Prejsť na obsah
Odbor poznatkového manažmentu

Zabezpečuje kompletný editorial a vydavateľskú činnosť monografií, skrípt MTF STU vrátane:

  • výzvy akompletizácie návrhov na zaradenie publikácie do edičného plánu fakulty, predkladá edičnej komisii fakulty,
  • vydavateľského spracovania schválených titulov MTF STU,
  • kompletného dodržiavania štatútu edičnej činnosti MTF STU.

Predmetom spracovania úseku knižných publikácií sú:

  • domáce monografie MTF STU vydané vo Vydavateľstve AlumniPress MTF STU Trnava,
  • skriptá MTF STU,
  • editorial zahraničných monografií vydaných u zahraničných partnerov MTF STU.