Prejsť na obsah
Študijné oddelenie


Celofakultné akcie organizačne zabezpečované študijným oddelením:

september – Letná univerzita stredoškolákov (celouniverzitná akcia, študijné oddelenie sa podieľa na organizácii)

november - Imatrikulácie

február  - Deň otvorených dverí

marec - JOB DAY

apríl - Študentská vedecká konferencia

júl - promócie absolventov II. stupňa štúdia