Prejsť na obsah
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
 Kultúrno - edukačná grantová agentúra
Projekt Číslo grantu Interné číslo Názov projektu Názov projektu v anglickom jazyku Ústav Vedúci Doba riešenia
Projekty riešené v roku 2011
KEGA 144-039STU-4/2010  1736 Tvorba učebných materiálov stredoškolského predmetu "Zabezpečovacia technika" s využitím interaktivity MM výučbového softvéru a e-learingu. Creation of teaching material of the secondary school subject "security technology" with using of interactivity MM of education software and e-learning UPMK doc. Ing. R. Rybanský, CSc. 2010-11
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Projekt Číslo grantu Interné číslo Názov projektu Názov projektu v anglickom jazyku Ústav Vedúci Doba riešenia
Projekty riešené v roku 2011
APVV LPP-0384-09 1K19 Koncept HCS modelu 3E vs. koncept Corporate Social Responsibility (CSR) Concept of the HCS model 3E vs. concept of the Corporate Social Responsibility (CSR) UPMK prof. Ing. P. Sakál, CSc. 2009-12