Prejsť na obsah
vnútorné vzťahy a public relations

December 2018

01.12.2018 Docentka Andrea Chlpeková poverená funkciou riaditeľky UPIM

Oznamujeme zamestnancom, že prof. Ing. Miloš Čambál, CSc., dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave, s účinnosťou od 1. decembra 2018 poveril vedením Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu doc. Ing. Andreu Chlpekovú, PhD. Súčasne poďakoval prof. Ing. Jozefovi Sablikovi, CSc. za doterajšiu prácu, ktorú vykonával ako riaditeľ UPIM.

19.12.2018 Ocenenie doc. Karola Hatiara

Cieľom Slovenskej ergonomickej spoločnosti (SES) je dobrovoľne združovať občanov a organizácie, ktoré majú záujem o zdokonaľovanie ergonomickej úrovne výrobkov, výrobných prostriedkov a procesov, o humanizáciu práce a pracovných podmienok. SES podieľa na rozvoji poznatkov v oblasti ergonómie a ich daľšom šírení na úrovni akademickej, podnikovej i v oblasti verejného života jednotlivcov.Ocenenie Slovenskej ergonomickej spoločnosti Za prínos v oblasti ergonómie prevzal v uplynulých dňoch doc. RNDr. Karol Hatiar, CSc. z Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu (UPIM).

 

November 2018

Materiálovotechnologická fakulta s výsledkami IT výskumu vo svete

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave (MTF STU) prezentovala výsledky IT výskumu v oblasti spracovávania neštruktúrovaných "Smart Data" na konferenciách FTC 2018 - Future Technologies Conference (Vancouver, Kanada) a ICICKM 2018 - Intellectual Capital and Knowledge Management (Cape Town, Juhoafrická republika).Príspevok na FTC sa sa týkal bariér udržateľnosti digitálnych technológií, ktorých životný cyklus je kratší z hľadiska potreby dlhodobej výučby. Príspevok na ICICKM bol zameraný na IT podporu priemyselného manažmentu pre Industry 4.0 pod názvom "The IT Support of Knowledge Management and Transmission within Community of Researchers" (Š. Svetský, O. Moravčík, P. Tanuška, P. Sakál).

06.11.2018 JobSpoTT 2018 - boli sme tam

Po piatykrát sme prezentovali fakultu návštevníkom veľtrhu práce JobSpoTT 2018, ktorý sa uskutočnil v utorok 6. 11. 2018 v priestoroch Mestskej športovej haly v Trnave.Organizátorom tohto podujatia je Národné kariérne centrum, ktoré zastupujú p. Koleník Miroslav a p. Holéczy Igor.Súčasťou veľtrhu bol hlavný a sprievodný program: medzi inými vystúpili na pódium stand-up komici Bekim a Michael Szatmáry, mali sme možnosť dozvedieť sa o dôsledkov sedavého zamestnania, taktiež získať informácie ako bol vynájdený penicilín.....V časti študentská zóna si návštevníci vypočuli zaujímavé príbehy o výhodách, nevýhodách práce v USA a mamičky sa dozvedeli, ako si budovať kariéru aj počas materskej dovolenky.

07.11.2018 Profesor Pavel Važan poverený funkciou riaditeľa UIAM

Oznamujeme zamestnancom, že v súvislosti s vymenovaním prof. Ing. Pavla Tanušku, PhD. za prodekana fakulty, prof. Ing. Miloš Čambál, CSc., dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave, s účinnosťou od 1. novembra 2018 poveril vedením Ústavu aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky prof. Ing. Pavla Važana, PhD.

17.11.2018 Študent roka 2018

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva (17. novembra) prezident SR navštívil STU. V jeho prítomnosti si najlepší študenti univerzity prevzali z rúk rektora STU ocenenie "Študent roka 2018".Rektor ocenil študentov univerzity za mimoriadne študijné výsledky, športové úspechy na prestížnych podujatiach, za výskum a mimoriadnu publikačnú činnosť, ako aj za humánne aktivity.Ocenenie Študent roka 2018 prevzali z rúk rektora univerzity aj traja študenti MTF za mimoriadne výsledky v štúdiu v predchádzajúcom období: Belokostolská Natália  - bakalárske štúdium, Bc. Šulhánek Patrik – inžinierske štúdium, Ing. Ďurica Juraj – doktorandské štúdium.

