Prejsť na obsah
Odbor poznatkového manažmentu

Časopisy MTF STU sú vydávané za účelom vytvorenia publikačného priestoru a prezentáciu

príspevkov súvisiacich s riešením výskumných a grantových úloh, riešených výskumných a vzdelávacích projektov, podnikateľskou činnosťou na fakulte a obsahujú vlastný vedecký prínos autora. Musia spĺňať obsahovo podmienky v súlade s príslušnou oblasťou výskumu na MTF STU.

Indexácia časopisu vo významných databázach je odrazom kvality časopisu.

MTF STU využíva:

  1. vydávanie elektronickej verzie časopisov s využitím technológie MetaPress, svetového lídra v poskytovaní riešení elektronického publikovania pre vedecké časopisy, t.j. spracovanie pdf súborov článkov do aplikácie MetaPress,
  2. doručovanie metadát do abstraktových a indexovacích centier, ako aj do full-textových databáz; vydávanie a registrácia DOI kódov (Digital Object Identifier) pre každý publikovaný článok,
  3. asistenciu pri zabezpečení maximálneho pokrytia časopisu pomocou abstraktových a indexovacích služieb, ako aj výpomoc pri správnom podávaní prihlášok do Thomson Scientific pre zaradenie časopisu na ISI Master Journal List, Scopus a podobných renomovaných databáz, čo je cieľom vydavateľskej činnosti uvedeného periodika. 

Indexácia časopisu: https://www.researchpapers.mtf.stuba.sk/

Názov databázy

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Astrophysics Data System (ADS)

Baidu Scholar

Celdes

Chemical Abstracts Service (CAS) - CAplus

Chemical Abstracts Service (CAS) - SciFinder

CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure)

CNPIEC

Dimensions

DOAJ (Directory of Open Access Journals)

EBSCO (relevant databases)

EBSCO Discovery Service

EconBiz

Elsevier-Engineering Village

Google Scholar

Inspec

J-Gate

Japan Science and Technology Agency (JST)

Journal Guide

JournalTOCs

KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders)

MyScienceWork

Naver Academic

Naviga (Softweco)

Paperbase

Pirabase

Polymer Library

Primo Central (ExLibris)

ProQuest (relevant databases)

Publons

QOAM (Quality Open Access Market)

ReadCube

Research Papers in Economics (RePEc)

ResearchGate

Semantic Scholar

Sherpa/RoMEO

Summon (Serials Solutions/ProQuest)

TDNet

TEMA Technik und Management

Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb

WanFang Data

WorldCat (OCLC)

SPOLU

39

39

35

33

28

23

18

Pôvodný zdroj: https://www.degruyter.com/view/j/rput

Nový zdroj: https://content.sciendo.com/view/journals/rput/rput-overview.xml

(aktuálny stav 13.9.2019)