Prejsť na obsah
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Študentská vedecká odborná činnosť (ďalej len „ŠVOČ") je súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti, realizovaná formou tvorivej vedeckej a odbornej práce študentov.

Hlavným cieľom ŠVOČ je dať priestor pre vytváranie predpokladov pre vedeckú a odbornú prácu študentov a individuálny rozvoj tvorivých schopností a talentu študentov.

Viac informácií o ŠVOČ na UPIM: Ing. Helena Fidlerová, PhD.