Jozef Peterka privítal rektora prof. Dr. Mehmet Durmana a ďalších hostí z tejto významnej tureckej univerzity Rector, Prof. Dr. Atilla Eriş, VP/Provost, Assist. Prof. Dr. Şamil Erdoğan, Director of International Center

14.06.2016 Zahraničná návšteva na MTF

Dňa 9.6.2016 navštívil MTF STU Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Japonska v Slovenskej republike, pán Jun Shimmi. Sprevádzali ho Prvý tajomník Veľvyslanectva Japonska v Slovenskej republike, Shinji Soyama a podpredseda predstavenstva Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Ing. Juraj Čajko.  Vzácnych hostí privítal dekan fakluty prof. Dr. Ing. Jozef Peterka a prodekan pre vedu prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.

15.06.2016 Ukončenie odborného kurzu Technológia a konštrukcia v praxi

Ústav výrobných technológií MTF STU so sídlom v Trnave v spolupráci so spoločnosťou INA Skalica, s. r. o., zorganizoval v letnom semestri 2015 – 2016 1-semestrový odborný kurz s názvom Technológia a konštrukcia v praxi pre vybraných študentov prvého a druhého ročníka inžinierskeho stupňa štúdiaKurz prebiehal kombinovane v priestoroch  MTF STU a spoločnosti INA Skalica formou riešenia projektových úloh pod vedením odborníkov z praxe a zameriaval sa na riešenie reálnych problémov z oblasti výrobných technológií (technológia tvárnenia, obrábania a montáže) a z oblasti zlepšovania podnikových procesov (projekt Fit for Quality, Six Sigma).

16.06.2016 Inkubátor nápadov a myšlienok – odovzdanie dekrétov riešiteľom projektov

Dňa 13. 6. 2016 odovzdal prodekan fakulty prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. dekréty riešiteľom schválených projektov v rámci výzvy „Inkubátor nápadov a myšlienok“, ktorá bola vyhlásená dekanom MTF STU prof. Dr. Ing. Jozefom Peterkom.

22.06.2016 Výsledky TEACHER´S CUP - Memoriál profesora Milana Turňu

Dňa 17.6.2016 v Trnave sa uskutočnil 15.ročník slovensko – českého tenisového turnaja učiteľov a zamestnancov vysokých škôl a zároveň memoriál zakladateľa turnaja prof. Ing. Milana Turňu, PhD. Turnaj bol organizovaný Centrom akademického športu MTF STU v spolupráci s Odborom poznatkového manažmentu a Odborom hospodárskych a administratívnych činností MTF STU, pod záštitou dekana MTF STU prof. Dr. Ing. Jozefa Peterku.

22.06.2016 Úspešní absolventi fakulty – Cena rektora, Cena dekana a Pochvalné uznanie dekana udelené absolventom II. stupňa štúdia v ak. roku 2015/2016

V akademickom roku 2015/2016 udelil rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave študentovi, absolventovi fakulty Ing. Starečkovi Augustínovi Cenu rektora za vynikajúce výsledky v štúdiu. Absolvent ukončil štúdium na II. stupni s vyznamenaním, dosiahol vážený študijný priemer za celé štúdium 1,04 vrátane úspešných štátnych skúšok, zároveň sa umiestnil na prvých miestach v Študentskej vedeckej konferencii v rokoch 2015 a 2016.

23.06.2016 Zapísali sme nových študentov do I. roku bakalárskeho štúdia - 2016/2017

Ako je zvykom, aj v tomto roku sme v mesiaci jún (22. 6. - 23. 6. 2016)  privítali na  Materiálovotechnologickej fakulte novoprijatých študentov, ktorí sa zapísali do I. roku bakalárskeho štúdia v dennej forme štúdia prezenčnou a kombinovanou metódou v Trnave a na výučbovom stredisku v Dubnici nad Váhom.

27.06.2016 Novovymenovaní docenti MTF STU

Magnificencia, rektor Slovenskej technickej univerzity, prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., dňa 22. júna 2016 slávnostne odovzdal novým docentom STU menovacie dekréty.

29.06.2016 Úspech študenta z UVTE

Dňa 27. júna 2016  sa uskutočnila prezentácia a finále TOP 10 najlepších projektov v rámci medzinárodnej súťaže „The Best Student´s Project, určenej pre študentov denného štúdia slovenských a českých univerzít, ktorí dokončili svoju diplomovú prácu na inžinierskom stupni štúdia v akademickom roku 2015/2016.

