Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Volebný program kandidáta na dekana MTF STU v Trnave na funkčné obdobie 2022-2026

 

Odborný životopis - prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.

Volebný program -  prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.