Prejsť na obsah
Odbor poznatkového manažmentu

 

r. 2007

r. 2008

r. 2009

r. 2010

r. 2011

r. 2012

r. 2013

r. 2014

r. 2015

r. 2016

r.
2017

r.
2018

r.
2019

SKRIPTÁ SPOLU

23

14

15

11

8

15

8

10

10

11

6

5

5

- skriptá vydané v AlumniPress

16

14

15

11

8

15

8

10

10

11

6

5

4

- skriptá vydané vo Vydavateľstve STU

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Počet titulov elektronických skrípt

174

188

203

214

222

237

245

255

265

276

282

287

292

- odborné publikácie

1

1

- zborníky

7

5

10

11

7

9

2

4

2

3

3

2

2

- učebné texty 

1