Prejsť na obsah
Odbor poznatkového manažmentu

Časový rámec realizácie projektu : 01.01.2010 - 30.06.2010

Dĺžka realizácie aktivít projektu v mesiacoch

30 mesiacov

Predpokladaný časový harmonogram navrhovaných aktivít v rámci projektu  

Názov aktivity

Začiatok realizácie aktivity

Ukončenie realizácie aktivity

1.1     Zabezpečenie informačných zdrojov

01/2010

01/2011

1.2   Zabezpečenie archívneho vybavenia a úložiska zdrojových dokumentov

01/2010

01/2011

2.1  Tvorba znalostnej databázy a informačných produktov

01/2011

06/2012

2.2  Komplexné riadenie práv duševného vlastníctva 

01/2011

06/2012

3.1  Zabezpečenie multimediálneho prostredia

01/2010

06/2012

3.2  Verifikácia výstupov informačných zdrojov a znalostnej databázy

01/2011

06/2012

Podporné aktivity

 

 

Riadenie projektu

01/2010

06/2012

Publicita a informovanosť

01/2010

06/2012