Prejsť na obsah
o výučbovom stredisku Dubnica nad Váhom

Výučbové stredisko MTF STU Dubnica nad Váhom v rámci výučby a rozšírenia vedomostí študentov, spolupracuje s výrobnými podnikmi formou výučbových exkurzií v rámci predmetov : Úvod do počítačovej podpory výrobných technológií, Základy výrobných technológií I a Náuka o materiáloch I.

Výrobné podniky  uzavreli s Výučbovým strediskom  dohodu o spolupráci hlavne v oblasti:

  • strojárskej výroby
  • metrologickej
  • montáže
  • využívania počítačovej podpory v praxi
  • strojárskych materiálov

Študenti tak majú možnosť praktickej výučby prednášaného učiva, sledovanie materiálových skúšok v mechanickej skúšobni, možnosť sledovania práce na CNC strojoch a obrábacích centrách, programovanie CNC strojov a podobne.