 

MÁJ 2016

05.05.2016 Prof. Durakbasa z Technickej univerzity vo Viedni na návšteve MTF STU

Dňa 27.4.2016 navštívil fakultu Ao.Univ.Prof. Prof.h.c. Prof.h.c. Dipl.-Ing. Dr.techn. Dr.h.c.Numan M. Durakbasa z Technickej univerzity vo Viedni, Inštitútu Fertigungstechnik und Hochleistungslasertechnik. S dekanom fakulty prof. Peterkom, prodekanom prof. Milan Marônkom a prof. Karolom Velíškom hovorili o spolupráci najmä v oblasti metrológie. Prof. Durakbasza v popoludňajších hodinách navštívil laboratóriá UVTE a v rámci prezentácie svojho pracoviska informoval pracovníkov UVTE o metrologických laboratóriách a svojich oblastiach výskumu. Za štart konkrétnej spolupráce možno považovať prípravu spoločného projektu v rámci bilaterálnej vedecko-výskumnej spolupráce Rakúsko-Slovensko.

06.05.2016 Študenti MTF úspešní na ŠVK vo Zvolene

Dňa 3. mája 2016  študenti MTF STU so sídlom v Trnave úspešne prezentovali svoje práce a získali umiestnenie v medzinárodnej konkurencii na 57. ročníku  Študentskej vedeckej konferencii na Drevárskej fakulte, Technickej univerzity vo Zvolene.

  1. miesto získal v sekcii Marketing, obchod a inovačný manažment Bc. Tomáš Rudnický s témou Inovácia produktového radu a jej propagačná podpora (školiteľka Ing. Dagmar Babčanová, PhD.).
  1. miesto získal v sekcii Ekonomika a manažment podnikov Milan Kováčik s témou  Aplikácia nástrojov manažérstva kvality pri zlepšovaní procesov v spoločnosti IKEA Industry Slovakia s.r.o., Trnava (školiteľka Ing. Katarína Čekanová, PhD.).

12.05.2016 Stretnutie absolventov

Dňa 30. apríla 2016 sa v reštaurácii na Kamennom mlyne uskutočnilo stretnutie absolventov MTF po 20-tich rokoch. Celkovo sa zúčastnila takmer polovica celého ročníka končiaceho v roku 1996. Atmosféra bola priateľská a plná pohody. Po úvodnom znovu-spoznávaní sa bola stredobodom stretnutia aj vzájomná debata, v ktorej sa „vynárali“ historky zo štúdia a rovnako aj so súkromného života.

Každý z prítomných sa mal čím pochváliť a ukázalo sa, že každý z absolventov STU MTF v roku 1996 má za sebou jednak zaujímavú, ale aj úspešnú kariéru. Viacerí sú úspešní manažéri, riaditelia, vedúci prevádzok a iné, veľmi zaujímavé a významné povolania.

16.05.2016 Účasť zástupcov Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu na úvodnom stretnutí k projektu YounGo vo Valencii

V dňoch  26. 4. 2016 – 30. 4. 2016 sa zástupkyne Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. a Ing. Natália Horňáková, PhD. zúčastnili úvodného stretnutia k zahraničnému projektu Erasmus+ Encouraging Social Entrepreneurship among European Youth (akronym YounGo, doba riešenia projektu: od 01/02/2016 do 30/06/2017, hlavná riešiteľka projektu: doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.) v španielskej Valencii.

17.05.2016 Nový profesor MTF STU

Dňa 16.5.2016 vymenoval prezident SR Andrej Kiska  v Prezidentskom paláci 42 nových profesorov, medzi ktorými bol aj zamestnanec MTF STU doc. Ing. Pavol Božek, CSC. (vymenovaný v odbore Výrobná technika).

18.05.2016 Správa z volieb do AS MTF STU

Voľby do AS MTF STU na funkčné obdobie 2014-2018 sa konali v dňoch 16. a 17. 5. 2016 v priestoroch vestibulu pavilónu „T“. Voľby boli organizované na základe schváleného harmonogramu volieb a zásad volieb do Akademického senátu  MTF STU.

19.05.2016 Súťaž The Best Student´s Project 2016

Súťaž je určená pre študentov slovenských a českých univerzít denného štúdia, ktorí dokončia svoju diplomovú prácu na inžinierskom stupni štúdia v akademickom roku 2015/2016. Téma ich diplomovej práce musí zapadať do oblasti priemyselného inžinierstva, manažérstva výroby alebo manažérstva kvality. Do súťaže sa môžu zapojiť aj študenti, ktorí vypracovali bakalársku prácu, ktorej úroveň bude možné z hľadiska prínosov, štruktúry a obsahu porovnať s diplomovou prácou.

