Prejsť na obsah
Ústav integrovanej bezpečnosti

Dovoľujeme si Vás informovať o zaradení Ústavu bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva Materiálovo-technologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity so sídlom v Trnave medzi významné inštitúcie podieľajúce sa na výskume BOZP na Slovensku v rámci činnosti Koordinačnej rady výskumu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zriadenej pri Inštitúte pre výskum práce a rodiny.

Viac informácií o činnosti Koordinačnej rady výskumu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nájdete na stránke

http://www.sspr.gov.sk/IVPR/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=27&lang=sk

logo_krvb_zp

KOORDINAČNÁ RADA VÝSKUMU BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI