Prejsť na obsah
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Agentúra pre podporu vedy a techniky

  

Číslo projektu:

019/2001

Slovenský názov:

Transformácia priemyslu na Slovensku s uplatnením účastníckej ergonómie

Anglický názov:

Transforming industry in Slovakia through participatory ergonomics

Doba riešenia:

01.01.2005 - 31.12.2006

Koordinátor projektu:

prof. Thomas m. Cook, PhD.

Zodpovedný riešiteľ:

RNDr. Karol Hatiar, PhD.

Katedra

Katedra priemyselného inžinierstva

 

  

6. Rámcový program

  

Číslo projektu:

014637 IRE 6 

Slovenský názov:

Vývoj a implementácia regionálnej inovačnej stratégie vo VÚC Trnava

Anglický názov:

Development and Implementation of Regional Innovation Strategy in the Self-Governing Region of Trnava 

Doba riešenia:

01.06.2005 - 28.02.2008

Zodpovedný riešiteľ:

prof. Ing. Alexander Linczényi, CSc. 

Koordinátor projektu:

Ing. Štefan Bošnák, Ing. Vladimír Butko

Katedra

Katedra inžinierstva kvality