19.05.2016 Výstava fotografií TERRA ABSTRACTA

Dňa 6.5.2016 v popoludňajších hodinách bola v priestoroch MTF STU otvorená výstava fotografií prodekana Milana Marônka nesúca názov TERRA ABSTRACTA. Po úvodnom príhovore dekana fakulty Jozefa Peterku autor fotografií predstavil prítomným vystavené kolekcie a ich súvislosť s univerzitnou pôdou a jubilejným 30. výročím fakulty. Fotografie tematicky zoradené do troch cyklov ponúkajú návštevníkom pohľad prostredníctvom tvorivého využitia makro zobrazenia na vizuálne stvárnenie niektorých prírodných zákonov. 

19.05.2016 Nová výzva APVV Slovensko-Srbsko

Aktuálna výzva APVV Slovensko-Srbsko 2016 "Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Srbskej republike". 

19.05.2016 Excelentné tímy mladých výskumníkov - výzva

V súlade so Smernicou č. 7/2015-SR vyhlasuje rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov v podmienkach STU v Bratislave  (ďalej len Program).

19.05.2016 Uskutočnil sa seminár na UVTE

V rámci projektov medzinárodnej spolupráce CEEPUS navštívil Materiálovotechnologickú fakultu so sídlom v Trnave  Associate  Professor  Gelu  Ovidiu  Tirian zo Strojníckej fakulty Polytechnickej univerzity Timisoara so sídlom v Hunedoare ( Rumunsko ).
Pri tejto príležitosti sa uskutočnil dňa 18.5.2016 na UVTE seminár na tému Mobile robots and robotic arms.

20.05.2016 Bývalá botanická záhrada MTF STU pozýva

V rámci podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad Vás pozývame v dňoch 10. až 12. jún 2016 na návštevu Bývalej botanickej záhrady MTF STU. Záhrada bude v týchto dňoch otvorená NONSTOP. Navyše sme pre Vás pripravili v sobotu 11. júna o 19.00 hod. prehliadku botanickej záhrady s odborným výkladom.

25.05.2016 Pozvánka na Deň otvorených dverí v ON Semiconductor

Spoločnosť  ON Semiconductor  Piešťany pozýva záujemcov na Deň otvorených dverí  dňa 11. 6. 2016 od 14.00 hod. – 18.00 hod. v areáli firmy.

30.05.2016 Ponuka vypracovať záverečnú prácu v ak. roku 2016/2017 v SOVA DIGITAL

Spoločnosť SOVA podporuje študentov končiacich ročníkov vysokoškolského štúdia pri spracovávaní bakalárskych a diplomových prác. Ponúka odbornú prax a vypracovanie záverečnej práce v rámci projektu SPICE v ak.roku 2016/17.

30.05.2016 Stretnutie s bývalými zamestnancami MTF STU

V piatok 20. mája 2016 sa v priestoroch Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave konalo stretnutie s bývalými zamestnancami fakulty. Podujatie otvoril dekan fakulty prof. Dr. Ing. Jozef Peterka. Po úvodnom hudobnom vystúpení žiačok ZUŠ v Trnave prodekan prof. Ing. Milan Marônek, CSc. prezentoval bývalým zamestnancom budovanie Campusu Bottova a Univerzitného vedeckého parku. Vedúca Odboru poznatkového manažmentu PhDr. Kvetoslava Rešetová PhD. informovala účastníkov o aktuálnom dianí na fakulte v tomto roku.

30.05.2016 Prezentácia fakulty na 3. ročníku výstavy a konferencie 3D EXPO 2016 v Českej republike

V dňoch 10. 5. – 13. 5. 2016 sa v Prahe uskutočnila najväčšia výstava s tematikou 3D tlače v Českej republike 3D EXPO 2016. Počas výstavy sa predstavili firmy a jednotlivci zaoberajúci sa 3d tlačou, 3d skenovaním a modelovaním. V rámci výstavy sa uskutočnila konferencia s názvom „Odborná konference o stolním 3D tisku“, na ktorej prezentoval príspevok s názvom "Aj desktop môže slúžiť vede“ študent doktorandského štúdia Ing. Ján Milde. pričom prednášal  o využití FDM  technológie na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, Materiálovotechnologickej fakulte so sídlom v Trnave“.

30.05.2016 MTF úspešná na TECHFÓRUM 2016

Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre je najvýznamnejším priemyselným veľtrhom na Slovensku. Každoročne sa usiluje vytvoriť stabilné zázemie pre úspešnú komunikáciu odborníkov, stretávanie medzi dodávateľmi a odberateľmi, byť účinnou platformou na porovnávanie sa s konkurenciou, získavanie nových kontaktov a upevňovanie existujúcich vzťahov. Podpora účasti univerzít a vysokých škôl je deklarovaná v podnázve veľtrhu ako 4. ročník prezentácie inovácií výstupov vysokých škôl a univerzít technického zamerania. Sprievodnou akciou veľtrhu je výstava TECHFÓRUM 2016, na ktorej sa MTF STU prezentovala v dňoch 24.-27.5.2016.

