Prejsť na obsah
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Dňa 13. 4. 2016 sa študenti 3. ročníka bakalárskeho štúdia študijného programu „Priemyselné manažérstvo“ - Matej Lipták a Andrej Vančo - zúčastnili spolu so zamestnankyňami ÚPIM MTF STU - Ing. Dagmar Babčanovou, PhD. a Ing. Natáliou Horňákovou, PhD., slávnostnej prezentácie projektov podporených Nadáciou Vokswagen Slovakia z grantového programu „Rozvíjať technik(o)u“ 2015.

Študenti prezentovali dosiahnuté výsledky podporeného projektu s názvom „Výskum vplyvu aplikácie Games Learning na efektivitu vzdelávacieho procesu novo akreditovaného predmetu: Základy priemyselného inžinierstva“, ktorý bol riešený na Ústave priemyselného inžinierstva a manažmentu od 8. 7. 2015 do 30. 4. 2016. Hlavným cieľom projektu bol rozvoj a skvalitnenie vzdelávacieho procesu prostredníctvom aplikácie Games Learning vo výučbe novo akreditovaného predmetu: Základy priemyselného inžinierstva. Cieľovou skupinou projektu boli študenti študijného programu „Priemyselné manažérstvo“. Zodpovednou osobou za projekt bol v období od 8. 7. 2015 do 29. 2. 2016 Ing. Rastislav Beňo, PhD. a následne od 1. 3. 2016 do 30. 4. 2016 Ing. Vanessa Prajová, PhD.

Prezentácie podporených projektov sa zúčastnilo 7 riešiteľských tímov z troch slovenských univerzít (Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Technická univerzita vo Zvolene).

Fotogaléria

1              2 

Projekt bol financovaný z prostriedkov Nadácie Volkswagen Slovakia z grantového  programu „Rozvíjať technik(o)u“ 2015.

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk). 
V súlade so zákonom č. 84/2014 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.