Prejsť na obsah
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Vedeckovýskumná činnosť na UPIM sa realizuje formou:

 • vedeckých a vedecko-pedagogických projektov riešených v rámci výberu a následnej podpory projektov grantovými agentúrami VEGA a KEGA,
 • projektov riešených v rámci medzinárodných programov,
 • projektov medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce,
 • projektov aplikovaného výskumu a vývoja,
 • projektov zmluvného výskumu a vývoja.

Obsahovo je vedeckovýskumná činnosť UPIM orientovaná najmä na nasledovné oblasti:

 • progresívne prístupy v oblasti riadenia organizácií,
 • manažment ľudských zdrojov,
 • rozvoj manažérskych kompetencií,
 • vedomostný manažment,
 • projektový manažment,
 • logistika,
 • výroba,
 • marketing,
 • manažérstvo kvality,
 • operačná analýza,
 • ergonómia,
 • spoločenská zodpovednosť spoločnosti.