30.05.2016 Študenti UPIM na Dni kvalitára v spoločnosti Robert Bosch České Budějovice

Dňa 13.5.2016 pripravila spoločnosť Robert Bosch České Budějovice, spol. s r. o. každoročne organizovanú akciu pre študentov vysokých škôl s názvom „Deň kvalitára“. Spoločnosť Robert Bosch České Budějovice patrí v súčasnosti k najväčším svetovým dodávateľom špičkových produktov pre automobilový priemysel.


APRÍL 2016

01.04.2016 Voľne dostupný prístup k JoVE

JoVE je prvý recenzovaný (s impact factorom) vedecký video časopis. Indexovaný je v databázach PubMed, SciFinder a Scopus. Odborné zameranie ilustrujú sekcie, do ktorých sú video články rozdelené: Biology, Neuroscience, Immunology & Infection, Medicine, Bioengineering, Engineering,  Chemistry, Environment, Behavior a Developmental Biology.

01.04.2016 Jozef Murgaš – Wireless World

Technologické múzeum MTF STU sa stalo miestom, kde sú prezentované artefakty technického významu, poukazuje na historické zázemie našej technickej inteligencie, na silnú erudíciu našich predchodcov, na zázemie z ktorého čerpajú naše súčasné vedomosti. Ukázať študentom na písomnostiach, ako aj na skutočných exponátoch ako postupoval technický rozvoj, ako pracovali a na čom pracovali naši predchodcovia, bola investícia, ktorá sa vypláca.

06.04.2016 Výzvy VEGA a KEGA 2017

Odbor vedy a techniky na vysokých školách zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2017.  Odbor vedy a techniky na vysokých školách zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2017. 

06.04.2016 Exkurzia študentov a zamestnancov Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu v spoločnosti Protherm Production, s. r. o., Skalica

Dňa 31.3.2016 sa študenti a zamestnanci Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu (UPIM) MTF STU v Trnave zúčastnili exkurzie v podniku Protherm Production, s. r. o., Skalica. Exkurzia bola organizovaná v rámci predmetu Základy priemyselného inžinierstva. Po príchode do podniku boli zúčastneným poskytnuté základné informácie o chode spoločnosti prostredníctvom úvodnej prezentácie profilu Protherm Production, s.r.o. 

06.04.2016 Vymenovanie zástupcov riaditeľa Ústavu výrobných technológií

Oznamujeme zamestnancom, že prof. Dr. Ing. Jozef Peterka, dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave, na základe návrhu prof. Ing. Petra Šugára, CSc., riaditeľa Ústavu výrobných technológií, vymenoval s účinnosťou od 01. 04. 2016 prof. h. c. prof. Ing. Karola Velíška, CSc. za zástupcu riaditeľa ústavu pre zahraničné vzťahy a prof. Ing. Romana Koleňáka, PhD. za zástupcu riaditeľa ústavu pre vedu a výskum.

12.04.2016 Výberové konanie na vedúceho odboru.

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta: vedúca/vedúci Odboru komunikačných a informačných systémov

12.04.2016 Ambasádori 2016 – študenti reprezentovali fakultu

V roku 2016 sa akcia ambasádor uskutočnila piaty rok, čo svedčí o stálom záujme študentov fakulty,  ponúknuť pohľad vysokoškoláka na univerzitné štúdium študentom stredných škôl – budúcim maturantom a záujemcom o vysokoškolské štúdium, v podobe osobnej účasti a konzultácie prostredníctvom pripravenej prezentácie.

13.04.2016 Zástupcovia Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE na MTF STU

Dňa 13. 4. 2016 navštívili Materiálovotechnologickú fakultu STU so sídlom v Trnave zástupcovia Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach – prof. Ing. Michal Cehlár, PhD., dekan fakulty, prof. Ing. Daniela Marasová, CSc., riaditeľka Ústavu logistiky, doc. Ing. Martin Straka, PhD., zástupca riaditeľky Ústavu logistiky a Ing. Peter Kačmáry, PhD.

13.04.2016 6 projektov H2020 podporených na MTF STU

Rektor STU, prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., podporil na Materiálovotechnologickej fakulte 6 vedecko-výskumných projektov H2020 , nakoľko boli hodnotené nad prah úspešnosti.

19.04.2016 Študentská vedecká konferencia 2016 – výsledky fakultného kola

Dňa 14. apríla 2016 sa na MTF STU so sídlom v Trnave uskutočnil 20. ročník Študentskej vedeckej konferencie 2016 (ŠVK).

