Prejsť na obsah
Odbor poznatkového manažmentu

 

 

 

r.
2007

 

r.
2008

 

r.
2009

 

r.
2010

 

r.
2011

 

r.
2012

 

r.
2013

 

r.
2014

r.
2015

r.
2016

 

r.
2017

 

r.
2018

 

r.
2019

- domáce vedecké monografie vydané    v AlumniPress

18

8

6

7

2

4

0

2

0

2

0

0

0

- zahraničné vedecké monografie
(Vydavateľstvo  PEARSON – od r. 2015 Vydavateľství  A. Čeňka – od r. 2016)

0

5

9

8

8

14

11

0

12

4

 5

3

2

Monografie + učebnice vydané vo

Vydavateľstve STU

5

6

6

4

3

6

3

1

6

0

0

1

1