 

Október 2018

01.10.2018 MTF STU má nového dekana

Dňa 1.10.2018 rektor STU prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. uviedol do funkcie dekana Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave prof. Ing. Miloša Čambála, CSc. Slávnostnej inaugurácii dekana, ktorá bola súčasťou zahájenia nového akademického roka na STU, predchádzalo priateľské stretnutie s pánom rektorom na pôde fakulty, kde boli odovzdané - ďakovný list bývalému dekanovi prof. Dr. Ing. Jozefovi Peterkovi a súčasne menovací dekrét novému dekanovi prof. Ing. Milošovi Čambálovi, CSc. Pán rektor v krátkosti zhodnotil predchádzajúce obdobie a vyslovil prianie ďaľšieho úspešného napredovania MTF STU v Trnave

 

September 2018

28.09.2018 Boli sme na Noci výskumníkov

Dňa 28.9.2018 sa uskutočnil 12. ročník európskej Noci výskumníkov. MTF STU tak ako po minulé roky prezentovala časť svojho výskumu. Tento rok bol garantom prezentácie Ústav výskumu progresívnych technológií s názvom All you need is atom.
Malým zvedavcom bol priblížený svet atómu, rôznorodosť kryštalických štruktúr, od jednoduchých štruktúr najznámejších minerálov, cez komplexné kovové zliatiny až po kvázikryštály, ale tiež simulácia iónovej implantácie materiálov.  A zvedavcov bolo skutočne dosť a tešili sme sa záujmu o našu prezentáciu.Súčasťou tohto podujatia boli i odborné prednášky – za MTF STU tak po prvý raz odzneli:Dizajn materiálového sveta - prednášateľ: Dr. hab. Mariana Derzsi, PhD.a Mobilita ľudských zdrojov vo vede a technike a návrat odborníkov zo zahraničia – prednášateľ: doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.

 

Júl - August

21.07.2018 Zrecykluj svoju kefku

Z iniciatívy Ústavu integrovanej bezpečnosti sa naša fakulta zapojila do recyklačného projektu "Zrecykluj svoju kefku" a v priestore pavilónu T (pri okienku podateľne)  sme umiestnili  zberné krabice, kam môžete vhodiť použité zubné kefky. Biela krabica slúži na zber CURAPROX kefiek a žltá na ostatné kefky. Zubné kefky sú z plastu, ktorý sa ťažko, ale predsa len dá zrecyklovať. Viac o projekte recyklácie nájdete na stránke: www.ekovir.sk , kde sa uvádza i dôvod tohoto projektu: "Kým sa nám podarí zmeniť dizajn kefky na čo najekologickejšiu (viac v projekte CURAPROX Goes Green), chceme, aby naše kefky nekončili na skládke ani v spaľovniach. Naopak, radi by sme ich premenili na niečo zmysluplné. Vnímame, že na Slovensku je problém s triedením a recykláciou komunálneho odpadu. Z kefiek CURAPROX vyrábame koše na triedenie odpadu, ktoré darujeme slovenským školám."

 

Jún 2018

19.06.2018 Mariana Derzsi víťazkou Women in Science 2018

Už po druhý raz poznáme víťazky slovenskej verzie súťaže L’ORÉAL-UNESCO Women in Science 2018.Tohtoročné ceny boli udelené: v kategórii do 45 rokov Dr. hab. Mariane Derzsi, PhD. z Ústavu výskumu progresívnych technológií Materiálovotechnologickej fakulty v Trnave Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Dr. hab. Mariana Derzsi, PhD.: cieľom jej výskumu je nájsť nové materiály s výnimočnými magnetickými a elektrickými vlastnosťami na báze striebra a chlóru pomocou metód počítačom asistovaného materiálového designu na atómovej úrovni.Na MTF STU pôsobí od januára tohto roka - viac v článku: Odborníčka na nanomateriály sa vracia na STU. 

 

Máj 2018

22.05.2018 MTF STU na Techfórum 2018

V dňoch 22.-25.5.2018 sa MTF STU prezentovala na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre na sprievodnej akcii podujatia – výstava TECHFÓRUM 2018. Bol to 6. ročník prezentácie inovácií výstupov vysokých škôl a univerzít technického zamerania.MTF STU prezentovala svoj výskumný potenciál, akreditované študijné programy a ponuku na spoluprácu s praxou.

