Prejsť na obsah
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Dňa 6. apríla 2017 sa konal 21. ročník  fakultného kola Študentskej vedeckej konferencie (ŠVK) na Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave. Na Ústave priemyselného inžinierstva a manažmentu (UPIM) bolo prezentovaných 12 prác ŠVK v sekciách  Priemyselné manažérstvo a Kvalita produkcie a priemyselné inžinierstvo.

V každej  sekcii boli tri najlepšie práce ocenené diplomom za najlepšiu prácu, finančnou odmenou od MTF STU so sídlom v Trnave a zároveň vecnými cenami od našich sponzorov.

Ďakujeme vedeniu UPIM za podporu ŠVK,  školiteľom za ich vedenie študentov k vedeckej práci aj prostredníctvom prác ŠVK, študentom za ich ochotu urobiť dačo nad rámec ich povinností, členom komisií za hodnotenie a vedenie sekcii, tajomníkom za pomoc pri organizácii.

Zároveň ďakujme sponzorom, ktorí prispeli k zvýšeniu úrovne ŠVK 2017 osobnou účasťou v komisiách a vecnými darmi pre víťazov jednotlivých sekcií.

Víťazom aj  vedúcim prác srdečne blahoprajeme!

Sekcia: Priemyselné manažérstvo
Sekcia: Kvalita produkcie a priemyselné inžinierstvo

 

 A) Sekcia: Priemyselné manažérstvo

Umiestnenie Študent  Názov práce  Vedúci práce 

1.

Bc. Tomáš ZELENAY 

Návrh výrobnej linky pomocou simulačného softwéru pre spoločnosť HERN s.r.o.

Ing., Natália HORŇÁKOVÁ, PhD.

2.

Bc. Adrián UHLÁR 

Návrh zefektívnenia využitia úzkych miest na montážnej linke ZF Slovakia, a.s. 

doc. Ing.  Jaromíra VAŇOVÁ, PhD.

3.

Bc. Aneta DURČÁKOVÁ

Návrh nového layoutu JIT linky s využitím nástrojov štíhleho manažmentu v podniku IAC Group (Slovakia) s. r. o.

Ing. Helena FIDLEROVÁ, PhD.

 

B) Sekcia: Kvalita produkcie a priemyselné inžinierstvo 


Umiestnenie Študent  Názov práce  Vedúci práce 

1.

Miroslav ŠEDIVÝ 

Návrh opatrení na zefektívnenie využívania vybraných metód štíhlosti v priemyselnom podniku Schaeffler Skalica spol. s r.o.

Ing. Helena FIDLEROVÁ, PhD.

2.

Gabriela HUBINOVÁ 

Analýza na zníženie nepodarkovosti v Biebighäuser Slovakia, s.r.o.

doc. Ing. Renáta NOVÁKOVÁ, PhD.

3.

Bc. Rudolf HUSOVIČ

Návrh nástroja na zefektívnenie marketingových aktivít webového portálu s cieľom zlepšenia spolupráce medzi  praxou a univerzitnými pracoviskami

Ing. Peter SZABÓ, PhD.

 

Na stránke https://www.facebook.com/%C3%9APIM-973461856083863/ prebieha teraz až do 12.5.2017 hlasovanie o najlepší poster, tak  daj svoj hlas tomu najlepšiemu a vyhraj hodnotné ceny!

Sponzori
Fotogaléria

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia. V súlade so zákonom č. 122/2013 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený, požiadajte doleuvedeného zodpovedného zamestnanca o odstránenie z fotodokumentácie.

Autor textu: Helena Fidlerová