21.04.2016 Na Ústave integrovanej bezpečnosti sa konali prednášky pre študentov 2. ročníka ŠP Integrovaná bezpečnosť

Dňa 7.4.2016 sa na Ústave integrovanej bezpečnosti konala prednáška pre študentov 2. ročníka ŠP Integrovaná bezpečnosť v rámci predmetu Toxikológia na tému: Life cycle assessment and toxicity impacts of industrial emissions.

21.04.2016 Študenti reprezentovali MTF v športových súťažiach o „Pohár Rektora STU“

Počas letného semestra 2015/2016 sa v Bratislave uskutočnili športové súťaže študentov STU o "Pohár Rektora STU". Z dôvodu prípravy Univerziády 2016, ktorú v septembri organizuje STU (plávanie MTF), boli tento rok športové súťaže redukované. V konkurencii študentov všetkých fakúlt STU sa reprezentanti našej MTF pod vedením pedagógov z CAKŠ nestratili.

21.04.2016 Prezentácia SAIA o mobilitách

Agentúra SAIA Vás pozýva na seminár o štipendijných možnostiach do zahraničia (jazykové kurzy, študijné/výskumné pobyty, ale aj celé štúdium ukončené bakalárskym, inžinierskym príp. doktorandským titulom či krátkodobé pobyty spojené s vypracovaním bakalárskej/diplomovej/dizertačnej práce).

15.04.2016 Vykonávacie predpisy pre doplňujúce voľby do AS MTF STU (Študentská časť AS MTF STU)

Doplňujúce voľby do AS MTF STU sa uskutočnia v termíne stanovenom harmonogramom doplňujúcich volieb a riadia sa ustanoveniami zákona č. 131/2002 Z. z. a Zásadami volieb do Akademického senátu MTF STU so sídlom v Trnave.

28.04.2016 Excelentné tímy mladých výskumníkov - výzva

V súlade so Smernicou č. 7/2015-SR vyhlasuje rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov v podmienkach STU v Bratislave  (ďalej len Program).

27.04.2016 TERRA ABSTRACTA: Výstava fotografií Milana Marônka

Dňa 6. mája 2016 o 14.00 hod sa bude v priestoroch foyer T-002 (Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, ul. J. Bottu 25) konať otvorenie výstavy fotografií Milana Marônka nesúcej názov TERRA ABSTRACTA. Výstava bude pozostávať z 30 fotografií symbolizujúcich 30 rokov existencie fakulty. Fotografie tematicky zoradené do troch cyklov ponúknu návštevníkom pohľad na abstraktnú formu vizualizácie fyzikálnych zákonov vďaka tvorivému využitiu makro zobrazenia.

 

MAREC 2016

11.03.2016 Návšteva spoločnosti Bekaert na MTF

Dňa 2. 3. 2016 sa uskutočnila návšteva predstaviteľov spoločnosti Bekaert na našej fakulte. Bekaert je medzinárodná firma, zaoberajúca sa výrobou oceľových drôtov pre veľmi širokú škálu aplikácií. Bekaert vlastní na Slovensku dva veľké výrobné závody v Hlohovci (bývalá drôtovňa) a v Sládkovičove. Predstaviteľom spoločnosti z vývojového centra v Belgicku, vrátane CTO (Chief Technology Officer), ako aj početným predstaviteľom manažmentu jej slovenských závodov sa predstavili naše ústavy s technologickým a materiálovým zameraním. 

11.03.2016 Výzva na predkladanie žiadosti o štipendium – Národný štipendijný program- akademický rok 2016/2017

V rámci Národného štipendijného programu SR na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové pobyty v akademickom roku 2016/2017.

14.03.2016  FRESHHH 2016 – online súťaž

Súťaž Freshhh 2016 organizovaná Skupinou MOL, zameraná na ropný a plynárenský priemysel, v ktorej majú študenti za úlohu vybudovať a riadiť svoju vlastnú rafinériu. 5 víťazných tímov z online časti si zmeria sily vo finále v Prahe, kde si 3 najlepšie tímy rozdelia výhru 25 000 EUR.

16.03.2016 Výberové konanie na miesta docentov

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta:

docent v študijnom odbore:

  • 5.2.52   Priemyselné inžinierstvo  1 miesto
  • 5.2.26   Materiály – 1 miesto

16.03.2016 Výberové konanie na miesto docenta / odborného asistenta

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta:

docent/odborný asistent v študijnom odbore:      

  • 5.2.50   Výrobná technika – 1 miesto

16.03.2016 Výberové konanie na miesto odborného asistenta

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave, Paulínska 16 v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie miest vysokoškolských učiteľov:

ÚSTAV PRIEMYSELNÉHO INŽINIERSTVA A MANAŽMENTU

  • 1 miesto odborného asistenta v študijnom odbore Priemyselné inžinierstvo.  

