Prejsť na obsah
Ústav výrobných technológií

Allina, Milan;  Možnosti využitia programov PowerShape a PowerMill pri tvorbe návrhu a výrobe tvarových povrchov / STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Babicz, Dávid; Rezné podmienky a nástroje pre frézovanie kompozitných materiálov/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Babulík, Andrej;  Návrh a výroba výsuvného zdvíhacieho zariadenia/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Bočko, Tomáš; Vplyv chladiaceho média na deformáciu tenkostennej súčiastky/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Brtáň, Roman;  Návrh a výroba frézy strmeňa kotúčovej brzdy / STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Bučko, Marek; Výroba a modifikácia lisovacích nástrojov obrábaním/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Bukovič, Lukáš; Vplyv technológie ťahania rúr na mechanické vlastnosti / STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2010

 

Bunček, Vladimír; Zváranie duplexných nehrdzavejúcich ocelí oblúkovými metódami/ STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2010

 

Drienik, Jakub; Teoretické zákonitosti vysokorýchlostného frézovania/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Drlička, Rudolf; Zváranie vybraných neželezných kovov a ich zliatin laserovým lúčom / STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2010

 

Drobný, Martin; Parametrizácia plechových zostáv a dielcov/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Ďuriš, Jozef, Využitie lasera a laserovej techniky v metrológii/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Dvorák, Marián; Stroje a nástroje pre ťahanie drôtu / STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2010

 

Fišerová, Monika;Výroba ozubených kolies vo firme ZF SACHS Slovakia, a.s. / STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Frankovič, Juraj; Výroba stopkových nástrojov brúsením/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Gajdošík, Miloš; Rezné sily pri frézovaní /STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Gašpárek, Jozef; Racionalizácia sústruženia dráh dvojradových ložísk v podmienkach PSL a.s./ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Gazárek, Vladimír; 3D hodnotenie drsnosti povrchu/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Gergely, Martin; Teoretický rozbor procesu hlbokého ťahania/ STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2010

 

Gombár, Róbert; SVoľba CAM stratégií pri frézovaní tvarovej plochy/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Harárová, Anna; Návrh a výroba zjednodušeného modelu bicykla/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Hevier, Ján;  Modelovanie vybraných obrábacích strojov/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Horváth, Tibor;  Návrh a výroba hokejovej prilby / STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Hovančák, Dušan;Znižovanie napätia zvarových spojov konštrukcií/STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2010

 

Hožváková, Zuzana;Moderné trendy v konštrukciách CNC obrábacích strojov/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Hrbatý, Lukáš; Spôsobilosť procesu spracovania drôtu pri ťahaní za studena/: STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2010

 

Hrebíková, Martina; Návrh a výroba závitníka pre stredové zloženie bicykla/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Jagerčík, Michal; Použitie výpočtovej techniky pri simulácii odstredivého liatia/ STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2010

 

Jáňa, Miroslav; Spájanie komponentov solárnych kolektorov/ STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2010

 

Jarček, Ivan; 3D animácia pre výučbu rezného klina/STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Jókay, Július; Vplyv pravidelnej kontroly na životnosť rezných kvapalín/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Juriga, Jakub;Porovnanie súčiastok vyrábaných odlievaním a tvárnením/ STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2010

 

Kalný, Ľuboš; Montáž spojky pre osobné automobily/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Katrušák, Ronald;Technológie vysokovýkonného oblúkového zvárania a ich využitie v praxi/ STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2010

 

Kissová, Tímea; Znižovanie emisií karcinogénnych látok v zlievarenstve použitím ekologických spojív/ STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2010

 

Klenko, Michal; Návrh a montáž akumulátorovej vŕtačky/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Klus, Miroslav; Zváranie elektrónovým lúčom vysokolegovanej ocele s meďou/ STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2010

 

Knizner, Miroslav; Stroje pre vysokorýchlostné frézovanie/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Kolenič, Adam; Renovácia lisovacích foriem pri výrobe stavebných dielcov/ STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2010

 

Kösegi, Tomáš;Využitie systému TRITOP pri sledovaní deformácie tenkostennej súčiastky/STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Kostelanský, František; Racionalizácia vŕtania upínacích otvorov na ložiskových krúžkoch v podmienkach PSL a. s. Považská Bystrica/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Kostelný, Martin;Porovnanie vyrobiteľných tvarov výrobkov pri rôznych výrobných technológiách/ STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2010

 

Kováčik, Marek, Prehľad metód finálnej úpravy odliatkov/ STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2010

 

Kovařík, Vlastimil;  Návrh a výroba jednostupňovej prevodovky / STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Krajčí, Marek;Využitie ručných a automatizovaných staníc v montáži/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Krajčovič, Juraj; Počítačová podpora tvorby návrhu technologických postupov/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Krajčovič, Tomáš; Zváranie explóziou/ STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2010

 

Královič, Peter; Vplyv CAM stratégií na drsnosť povrchu frézovanej plochy / STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Kršková, Lýdia; Porovnanie drsnosti obrobených plôch po rezaní vodným lúčom a laserom/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Kršteník, Jozef; Systém Banc de Parallélisme - polyvalent ako finálna časť montáže vozidiel v PSA Peugeot Citroën Slovakia / STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Kudlej, Martin; Vyhodnocovanie tvárniteľnosti kovov pomocou počítača / STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2010

