Prejsť na obsah
Ústav integrovanej bezpečnosti
Funkcia Meno a priezvisko
1. Riaditeľ ústavu:

prof.  Ing.  Maroš Soldán, PhD.

2.

Vedúci Katedry bezpečnostného inžinierstva

Štatutárny zástupca riaditeľa a zástupca riaditeľa pre spoluprácu s praxou
prof. Ing. Karol Balog, PhD.
3.

Zástupca riaditeľa pre pedagogickú činnosť

doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
4.

Vedúci Katedry požiarneho inžinierstva

Zástupca riaditeľa pre vedecko-výskumnú činnosť

doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
5. Vedúci Katedry environmentálneho  inžinierstva RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.