17.03.2016 Uskutočnil sa Job Day 2016

4. ročník akcie JOB DAY 2016 je za nami. Uskutočnil sa 16. marca 2016 a inak, ako úspešne, sa hodnotiť nedá. Tento rok v nových priestoroch, na jednom mieste – vo foyer budovy v pavilóne T na Bottovej ulici sa stretli študenti fakulty so zástupcami z 25 firiem a spoločností, ktoré v rámci hľadania  nových pracovných síl poskytujú prístup kvalifikovaným uchádzačom-absolventom vysokých škôl hľadajúcim zamestnanie po ukončení štúdia.

17.03.2016 Návšteva z firmy HUMUSOFT s.r.o. na MTF

V priestoroch Ústavu aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky MTF STU sme dňa 16.3.2016 privítali zástupcov z firmy HUMUSOFT s.r.o., pána Ing. M. Foltina, PhD. a Ing. M. Blaha, PhD..

29.03.2016 PhDr. Mironovová ocenená ministrom školstva

Dňa 22.3.2016 (pri príležitosti Dňa učiteľov) si pedagogickí pracovníci prevzali z rúk ministra školstva Juraja Draxlera ocenenia za mimoriadne úspechy vo svojej pedagogickej práci. Ocenených bolo celkovo 62 učiteľov a pracovníkov, ocenenia sa udeľovali v kategórii: Veľké medaily sv. Gorazda, Malé medaily sv. Gorazda a ďakovné listy.

21.03.2016 Oznam o konaní 4. ročníka celoštátnej súťaže Skills Slovakia „Mladý mechatronik“

Dňa 31.marca 2016 (štvrtok) sa v priestoroch MTF STU v Trnave (vestibul budovy T 02) uskutoční 4. ročník celoštátnej súťaže Skills Slovakia „Mladý mechatronik“ určenej pre žiakov stredných odborných škôl odboru mechatronik. 

 

FEBRUÁR 2016

  

2.2.2016: Poverenie funkciou vedúceho Odboru informačných a komunikačných systémov

Oznamujeme zamestnancom, že prof. Dr. Ing. Jozef Peterka, dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave, s účinnosťou od 1. februára 2016 poveril funkciou vedúceho Odboru informačných a komunikačných systémov Ing. Mateja Hýroša.  

Pri plnení úloh vyplývajúcich z tejto funkcie želáme menovanému veľa úspechov.

2.2.2016: Vymenovanie vedúceho Oddelenia správy budov a investícií

Oznamujeme zamestnancom, že prof. Dr. Ing. Jozef Peterka, dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave, na základe návrhu Ing. Branislava Pastuchu, PhD., tajomníka fakulty, vymenoval s účinnosťou od 1. februára 2016 p. Jána Mušku za vedúceho Oddelenia správy budov a investícií.

Pri plnení úloh vyplývajúcich z tejto funkcie želáme menovanému veľa úspechov.

3.2.2016: Prístup k časopisom Institute of Physics

V termíne 2.2.2016 - 31.12.2016 je nastavený prístup (na základe overených IP adries) k časopisom Institute of Physics na platforme IOPscience pre celú Slovenskú technickú univerzitu.

10.2.2016: Uskutočnil sa IX. ročník akcie „Deň otvorených dverí 2016“

V stredu 10. 2. 2016 sme privítali v priestoroch MTF STU so sídlom v Trnave v rámci  Dňa otvorených dverí viac ako 300 záujemcov o štúdium materiálov a technológií, informatiky, personalistiky, manažmentu a bezpečnosti ponúkaných v 10 akreditovaných študijných programoch v ak. roku 2016/2017.

S potešením konštatujeme, že záujem o štúdium na fakulte prejavili študenti stredných škôl ako z Trnavy, tak aj z okolia Piešťan, Galanty, Šurian, Ilavy, Dubnice nad Váhom, Púchova, Levíc, Tlmáč, Skalice, Považskej Bystrice - čo dokazuje, že absolventi našej fakulty majú dobré uplatnenie v praxi.

12.2.2016: História MTF STU vo fotografiách

Rok 2016 je pre našu fakultu jubilujúci – oslavujeme 30. výročie svojej existencie a pri tejto príležitosti Vás pozývame na výstavu fotografií z histórie fakulty. Čas sa výrazne podpísal na zmene budovy na ul. Jána Bottu, kde mala fakulta svoje začiatky. Čas bol milosrdný k ľuďom, pretože niektorí ako keby sa nemenili vôbec.

