Prejsť na obsah
Odbor poznatkového manažmentu

obr. alumnipress

Vydavateľstvo AlumniPress MTF STU je organizačnou súčasťou Odboru poznatkového manažmentu MTF STU so sídlom v Trnave. Cieľom vydavateľskej činnosti AlumniPress je zabezpečenie rýchleho prenosu výsledkov rozvoja vedeckého poznania do obsahu výučby prostredníctvom publikácií. Tým uľahčuje prístup študentov k novým poznatkom, skvalitňuje pedagogický proces a reprezentuje fakultu publikačnou činnosťou. Vydavateľstvo vydáva domáce vedecké monografie a súčasne spolupracuje so zahraničnými partnermi pri vydávaní zahraničných vedeckých monografií autorov MTF STU.

zakl_info adresa usek_manazmentu
kontakt usek_period_publ
poloha usek_kniz_publ
prevadz_hodiny napiste_nam
veduca info_letak
pracovnici fotogaleria_prac
 ciara
zakl_dokumenty org_poriadok standardy_edic_cinnost
statut statistika
meranie_spokojnosti aktivity
prazdne terminy
 ciara
edicna_cinnost statut_ed_cin navrhovy_list_doc
edicny_plan navrhovy_list_pdf
portal_publ osnova_posudok_doc
doklad_o_odbere_ucebnice osnova_rec_posudku_v_aj
pokyny_pisanie
prazdne
 ciara
monografie charakteristika zoznam_vydanych
statistika vedecke_monografie
prazdne prazdne
prazdne prazdne
 ciara
skripta charakteristika zoznam_2007
statistika zoznam_od2007
projekt_el_skript pristup
prazdne prazdne
 ciara
casopisy statut_cas vedecke_prace
redakcna_rada pokyny_upravu
anonym_recenzovanie sablona
indexacia materials_science
prazdne osnova_recenzneho_posudku
prazdne osnova recenzneho posudku v aj pre casopisy mtf
prazdne
 ciara
uzit_linky vydavatelstvo_stu jazyk_okno
jazykovy_ustav pomocky
knizne_nakl_vydav prazdne
prazdne prazdne