Prejsť na obsah
Odbor poznatkového manažmentu

Minuloročné prezentácie MTF STU na podujatí Noc výskumníkov:

  • V roku 2019 (27.9.2019): odborne garantoval prezentáciu MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu  s názvom Priemyselná revolúcia naživo. Anotácia prezentácie:Zaži tri polstoročia a prejdi  všetkými štyrmi priemyselnými revolúciami od parného stroja, cez zavedenie montážnej linky,  prvý počítačový boom až  po cloude computing. Prevedieme ťa zaujímavým svetom manažmentu v jednotlivých obdobiach, zistíš ako sa pracovalo vtedy a dnes. Keď to všetko zvládneš - získaš od nás certifikát junior manažéra priemyselnej revolúcie.! Za ústav: Dr. Szabó, Dr. Jurík, Dr. Babčanová, Dr. Šefčíková. Informácia: https://www.mtf.stuba.sk/sk/diani-na-mtf/aktuality/boli-sme-na-noci-vyskumnikov-1.html?page_id=14689
  • V roku 2018 (28.9.2018): odborne garantoval prezentáciu MTF Ústav výskumu progresívnych technológií s názvom All you need is atom. Z opisu prezentácie: „Protóny dávajú atómom identitu a elektróny charakter. Rôznorodosť vlastností atómov v periodickej tabuľke prvkov umožňuje vzniknúť neuveritelľému počtu mnohokrát veľmi komplexných kryštalických štruktúr so zaujímavým usporiadaním a symetriou. Pri našom stánku si môžete pozrieť 3D projekciu atomárnej štruktúry rôznych kryštálov, od jednoduchých štruktúr najznámejších minerálov, cez komplexné kovové zliatiny až po kvázikryštály. Predstavíme tiež hlavné zameranie nášho pracoviska na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave – iónovú implantáciu materiálov. Uvidíte vizualizácie simulácií iónovej implantácie na rôznych stupňoch teórie. Tešíme sa na vás a na vaše zvedavé otázky.“ Za ústav: Dr.Antušek, Dr.Bezák, Dr.Noga, Dr. Vaňa. Informácia: https://www.mtf.stuba.sk/sk/diani-na-mtf/aktuality/boli-sme-na-noci-html?page_id=13929
  • V roku 2017 (29.9.2017) zabezpečil účasť fakulty Ústav výrobných technológií s prezentáciou „zaSPINNERuj si s MTF“. Pripravili sme nielen zaujímavú prezentáciu, ale i videonahrávku z výroby spinnerov, predvádzali sme tlač komponentov na 3D tlačiarni, lisovanie a ďalšie postupy, ktoré priblížili časť sveta technológií malým zvedavcom. Odborný garant prezentácie MTF STU: doc. Ing. Štefan Václav, PhD. – riaditeľ UVTE. Prezentáciu zabezpečili: Ing. Ivan Buranský, PhD.; doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD., Ing. Marcel Kuruc, PhD., Ing. Martin Bajčičák, PhD.Informácia: https://www.mtf.stuba.sk/sk/diani-na-mtf/aktuality/boli-sme-tam.html?page_id=13359
  • V roku 2016 (30.9.2016) zabezpečoval prezetáciu fakulty Ústav integrovanej bezpečnosti s prezentáciou „Farebný svet vodného skla“. Deti si vyrábali akváriá z vodného roztoku kremičitanu sodného. Odborní garanti z UIBE RNDr. Maroš Sirotiak, PhD. a Ing. Alica Bartošová, PhD. pripravili pre deti súťaž o najlepšie vyrobené akvárium z farebných koralov. Informácia: https://www.mtf.stuba.sk/sk/diani-na-mtf/aktuality/mtf-stu-na-noci-vyskumnikov-fotogaleria.html?page_id=12810
  • V roku 2015 (25.9.2016) prezentoval fakultu Ústav materiálov s prezentáciou „Poznaj materiály okolo seba“. Cieľom  bolo priblížiť deťom materiály, ktoré denne používajú.  Odborný garant doc. Ing. Martin Kusý, PhD. (Ústav materiálov) pripravil 3 typy kovov (oceľ, hliník, karbón), ktoré mohli deti skúšať a hádať. Na ukážku sme mali konštrukcie z bicyklov z týchto kovov, ktoré zapožičal náš partner  KELLYS BICYCLES, s.r.o. Veľké Orvište, a ukážky z použitých materiálov od našich partnerov c2i, s.r.o. Dunajská Streda,  Bekaert Slovakia, s.r.o. Hlohovec. Informácia: https://www.mtf.stuba.sk/sk/diani-na-mtf/aktuality/fotogaleria-z-noci-vyskumnikov.html?page_id=11935
  • V roku 2014 (26.9.2015) sme sa zúčastnili Noci výskumníkov s prezentáciou „Excelentná fakulta“, ktorú zabezpečil Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky. Robot ústavu rozhodne zvýšil mieru pozornosti najmä malých záujemcov, ktorých bolo na tisíce. Odborný garant: doc. Ing. Michal Kopček, PhD. Udeľovali sme špeciálne diplomy a certifikáty malým nadšencom, ktorí boli nielen úprimne zvedaví, ale i vďační za ocenenia. Informácia: https://www.mtf.stuba.sk/buxus/generate_page.php?page_id=11274
  • V roku 2013 (27.9.2013) garantoval účasť fakulty Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu prezentáciou „Mysli jednoducho a kreatívne – be No. 1“, v rámci ktorého predviedol koncepciu „Štandardizácia pracoviska - učenie hrou". Hravosťou, nápaditosťou oslovili pracovníci ústavu malých návštevníkov, ktorí si samozrejme museli všetko vyskúšať. Informácia: https://www.mtf.stuba.sk/sk/diani-na-mtf/aktuality/noc-vyskumnikov-2013.html?page_id=10494