5.2.2016: Výzva na predkladanie žiadosti o štipendium – Národný štipendijný program- akademický rok 2016/2017

V rámci Národného štipendijného programu SR na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové pobyty v akademickom roku 2016/2017.

15.2.2016: Výberové konanie na odborného asistenta

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave, Paulínska 16 v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie miest vysokoškolských učiteľov:

Ústav Priemyselného inžinierstva a manažmentu: 1 miesto odborného asistenta v študijnom odbore Priemyselné inžinierstvo.  

22.2.2016: MTF STU partnerom Visegradfund

Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Materials Science and Technology in Trnava is a partner of Visegrad Fund project - Standard Grant No. 21520171 called:
QUALITY MAKES A DIFFERENCE

23.2.2016: Účasť zástupcov Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu na zahraničnom kick off meetingu projektu Erasmus+ INNOVAT v Nikarague

V dňoch  3. 2. 2016 - 9. 2. 2016 sa zástupcovia Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu - Ing. Lukáš Jurík a Ing. Milan Bachár, zúčastnili zahraničnej pracovnej cesty v meste Managua - Nikaragua.

Hlavným cieľom pracovnej cesty bola účasť na úvodnom stretnutí k zahraničnému projektu „SOCIAL INNOVATION FOR YOUTH SOCIAL ENTREPRENEURSHIP“

18.2.2016: Oznámenie o obhajobách

Oznámenie o obhajobách habilitačných prác a konaní verejných habilitačných prednášok: Ing. Marka Rybakowského, PhD., Ing. Kristíny Gerulovej, PhD., Ing. Niny Vetríkovej, PhD. 

29.2.2016: Prístup k časopisom Taylor & Francis

Vážení kolegovia, rada by som Vám oznámila, že máme nastavený skúšobný prístup k časopisom vydavateľstva Taylor & Francis a je aktívny do 31. 3. 2016.

Prístup je nastavený na IP adresy fakulty  priamo na www.tandfonline.com aj na www.infozdroje.sk, kde je okrem iného odkaz na pomôcky a propagačné materiály. 


JANUÁR 2016

 

07.01.2016 Voľby zástupcov MTF STU do Študentskej rady vysokých škôl SR na obdobie 2014-2016

Akademický senát MTF STU v Trnave na svojom riadnom zasadnutí 16.12.2015 schválil volebnú komisiu, harmonogram a vykonávacie predpisy pre voľby zástupcov MTF STU do Študentskej rady vysokých škôl SR na obdobie 2014-2016.

07.01.2016 Nepremeškajte prihlášky na Erasmus+ 2016/2017

Vážení študenti, podávanie prihlášok v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2016/2017 bolo na MTF STU spustené dňa 4.12.2015. Termín ukončenia podávania prihlášok je  18.01.2016.

07.01.2016 Výsledky hodnotenia nových projektov VEGA so začiatkom riešenia v roku 2016

Predsedníctvo VEGA prerokovalo a schválilo výsledky vstupného hodnotenia projektov, ako ich predložili jednotlivé komisie VEGA. V uvedených zoznamoch sú projekty zoradené podľa úspešnosti, nejde o zoznamy financovaných projektov v roku 2016. Hodnotenie projektov prebiehalo v súlade s pravidlami VEGA, pričom externé oponentské posudky slúžili ako podklad na hodnotenie príslušnou komisiou. Každá komisia VEGA hodnotila projekty v kontexte všetkých prijatých žiadostí v danej komisii, pričom výsledné bodové hodnotenia sú výsledkom tajného hlasovania všetkých členov príslušnej komisie.

07.01.2016 Výsledky hodnotenia nových žiadostí KEGA so začiatkom riešenia v roku 2016

Predsedníctvo KEGA prerokovalo a schválilo výsledky vstupného hodnotenia projektov, ako ich predložili príslušné komisie KEGA. V uvedených zoznamoch sú projekty zoradené podľa úspešnosti po hodnotení v jednotlivých komisiách KEGA, nejde o zoznam financovaných projektov v roku 2016. Hodnotenie projektov prebiehalo v súlade s pravidlami KEGA, podľa ktorých externé oponentské posudky slúžili ako podklad na hodnotenie projektu v rámci príslušnej komisie. Výsledné bodové hodnotenie jednotlivých projektov je výsledkom tajného hlasovania všetkých členov komisie zrealizovaného prostredníctvom e-KEGA na Portáli vysokých škôl.

12.01.2016 Otvorenie výzvy na štipendijné pobyty v Rakúsku

V rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, bola otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyty v Rakúsku, a to v nasledujúcich kategóriách: Štipendiá Ernsta Macha Akcie pre doktorandov, Výskumné štipendiá Akcie pre postdoktorandov, Štipendiá Akcie pre diplomantov, Štipendiá Akcie na letné jazykové školy (o štipendiá na letné jazykové školy sa v roku 2016 môžu uchádzať uchádzači z humanitných odborov).

