Prejsť na obsah
Študenti

Materiálovotechnologická fakulta pre svojich študentov poskytuje ubytovanie v študentskom domove M. Uhra, ktorý ma 2 budovy.

Ubytovanie je poskytované v bunkovom systéme. Bunka v objekte „A“ má 10 ubytovaných osôb a pozostáva z 2 dvojposteľových a 2 trojposteľových izieb, ktoré sú prepojené sociálnym zariadením. V sociálnom zariadení sú dve umývadlá, sprcha a WC. V objekte „B“ sú v bunke dve dvojposteľové izby so spoločným sociálnym zariadením.

V budove internátu je aj možnosť stravovania v jedálni, kde okrem bežných jedál objednávaných vopred je možnosť zakúpenia tzv "minútok" bez objednania. Zároveň je na fakulte k dispozícii bufet s ponukou teplých i studených jedál.

Prijatý uchádzač o štúdium, ktorý má záujem o ubytovanie vyplní tlačivo žiadosť o ubytovanie v ŠD M. Uhra. Tlačivo žiadosti bude prijatému uchádzačovi dostupené na web stránke fakulty s oznamom o výsledku zasadnutia prijímacej komisie dekana a ďalším informáciami k zápisom na štúdium.

Prednostne sú v študentskom domove ubytovaní študenti, u ktorých je vzdialenosť z miesta bydliska do Trnavy nad 40 km. Nakoľko kapacita vyše 1 000 lôžok postačuje na pokrytie záujmu študentov na 100%, počas semestra je poskytované ubytovanie aj na krátkodobé (1-2 denné) pobyty.

Študent prijatý na výučbové stredisko do Dubnice nad Váhom má tiež možnosť ubytovania - bližšie informácie poskytne vedúci výučbového strediska Ing. Peter Kleinedler, PhD. pri zápise prijatých študentov do I. roku štúdia.

Sociálne veci študentov

Viac informácii o ubytovaní na internáte - viď web stránka Študentský domov M.Uhra