Prejsť na obsah
Študijné oddelenie

VEDÚCA ŠTUDIJNÉHO ODDELENIA FAKULTY

Mgr. Ivančíková Renáta
ul. Jána Bottu č. 25, miestnosť číslo T 19
Tel. kontakt: +421 918 646 005
E-mail: renata.ivancikova@stuba.sk

 

REFERÁT BAKALÁRSKEHO A INŽINIERSKEHO ŠTÚDIA

Bakalárske štúdium

Renáta Cuninková
ul. Jána Bottu č. 25, miestnosť číslo T 21
Tel. kontakt:  +421 918 646 009
E-mail: renata.cuninkova@stuba.sk

Adriana Richnáková
ul. Jána Bottu č. 25, miestnosť číslo T 23
Tel. kontakt: +421 918 646 008
E-mail: adriana.richnakova@stuba.sk 

Kvetoslava Šprinková
ul. Jána Bottu č. 25, miestnosť číslo T 20
Tel. kontakt: +421 917 367 300
E-mail: kvetoslava.sprinkova@stuba.sk

 

Inžinierske štúdium

Oľga Burská
ul. Jána Bottu č. 25, miestnosť číslo T 22
Tel. kontakt: +421 918 646 006
E-mail: olga.burska@stuba.sk

Bc. Katarína Čapkovičová
ul. Jána Bottu č. 25, miestnosť číslo T 22
Tel. kontakt: +421 918 646 007
E-mail: katarina.capkovicova@stuba.sk

 

RREFERÁT DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA

Kvetoslava Šprinková
ul. Jána Bottu č. 25, miestnosť číslo T 20
Tel. kontakt: +421 917 367 300
E-mail: kvetoslava.sprinkova@stuba.sk 

 

REFERÁT SOCIÁLNYCH VECÍ ŠTUDENTOV

Renáta Cuninková
ul. Jána Bottu č. 25, miestnosť číslo T 21
Tel. kontakt:  +421 918 646 009
E-mail: renata.cuninkova@stuba.sk