Prejsť na obsah
Odbor poznatkového manažmentu

PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD.
vedúca projektu
zodpovedný pracovník pre znalostný manažment
kvetoslava.resetova@stuba.sk
MTF STU, Paulínska 16, 917 24 Trnava

Prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
zodpovedný pracovník pre manažment VŠ
oliver.moravcik@stuba.sk

Ing. Jana Štefánková
zodpovedný pracovník pre akademické činnosti

Ing. Jaroslav Otčenáš
zodpovedný pracovník pre databázové systémy