Prejsť na obsah
Odbor poznatkového manažmentu

V roku 2018 bola podporená žiadosť Akademickej knižnice Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity so sídlom v Trnave o poskytnutie dotácie z Fondu na podporu umenia na základe predloženého projektu 18-513-03975 pod názvom Akvizičný program na podporu výskumu a vzdelávania.

Interné číslo projektu na MTF STU je 6546; v úspešnosti grantov je projekt zaradený do kategórie T5 – domáce nevýskumné projekty.