Prejsť na obsah
Rozvoj

PRODEKAN PRE ROZVOJ

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.

  • strategický rozvoj
  • informačné technológie
  • spolupráca s priemyslom
  • podnikateľská činnosť

Kontaktná adresa:

MTF STU Jána Bottu 25
917 24 Trnava
mob. : +421 918 646 061