Prejsť na obsah
Ústav integrovanej bezpečnosti

Ústav integrovanej bezpečnosti (UIBE) (pôvodný názov: Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva) vznikol 1. 1. 2007 na základe rozhodnutia Akademického senátu MTF STU zo dňa 20. 12. 2006 z Katedry environmentálneho a bezpečnostného inžinierstva, s pôvodným názvom Katedra priemyselnej ekológie (KPE) založenej 1. apríla 1995. Vedením katedry bol v čase jej vzniku poverený prof. RNDr. Július Kováč, CSc. Od roku 1998 vedie katedru a následne aj novovzniknutý ústav prof. Ing. Karol Balog, PhD.

V roku 2013 bola pod ústav zaradená Katedra inžinierstva kvality produkcie (ústav bol premenovaný na Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality - UBEK) čím ústav zabezpečoval výchovu odborníkov aj v bakalárskom študijnom programe Kvalita produkcie, v inžinierskom štúdiu zabezpečoval ústav výchovu odborníkov v programe Inžinierstvo kvality produkcie, rovnako aj pre doktorandské štúdium. V roku 2016 bola Katedra inžinierstva kvality produkcie zaradená pod Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu a ústav bol od 1. marca 2016 premenovaný na Ústav integrovanej bezpečnosti (UIBE).

V súčasnosti pod ústav patrí Katedra bezpečnostného inžinierstva (vedúci katedry: Ing. Pavol Čekan, PhD.), Katedra požiarneho inžinierstva (vedúci katedry: Ing. Jozef Martinka, PhD.) a Katedra environmentálneho inžinierstva (vedúci katedry: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.)

Ústav zabezpečuje výchovu odborníkov v bakalárskom študijnom programe Integrovaná bezpečnosť a taktiež v inžinierskom štúdiu zabezpečuje ústav výchovu odborníkov v programe Integrovaná bezpečnosť. Rovnako aj pre doktorandské štúdium zabezpečuje ústav výchovu odborníkov v študijnom programe Integrovaná bezpečnosť.