Prejsť na obsah
Odbor poznatkového manažmentu

PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD. – zodp. riešiteľ (kvetoslava.resetova@stuba.sk)

Iveta Hrubšová – riešiteľ projektu (iveta.hrubsova@stuba.sk)