Prejsť na obsah
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

logo

Hlavným cieľom projektu „Zvýšenie technickej vedomostnej základne a praktických zručností pedagógov a študentov UPIM v rámci koncepcie „Digitálny podnik““  je zvýšiť technickú vedomostnú základňu a praktické zručnosti pedagógov a študentov UPIM s dôrazom na inovatívnosť s prepojením s praxou v automobilovom priemysle.

Doba trvania projektu je 10 mesiacov (01.09.2013 – 30.06.2014).

Cieľová skupina

  • kvalifikovaní vysokoškolskí pedagógovia pôsobiaci na UPIM MTF STU so sídlom v Trnave, s pedagogickou praxou, ktorí sa zameriavajú na predmety technického smeru;
  • študenti MTF STU so sídlom v Trnave študijného odboru Priemyselné inžinierstvo, resp. podobného alebo príbuzného odboru so študijným zameraním na technické smery;
  • ostatní študenti MTF STU so sídlom v Trnave ostatných študijných odborov so študijným zameraním na technické smery;
  • ostatní kvalifikovaní vysokoškolskí pedagógovia pôsobiaci na UPIM MTF STU so sídlom v Trnave;
  • priemyselné podniky pôsobiace na Slovensku, ale aj v zahraničí, ktoré pôsobia najmä v oblasti automobilového priemyslu.

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na digfac.VWproject@gmail.com alebo vedúceho projektu Ing. Martina Jakábová, PhD.

Váš DigFacVW projektový tím !

Webstránka

Viac informácií

Projekt je financovaný z prostriedkov Nadácie Volkswagen Slovakia z grantového programu „Rozvíjať techniko(o)u“.

nadacia_volkswagen_slovakia

facebook