Prejsť na obsah
Odbor poznatkového manažmentu

31.3.

odovzdanie príspevkov do časopisu Vedecké práce MTF STU - 1. číslo v kalendárnom roku (dovtedy priebežne)

31.7.

odovzdanie príspevkov do časopisu Vedecké práce MTF STU - 2. číslo v kalendárnom roku (dovtedy priebežne)

31.10.

odovzdanie návrhových listov na zaradenie publikácie do edičného plánu následného kalendárneho roka

priebežne

odovzdanie príspevkov do internetového časopisu Materials Science and Technology