Prejsť na obsah
Centrum jazykov, humanitných vied a akademického športu

Číslo útvaru

Názov útvaru

Vedúci útvaru, zástupcovia a vedúci katedier, sekretariát

Kompetencie

telefón

e-mail

060100

 

CJHŠ

Mgr. Gabriela Chmelíková, PhD.

Vedúca CJHŠ

+421 906 068 486

 

kl. 486

gabriela.chmelikova@stuba.sk

Mgr. Ivana Novotná, PhD.

zástupkyňa vedúcej CJHŠ, vedúca humanitných vied

+421 918 646 071

 

kl.487

ivana.novotna@stuba.sk

Mgr. Rastislav Hlavatý, PhD.

vedúci centra akademického športu

+421 906 068 320

 

kl. 320

rastislav.hlavaty@stuba.sk

PhDr. Emília Mironovová 

vedúca  odbornej jazykovej prípravy

 

+421 906 068 489

 

kl. 489

emilia.mironovova@stuba.sk

sekretariát

Anna Richnáková

technická pracovníčka

+421 918 068 489

 

kl. 444

anna.richnakova@stuba.sk