Prejsť na obsah
Odbor poznatkového manažmentu

Projektová činnosť odboru

Odbor poznatkového manažmentu (OPOM) je informačný útvar fakulty, ktorý zabezpečuje podporné a servisné činnosti pre vedecko-výskumné, vzdelávacie a riadiace procesy na fakulte, realizuje vlastné výskumné a vzdelávacie aktivity prostredníctvom vlastnej činnosti a projektovou činnosťou.

Súčasťou rozvoja budúcnosti všetkých zložiek odboru je neustále prispôsobovanie dynamicky sa meniacim podmienkam. Či už sa jedná o technologické zmeny, zmeny ľudských potrieb, sociálne, ekonomické, legislatívne, alebo iné zmeny, všetky si vyžadujú reakciu a prispôsobenie sa.  

Realizované projekty na odbore:

  • Akvizičný program na podporu výskumu a vzdelávania
  • Centrum  poznatkovej organizácie duševného vlastníctva
  • Poznatkovo riadený systém nástrojov sledovania uplatnenia absolventov v praxi v procese integrácie do EÚ
  • Vedomostná fakulta pre hospodársku prax
  • Elektronické skriptá MTF STU
  • Projekt Digitalizácia záverečných  prác