Prejsť na obsah
o výučbovom stredisku Dubnica nad Váhom

Ing. Peter Kleinedler, PhD. – veduci VS MTF STU Dubnica n/V

Ing. Miroslava Pavličková – pracovníčka pre ekonomické činnosti

Ing. Ivana Kleinedlerová, PhD. – odborná asistentka

Ing. Jarmila Turčíková, PhD. – odborná asistentka