Prejsť na obsah
Fakulta

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave:

  • je akreditovaná ako univerzitná fakulta vysokoškolskej inštitúcie univerzitného typu,
  • je miestom vzniku prvého univerzitného vedeckého parku na Slovensku,
  • získala titul Ocenený finalista Národnej ceny SR za kvalitu v roku 2008 v kategórii organizácie verejného sektora,
  • je najúspešnejšia fakulta na Slovenku v získavaní financií z grantových schém,
  • tvorí moderný vysokoškolský kampus, ktorý ponúka pre svojich študentov ubytovanie v 2 internátoch, moderné učebne vybavené výpočtovou technikou, špičkové laboratóriá, bazén, posilňovňu, telocvičňu a stravovanie v jedálni.