 

Apríl 2018

04.04.2018 Tlačová konferencia AJA 2018

Dňa 4.4.2018 sa uskutočnila tlačová konferencia pri príležitosti prípravy ďalšieho ročníka Automobilovej JUNIOR Akadémie. Letná akadémia bola predstavená zástupcom Zväzu automobilového priemyslu SR, generálnym sekretárom Ing. Jánom Pribulom, riaditeľom komunikácie Groupe PSA Slovakia Ing. Petrom Švecom a zástupkyňou Materiálovotechnologickej fakulty STU, prodekankou pre zahraničné projekty doc. Mgr. Dagmar Cagáňovou, PhD. Projekt pred tromi rokmi odštartoval ZAP SR a v Trnave dostal konkrétnu podobu vďaka partnerstvu MTF so sídlom v Trnave s trnavskou automobilkou Groupe PSA Slovakia. Projekt podporilo aj mesto Trnava, ktoré je zriaďovateľom základných škôl.“Hrou a odbornými cvičeniami chceme u študentov vyvolať zvedavosť a tvorivosť. Svet techniky je veľmi dynamický a ponúka široké uplatnenie fantázie a talentov detí,“ povedala na TK prodekanka MTF v Trnave Dagmar Cagáňová. Projektom chce jej Alma mater predstaviť atraktivitu štúdia na MTF v Trnave pre prax.

 

Marec 2018

27.03.2018 Ministerka školstva ocenila profesora Ulricha

V utorok 27.3.2018 sa pri príležitosti Dňa učiteľov uskutočnilo slávnostné podujatie - ministerka školstva Martina Lubyová odovzdala najvyššie rezortné ocenenie svätého Gorazda. Medzi ocenenými bol i prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD. EWE, ktorý si z rúk ministerky prevzal Malú medailu sv. Gorazda za prácu venovanú výchove technickej inteligencie na Slovensku a rozvoju Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave Slovenskej technickej univerzity.

Filip Praj - Akademickým majstrom sveta v streľbe

Skvelý úspech sa podaril študentovi inžinierskeho štúdia MTF - Filipovi Prajovi, ktorý na Akademických majstrovstvách sveta v streľbe v Malajzii získal zlatú medailu v disciplíne trap. Naviac s nástrelom 48 terčov vytvoril svetový rekord!Druhý titul Akademického majstra sveta získal Filip Praj v trape družstiev.

 

Január 2018

17.1.2018 Ocenená práca na konferencii Novus Scientia 2018

Dňa 17. až 18. januára 2018 sa v priestoroch Učebno-výcvikového zariadenia v Herľanoch uskutočnila XV. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Novus Scientia 2018, organizovaná Strojníckou fakultou Technickej univerzity v Košiciach. Táto konferencia bola zameraná na prezentáciu výsledkov výskumu doktorandov strojníckych fakúlt a im príbuzných fakúlt technických univerzít a vysokých škôl. Konferencia poskytla doktorandom možnosť prezentovať výsledky ich vedeckého bádania, nadviazať spoluprácu medzi pracoviskami a jednotlivcami s príbuzným výskumným zameraním a skvalitniť tak vedecké bádanie na úrovni doktorandského štúdia.Na konferencii boli prezentované výsledky experimentálneho výskumu z oblastí ako  automatizácia, mechatronika a robotika, technologické a materiálové inžinierstvo, manažment, priemyselné a digitálne inžinierstvo, konštrukčné a procesné inžinierstvo a nakoniec špeciálne inžinierske procesológie. Za Materiálovotechnologickú fakultu STU v Trnave sa konferencie zúčastnil Ing. Martin Frnčík, študent 3. ročníka DrŠ z Ústavu výrobných technológií, spolu so svojou školiteľkou, doc. Ing. Janou Šugárovou, PhD. Prezentovaný príspevok s názvom „The influence of the conventional CNC metal spinning parameters on the height of the cylindrical-shaped spun parts“ bol komisiou vyhodnotený ako druhý najlepší  v sekcii Technolgické a materiálové inžinierstvo.