18.01.2016 Vymenovanie prodekana pre zahraničné projekty

Oznamujeme zamestnancom, že prof. Dr. Ing. Jozef Peterka, dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave vymenoval s účinnosťou od 15. 01. 2016 doc. Mgr. Dagmar Cagáňovú, PhD. do funkcie prodekanky pre zahraničné projekty. Menovaná bola do uvedeného dátumu poverená touto funkciou.

18.01.2016 Pracovné soboty na študijnom oddelení v letnom semestri 2015/2016

Z dôvodu uľahčenia vybavovania študijných záležitostí študentov dennej formy štúdia kombinovanou metódou budú okrem bežných stránkových hodín na študijnom oddelení fakulty (I. poschodie, Paulínska 16) aj stránkové hodiny počas sobôt v letnom semestri dňom 20. februára  2016 od 7.30 hod. do 15.30 hod. (obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.).

18.01.2016 Pracovné soboty v Akademickej knižnici v letnom semestri 2015/2016

V spojitosti so stanovenými pracovnými sobotami študijného oddelenia budú okrem bežných hodín aj stránkové hodiny počas sobôt v Akademickej knižnici (ul. Ján Bottu, pavilón T, č.  dv. 18) v čase  od 7.30 hod. do 15.30 hod. (obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.).

19.01.2016 Staň sa ambasádorom MTF STU pre propagáciu štúdia na MTF STU na ak. rok 2016/2017!

Máš dobré organizačné a komunikačné schopnosti? Chceš reprezentovať tvoju fakultu na strednej škole, ktorú si sám vyštudoval, prípadne inej strednej škole v tvojom okolí? Buď ambasádorom fakulty.

21.01.2016 Štipendiá, pracovné stáže a granty – nové možnosti

Neprehliadnite: Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní –možnosť štipendií (uzávierka 15. marec 2016) a projektov (uzávierka 15. marec 2016, 15. máj 2016). NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM SR - ŠTIPENDIÁ A CESTOVNÉ GRANTY pre  študentov a doktorandov  s trvalým pobytom v SR na pobyty v zahraničí, cestovné granty pre vysokoškolských učiteľov,  výskumných a umeleckých pracovníkov  s trvalým pobytom  v SR, ŠTIPENDIÁ  pre  zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na pobyty na Slovensku.

21.01.2016 Rozhovory s vedou na STU

Dňa 2. februára 2016 sa bude konať ďalšie zo stretnutí Rozhovorov s vedou s hosťom doc. Ing. Mariánom Veselým,CSc., vedúcim nedávno vybudovaného, jedinečného v krajinách V-4, Centra STU pre nanodiagnostiku. Po ukončení prednášky a diskusie si budete môcť centrum prezrieť s odborným výkladom.

21.01.2016 Výsledky doplňujúcich volieb do ŠRVŠ SR za MTF STU na obdobie 2014-2016

Doplňujúce voľby do ŠRVŠ SR za  MTF STU na funkčné obdobie 2014-2016 sa konali v dňoch 19. a 20. 1. 2016 vo vstupných priestoroch starého internátu. Voľby boli organizované na základe schváleného harmonogramu AS MTF STU.

21.01.2016 Výzva na predkladanie žiadostí v rámci Programu na podporu mladých výskumníkov

Rektor STU vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu na motiváciu a podporu zvyšovania kvality a efektívnosti vedecko-výskumnej činnosti mladých vedecko-výskumných pracovníkov (ďalej len Program).

26.01.2016 Logo k 30. výročiu MTF STU

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave si v roku 2016 pripomína 30. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti bol vytvorený návrh loga, ktorým si bude fakulta v priebehu roku 2016 pripomínať významné tridsiate jubileum.

26.01.2016 Výberové konanie na profesora/docenta

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta: profesor/docent v študijných odboroch, 5.2.51   Výrobné technológie a súčasne 5.2.7     Strojárske technológie a materiály – 2 miesta.

28.01.2016 „Opakovaná obchodná verejná súťaž “ Budova súp. č. 262 s pozemkom na Rázusovej ulici v Trnave

„Opakovaná obchodná verejná súťaž “ Budova súp. č. 262 s pozemkom na Rázusovej ulici v Trnave.

29.01.2016 Výberové konanie na odborného asistenta

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave, Paulínska 16 v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie miest vysokoškolských učiteľov: Ústav Priemyselného inžinierstva a manažmentu 1 miesto odborného asistenta v študijnom odbore Priemyselné inžinierstvo.