Prejsť na obsah
Odbor poznatkového manažmentu
Monografia, t.j. pôvodná monotematická vedecká práca, ktorá obsahuje vedecký prínos podľa kritérií Akreditačnej komisie vlády SR, s príslušnou úrovňou vydavateľskej úpravy (ISBN, jazyková a odborná korektúra); min. rozsah 3 AH. Zásady charakteru monografie pre MTF STU sú detailne opísané na portáli Publikovanie na MTF STU.