Prejsť na obsah
Rozvoj
PRODEKAN PRE ROZVOJ

doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.

  • rozvoj
  • informačné technológie
  • transfer know how
  • prognostika

Kontaktná adresa:

MTF STU Jána Bottu 25
917 24 Trnava
mob. : +421 918 600 182
tel. : +421 906 068 174
fax : +421 906 068 299

pokorny