 

Kuruc, Marcel; Rezné nástroje a materiály pre vysokorýchlostné obrábanie / STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Leškanič, Michal; Štúdium tvorby intermetalických fáz na rozhraní bezolovnatá spájka-substrát / STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2010

 

Longauer, Ján; Prehľad tvárniacich technológií ich vývoj a využitie/ STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2010

 

Madro, Ivan;Tribologické zariadenia na testovanie opotrebenia/ STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2010

  

Martinka, Dušan; Racionalizácia montáže veľkorozmerných ložísk v podmienkach PSL a. s. Považská Bystrica/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Matula, Peter;Technológie dokončovania rotačných plôch / STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Matušík, Juraj; Počítačová podpora pri návrhu a výrobe zubných náhrad/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Mihalik, Peter; Využívanie softvérov pri obrábaní súčiastok / STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Micháleková, Veronika; Softvérové vybavenie súradnicových meracích strojov a 3 D optických meracích zariadení /STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Michalík, Juraj;  Meranie odchýlky kruhovitosti - video/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Miklovič, Víťazoslav;  Metódy merania kruhového profilu a ich vyhodnocovanie/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Mitríková, Lucia; Súčasný rozvoj plastov a technológie spracovania plastov/STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2010

 

Mucska, Denis; Porovnanie CAM softvérov prostredníctvom výroby navrhnutej tvarovej plochy/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Pavelka, Tomáš; Vplyv mazadiel na proces ťahania drôtu za studena/ STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2010

 

Pikna, Daniel; Výroba tesnení s využitím počítačovej podpory/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Počarovský, Ľuboš; Technologické možnosti CNC sústružnického centra vo firme IMC Slovakia s.r.o./ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Polakovič, Roman; Zváranie hliníka a jeho zliatin vo výrobnom procese/ STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2010

 

Porubský, Peter; Sledovanie zmeny profilu obrobku po bezhrotovom brúsení/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Prach, Michal; Spájkovanie bezolovnatými spájkami s prísadami prvkov vzácnych zemín/ STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2010

 

Práznovský, Erik;  Modelovanie kruhového profilu obrobku/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Pšenko, Martin; Súradnicové meracie stroje / STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Ragula, Michal;  Návrh a voľba rezných parametrov pre výrobu formy/ Slovenská republika : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Rusnáková, Monika; Skúšanie brúsnych nástrojov/STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Sebíň, Martin;2D hodnotenie drsnosti povrchu/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Sekera, Juraj, Stratégie zavádzania informačného systému z hľadiska prínosov pre podnik/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Schanz, Tomáš; Vplyv separačných emulzií na zvárací rozstrek/ STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2010

  

Schmidt, Róbert; Počítačová podpora monitorovania stavu reznej kvapaliny/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Sobota, Vilam; Skúšanie mechanických vlastností oceľových drôtov/ STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2010

 

Strečanský, Lukáš; Softvér pre výučbu odčítavania na špirálovom mikroskope/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Struška, Bohumil;  Návrh kontroly spojovacieho materiálu vo firme WURTH International trading s.r.o./ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Surový, Radoslav; Porovnanie obrábania súčiastok na CNC sústruhu a CNC sústruhu s protivretenom/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Šantavý, Daniel;Technológia Tailored Blanks a jej aplikácie v automobilovom priemysle/ STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2010

 

Šimončič, Daniel; Meranie odchýlky priamosti dvojbodovým meracím mostíkom/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Škojec, Martin; Práca so základnými meradlami - video/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Šoka, Martin; Ťahanie drôtu za sucha/STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2010

 

Tejbus, Maroš; Meranie deformácie tenkostenných súčiastok/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Tomaníček, Viliam; Úprava postprocesorov pre program PowerMill / STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Tužinská, Monika; Tvarové obmedzenia odliatkov vyrobiteľných odlievaním do netrvalých foriem/ STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2010

 

Urban, Peter,Výber technológie navárania činných plôch poľnohospodárskych strojov/ STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2010

 

Uriča, Marián; Renovácia odliatkov z Mg zliatiny typu AZ/ STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2010

 

Vagovský, Juraj;Vplyv rezného materiálu na kvalitu obrobeného povrchu/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Váry, Gabriel; Racionalizácia vybraných činností vo firme ZF SACHS Slovakia, a.s. Trnava/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Venény, Peter; Skúšanie obrobiteľnosti materiálov/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Vičíková, Dominika; Skúšanie rezných nástrojov s definovanou geometriou rezného klina/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Volek, Juraj; Sústruženie s kruhovou reznou platničkou/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Vopát, Tomáš; Sústruženie komplexných súčiastok/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Vozár, Peter,  Možnosti nízkonákladového 3D skenera/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Závodný, Martin; Parametrické modelovanie a asociativita/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Zelíska, Ivan; Stratégie frézovania / STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Zigo, Jozef;Výroba foriem vysokorýchlostným obrábaním HSM/ STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010

 

Žažo, Miloš; Možnosti využitia simulačného programu MSC.SuperForge na nabíjanie za studena/ STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2010